Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Muzej Prvog zasjedanja AVNOJ-a, Bihać : osvrt na muzejsku izložbu o Izvršnom odboru AVNOJ-a
Ižaković, Krešimir
Informatica museologica Vol. 7, No. 3-4, 1976
Hrčak ID: 146518


eng Upholding Peace Settlements Through Constitutional Review in Bosnia and Herzegovina, Kosovo and North Macedonia
hrv Provedba mirovnih sporazuma u ustavnosudskoj praksi u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji
Istrefi, Remzije
This article examines implementation of the peace settlement compromises translated into constitutional arrangements in Bosnia and Hercegovina, Kosovo and North Macedonia. The three countries struggle with their violent past, loss of interethnic trust and political fragmentation. Consequently, the implementation of peace settlement compromises that are translated into constitutional arrangements is hampered. Through analyses of constitutional jurisprudence in three countries this study provides further insights into the effectiveness and enforc...
Hrčak ID: 284804


hrv Izbjeglice iz Bosne i Hercegovine: reakcije Ujedinjenih naroda i Evrope
eng Refugees from Bosnia and Herzegovina: Reactions of the United Nations and Europe
slv Begunci iz Bosne in Hercegovine: reakcije Združenih narodov in Evrope
Barbič, Ana
Migracijske i etničke teme Vol. 8, No. 2, 1992
Autorica kritički obrađuje reakcije Ujedinjenih naroda i Evropske zajednice na probleme izbjeglica iz Bosne i Hercegovine smatrajući ih presporima i premalo učinkovitima. Predlaže uporabu svih raspoloživih mehanizama za okončanje rata u toj zemlji kao i primjenu mjera koje bi pomogle izbjeglicama u državama u kojima ih se zateklo najviše.
Hrčak ID: 127287


hrv Protektorat u međunarodnom pravu
Spajić, Hrvoje
Pravnik Vol. 39, No. 80, 2005
Rad poèinje analizom pravnog instituta protektorata te svim oblicima u kojima ga se mo¾e pronaæi, posebice onim stvorenima u klasiènom meðunarodnom pravu. Autor dalje obraðuje glavna obilje¾ja protektorata (utjecaj na meðunarodnopravnu sposobnost dr¾ave pod protektoratom), kao i razlièite oblike u kojima se ovaj institut javlja (kvaziprotektorat, kolektivni protektorat, protekcija itd.). Osim toga, autor se bavi institutom Meðunarodne teritorijalne uprave (International Territorial Administration - ITA), s posebnim naglaskom na dr¾avu Bosnu i...
Hrčak ID: 34142


hrv Hrvatska protukomunistička gerila u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1951.
Lučić, Ivica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 42, No. 3, 2010
Brojnost i snaga hrvatskih gerilskih skupina nastalih u BiH posljedica su zločina što su ih komunistički partizani počinili nad tamošnjim Hrvatima pred kraj Drugoga svjetskog rata i nakon njegova završetka. Utjecala je i napetost između jugoslavenskih vlasti i Zapada te glasine i najave novoga rata. Ipak, samo dio gerilaca imao je političke i vojne ciljeve, dok se veći dio borio za goli život. Neki su strahovali zbog uloge koju su imali u ratu, a većina zbog vrlo okrutnoga odnosa vlasti prema zarobljenicima. Represivne akcije komunističke vlast...
Hrčak ID: 67464


hrv Izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj: uzroci dolaska, regulacija i organizacija prihvata
eng Refugees from Bosnia and Herzegovina in Croatia: Reasons for Their Arrival, Regulations and the Organisation of Reception
Zlatković Winter, Jelena
Migracijske i etničke teme Vol. 8, No. 2, 1992
U radu autorica prikazuje uzroke dolaska izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, regulaciju dolaska kao i organizaciju njihovog prihvata. Nakon migracijske slike Bosne i Hercegovine prikazane u kratkim crtama u prvom dijelu članka, autorica se kao mogući nagovještaj konflikta osvrće na etničke promjene nastale uslijed migracija tijekom zadnja dva desetljeća. Nakon definiranja osnovnih pojmova korištenih u radu, slijedi identifikacija konflikta, te pregled dinamike i načina dolaženja izbjeglica. U drugom dijelu rada prikazan je opseg i str...
Hrčak ID: 127290


hrv Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine gledana očima hrvatskog slikara: Prijelaz Save kod Broda Ferdinanda Quiquereza
Damjanović, Dragan
U članku je riječ o crtežima i oleografiji Ferdinanda Quiquereza Prijelaz Save kod Broda, nastalim 1878./1879. godine, koji predstavljaju vizualnu metaforu austro-ugarske okupacije (i uprave) Bosne i Hercegovine. Kompozicija prikazuje kako građani Bosanskog Broda svih vjeroispovijesti svečano dočekuju u popodnevnim satima 29. srpnja 1878., na dan kada je počela okupacija, zapovjednika austro-ugarskih trupa Josipa Filipovića. Iako se pretpostavljalo kako je Quiquerezova kompozicija konstruirani nevjerodostojan prikaz, proizašao iz slikareve mašt...
Hrčak ID: 193920


hrv Franciszek Tomaszewski i njegovo putovanje po hrvatskim krajevima
Pudłocki, Tomasz
Historijski zbornik Vol. 69, No. 2, 2016
Autor u prvome dijelu teksta prikazuje život i djelatnost profesora Franciszka Tomaszewskog, prosvjetnog djelatnika, direktora gimnazije i zastupnika u galicijskom sejmu i Carevinskom vijeću, s osobitim naglaskom na njegov putopis s putovanja po istočnoj jadranskoj obali 1909. Njegov je izvještaj, objavljen u novinama Słowo Polskie u Lavovu, dosad bio nepoznat i nije korišten u historiografiji. U drugome dijelu članka donosi se izvorni tekst putopisa na poljskom jeziku.
Hrčak ID: 176702


hrv Autohtoni sirevi Bosne i Hercegovine
eng Autochthonous cheeses of Bosnia and Herzegovina
Sarić, Zlatan; Bijeljac, Sonja
Mljekarstvo Vol. 53, No. 2, 2003
U Bosni i Hercegovini sačuvani su autohtoni mliječni proizvodi, pa i sirevi, uprkos brojnim migracijama stanovništva u gradove. Tehnologija većine ovih sireva je jednostavna, prilagođena skromnim planinskim uvjetima. Uz sireve od kravljeg mlijeka proizvode se i ovčji sirevi. Zbog komunikacijske izoliranosti udaljenih brdsko-planinskih područja proizvodnja je često "zatvorena" u domaćinstvima. Podrijetlo autohtonih sireva u Bosni i Hercegovini je različito, pa su i različite vrste autohtonih sireva: Travnički sir, Masni sir, Presukača, Sirac, Li...
Hrčak ID: 1676


hrv Razvojni put Muzejskog društva Bosne i Hercegovine
Rizvanbegović, Izet
Muzeologija Vol. , No. 20, 1976
Hrčak ID: 98654