Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u dva posljednja stoljeća
Matanić, Atanazije J.
Crkva u svijetu Vol. 22, No. 2, 1987
Prikaz zbornika radova: Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo, 1966.
Hrčak ID: 86022


hrv MOGUĆNOSTI DEKONSTRUKCIJE INTERNOG IMIDŽA BOSNE I HERCEGOVINE
Kurtić, Najil
Tranzicija Vol. 10, No. 21-22, 2008
Naše istraživanje je pokazalo da postoje elementi jedinstvenih vrijednosnih preferencija u sve tri nacionalno definirane skupine javnosti i da bosansko-hercegovačko društvo pa i interni imidž Bosne i Hercegovine možda i nisu tako dramatično i bezizgledno podijeljeni kao što se prezentira u medijskim izvještajima. Iz faze agresivne suprostavljenosti (karakteristične za predratni i ratni period) divergentne interne predodžbe o Bosni i Hercegovini su, uz pritisak i podršku međunarodnih političkih i ekonomskih institucija, prešle u fazu konverg...
Hrčak ID: 35354


hrv Izbori u podijeljenim društvima; Komparativna analiza Izraela i Bosne i Hercegovine
Mišković, Marija
Mali Levijatan Vol. 7, No. 1, 2020
Kada govorimo o podijeljenim društvima, govorimo o zajednicama ljudi koji žive na istom teritoriju, ali se razlikuju po nacionalnim, kulturnim ili vjerskim obilježjima. Takvi sustavi izrazito su teški za analizu. Izrael i Bosna i Hercegovina zbog svojega sastava stanovništva podijeljena su društva. Komparativnom analizom, cilj rada je prikazati kako se odvijaju izbori i zrcale li se podjele u društvu na sastave parlamenta. Analizom političkoga sustava i političkih zakona ove dvije zemlje vidljivo je da parlamenti zaista zrcale podjele u društvu...
Hrčak ID: 246692


hrv LOKALNA ZNANSTVENA INFRASTRUKTURA UKONTEKSTU ZAŠTITE OD PANDEMIJE COVID-19
Šimić, Josip; Tomić, Vajdana
Zdravstveni glasnik Vol. 6, No. 1, 2020
U radu je istaknuta važnost Sveučilišta kao znanstvene institucije koja doprinosi povećanju broja istraživanja i znanstvene produktivnosti, te koliko je ono važno za razvoj i zaštitu lokalne zajednice u kriznim situacijama poput pandemije koronoavirusa (COVID-19). Iako znanost, posebice biomedicinsku i zdravstvenu, promatramo kao isključivo međunarodnu, ova pandemija je pokazala kako pojedine zemlje daju različit doprinos u zaštiti svojih građana. Pojedine države su se posebno istakle kada je u pitanju povjerenje u znanstvenike sa svojih sv...
Hrčak ID: 239140


hrv Neka pitanja ranog neolitika istočnog Jadrana
Marijanović, Brunislav
Archaeologia Adriatica Vol. 1, No. 1, 2007
U članku se razmatra problematika ranog neolitika na području istočnog Jadrana u kontekstu rezultata novih arheoloških iskopavanja u Dalmaciji. Autor kritički valorizira ranije hipoteze o naravi i modelima neolitizacije, a posebice podatke na kojima su temeljeni. U tom je kontekstu osobito kritički razmotrena vjerodostojnost stratigrafskih podataka iz Škarinog samograda i Gudnje, pouzdanost i kvaliteta bioarheoloških podataka s istih nalazišta, sigurnost radiokarbonskih datuma iz Škarinog samograda, Gudnje, Pokrovnika i Gospodske pećine, te obr...
Hrčak ID: 28646


hrv Godine gladi
Iv., D.S.
Crkva u svijetu Vol. 10, No. 1, 1975
Prikaz knjige Andrije Nikića, Godine gladi — Povijesni prikaz spasavanja hercegovačke sirotinje (1916.—1919.), knjižnica Naših ognjišta, Duvno, 1974, str. 140.
Hrčak ID: 91280


hrv UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI AGRO TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI POMOĆU MODELA ZA PODRŠKU ODLUČIVANJA
Puška, Adis; Maksimović, Aleksandar; Grgić, Zoran; Šakić Bobić, Branka
Ekonomska misao i praksa Vol. 29, No. 1, 2020
Agroturizam kao pojam nije novijeg datuma, počeo se razvijati početkom 20. stoljeća. Glavni razlog uvođenja agroturizma je poboljšanje prihoda i životnog standarda ruralnog stanovništva. Cilj ovog rada je procijeniti održivu agroturističku ponudu u BiH i na temelju nje dati smjernice za poboljšanje konkurentnosti ove vrste turizma u BiH. U tu svrhu je provedeno istraživanje kroz dva koraka. Prvi korak je bio procijeniti trenutno stanje, a drugi korak je davanje smjernica za razvoj ove vrste turizma u BiH. Za ocjenu trenutnog stanja agroturizma...
Hrčak ID: 239598


hrv Depopulacija jugoistočne Hercegovine izazvana turskim osvajanjem
Krešić, Milenko
Povijesni prilozi Vol. 29, No. 39, 2010
Autor u radu razmatra depopulaciju jugoistočne Hercegovine koja je uslijedila kao izravna posljedica turskih pustošenja i osvajanja. Turci su bili nazočni u Hercegovini više od stotinu godina do njezina konačna pada. U strahu od Turaka stanovništvo je ostavljalo svoje domove i tražilo sigurniji život u susjednim slobodnom zemljama osobito u Dubrovačkoj Republici. O tome postoje brojni arhivski zapisi i suvremena svjedočanstva. Uspoređujući prve turske porezne popise (deftere), koji bilježe mnoga pusta mjesta s vijestima o bježanju stanovništva...
Hrčak ID: 63763


hrv Žuta kukuruzna sovica (Heliocoverpa armigera Hübner) važan štetnik duhana u Hercegovini
eng Cotton bollworm (Heliocoverpa armigera Hübner) important pest of tobacco in Herzegovina
Rotim, Nino
Glasnik Zaštite Bilja Vol. 42, No. 3, 2019
Duhan (Nicotiana tabacum L.) je dulje od dva stoljeća predstavljao dominantnu poljoprivrednu kulturu u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno se proizvodio u Hercegovini gdje je dugo vremena bio najvažnija gospodarska djelatnost. Poznat je velik broj različitih štetnih organizama koji ugrožavaju proizvodnju duhana. Određene vrste štetnika napadaju presadnice duhana unutar zaštićenih prostora dok su pojedine ograničavajući čimbenik njegova uzgoja na otvorenom polju. Posljednjih godina u Hercegovini kod uzgoja duhanu na otvorenom polju velike štete č...
Hrčak ID: 220531


hrv Javni odnosi u muzejsko-galerijskoj djelatnosti : Muzej XVI: ZOI u Sarajevu
Pirnat-Spahić, Nina
Informatica museologica Vol. 19, No. 1-2, 1988
Hrčak ID: 145281