Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prijedlog Komitetu za rezolucije : izražavanje zabrinutosti zbog uništavanja muzeja i kulturne baštine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Frlan, Damodar
Informatica museologica Vol. 23, No. 1-4, 1992
Hrčak ID: 144776


hrv Republička nagrada BIH
Informatica museologica Vol. 5, No. 25, 1974
Hrčak ID: 146716


hrv Bosna i Hercegovina od prvih izbora do međunarodnog priznanja
eng Bosnia and Hercegovina from the first multi-party Elections to the international Recognition
Lučić, Ivica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 1, 2008
Autor je na temelju dokumenata, transkripata sa sjednica Skupštine i Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, literature i tiska analizirao i prikazao političko stanje i događaje u SR BiH tijekom predizborne kampanje i tijekom 1991. godine za vrijeme vlasti koalicije triju nacionalnih stranaka. Bila je to koalicija suprotstavljenih političkih koncepata, koja se raspala čim se trebala izjasniti o najvažnijim političkim pitanjima. Opisani događaji ocijenjeni su u kontekstu ukupnih procesa u tadašnjoj Jugoslaviji i uspoređeni s...
Hrčak ID: 27111


hrv Prostorno-demografski rezultati srpske velikodržavne agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992.
eng THE SPATIAL-DEMOGRAPHIC RESULTS OF GREAT SERBIAN AGGRESSION IN BOSNIA AND HERCEGOVINA AT THE END OF 1992
Mrduljaš, Saša
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 1, 2009
U priloženom radu autor opisuje temeljne odrednice u razvoju srpske velikodržavne ideje te iznosi prostorno-demografske rezultate srpske agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992. Pri tome konstatira kako su ti rezultati predstavljali svojevrsni vrhunac u (nasilnoj) realizaciji srpskog velikodržavnog projekta na bosansko-hercegovačkom prostoru. Osim toga imali su dalekosežan utjecaj na političke, etno-teritorijalne i međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini.
Hrčak ID: 48007


hrv Između politike pokreta i politike znanja – feminizam i ženski/rodni studiji u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji
eng Inbetween the Politics of Movement and the Politics of Knowledge – Feminism and Women's/Gender Studies in Croatia, Bosnia and Hercegovina, and Slovenia (Summary)
Potkonjak, Sanja; Arsenijević, Damir; Demiragić, Ajla; Petrović, Jelena
Studia ethnologica Croatica Vol. 20, No. 1, 2008
Ovaj rad izlaže razmišljanja kojima se pokušavaju ocrtati specifičnosti ženskih/rodnih studija na Balkanu, točnije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Njihov se izbor temelji na činjenici da autor i autorice dolaze iz tih zemalja i da su osobno angažirani u jačanju ženskih/rodnih studija u visokom obrazovanju i znanosti. Podjednako se temelji i na zajedničkim iskustvima suradnje, kako formalne, tako i neformalne – čime su autor i autorice postali sudionici zajednice znanstvenih nomada. Čvrsto "uklopljen" ili učvršćen konkretnim praksa...
Hrčak ID: 29457


hrv Potreba za ortodontskom terapijom kod učenika u dobi između 12 i 14 godina u Bosni i Hercegovini
eng The Need for Orthodontic Treatment Among 12 - 14 Years Old Bosnian Schoolchildren
Džemidžić, Vildana; Tiro, Alisa; Redžepagić-Vražalica, Lejla; Nakaš, Enita
Acta stomatologica Croatica Vol. 46, No. 2, 2012
Svrha: Ovim se istraživanjem željelo odrediti je li potrebno ortodontsko liječenje školske djece u Bosni i to na uzorku dječaka i djevojčica u dobi između 12 i 14 godina, a rabila se IOTN-ova komponenta dentalnoga zdravlja (Dental Health Componenta – DHC) i estetska komponenta (Aesthetic Componenta – AC). Nastojali su se odrediti i mogući povezni čimbenici. Metode: Pregledano je 295 učenika (152 dječaka i 143 djevojčice) iz četiriju osnovnih škola u Sarajevu koji nisu bili podvrgnuti ortodontskoj terapiji. To je učinio jedan ispitivač koji je p...
Hrčak ID: 84235


hrv POTROŠAČKI ETNOCENTRIZAM: POKRETAČ ILI KOČNICA RAZVOJA GOSPODARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
eng CONSUMER ETHNOCENTRISM: PROMOTOR OR STUMBLING BLOCK TO ECONOMIC DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERCEGOVINA
Nanić, Arnela; Palić, Mirko
Poslovna izvrsnost Vol. 11, No. 1, 2017
Koncept potrošačkog etnocentrizma u novije vrijeme sve više zaokuplja pažnju marketinških stručnjaka i istraživača iz područja ponašanja potrošača. Potrošački etnocentrizam, najjednostavnije rečeno, predstavlja neku vrstu odbojnosti koju potrošači osjećaju prema svim proizvodima i uslugama koje dolaze iz uvoza. Postoji jaka veza između razvoja i rasta malih i srednjih poduzeća, s jedne, te potražnje za domaćim proizvodima, odnosno povećanju stupnja potrošačkog etnocentrizma, s druge strane, a posljedica toga je smanjenje vanjskotrgovinskog def...
Hrčak ID: 182906


hrv Pojava grkokatoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini (od 1879. do najnovijeg doba)
Busuladžić, Adnan
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 1, 2003
Autor je na temelju statističkih podataka prikazao proces doseljavanja grkokatolika - Ukrajinaca na prostore Bosne i Hercegovine. U članku je prikazan historijski presjek i stanje ukrajinske grkokatoličke zajednice u razdoblju Austro–Ugarske Monarhije, Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i razdoblju agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.). Dosadašnja istraživanja nacionalne i vjerske strukture stanovništva u Bosni i Hercegovini uglavnom su zanemarivala o...
Hrčak ID: 87534


hrv Armina GALIJAŠ, Eine bosnische Stadt im Zeichen des Krieges. Ethnopolitik und Alltag in Banja Luka (1990-1995), Oldenbourg Verlag, München 2011., 352 str.
Cipek, Tihomir
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 2, 2012
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 90341


hrv Krize demokracije u Bosni i Hercegovini: je li neposredna demokracija rješenje?
Cipek, Tihomir
Političke analize Vol. 5, No. 19, 2014
Politički sustav Bosne i Hercegovine politološki je zanimljiv fenomen jer se glavne suprotnosti unutar političkog života ne formiraju, kako je to u stabilnim demokracijama, između vlade i oporbe, nego unutar same vlade.
Hrčak ID: 147332