Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Društveni položaj žena u Republici Hrvatskoj: žena i obitelj (1999. – 2016.)
eng Social Status of Women in Croatia: Woman and Family 1999-2016
Leinert Novosel, Smiljana
Politička misao Vol. 55, No. 1, 2018
Longitudinalno istraživanje percepcije mladih, obrazovanih ispitanika o promjenama uloga žena i muškaraca u Hrvatskoj (1999. – 2016.) ukazuje na visoki stupanj postignute egalitarnosti u sferi javnosti, “izvan doma” (kontrolirano kroz vrste zanimanja i karakter uloga). U privatnoj sferi, “u domu”, postoji stagnacija, čak pogoršanje ženinog položaja u obitelji – nalazi govore o “vraćanju” patrijarhalnih modela rodnih uloga, posebice onih vezanih uz odgoj djece i brigu za starije članove te kućanske obaveze. Očekuje se da se žene više nego prije,...
Hrčak ID: 196782


hrv Socijalna zaštita za sve: ali kako?
eng Social Protection for All: But How?
Beattie, Roger
Revija za socijalnu politiku Vol. 7, No. 3, 2000
Velik dio svjetske populacije ne uživa nikakvu ili uživa samo djelomičnu socijalnu zaštitu. To naročito vrijedi za zemlje u razvoju. No i u mnogim zemljama razvijenoga tržišnog gospodarstva također postoje slojevi stanovništva koji su nedostatno socijalno zaštićeni. U ovom članku autor upozorava na visok stupanj nezaštićenosti stanovništva u mnogim zemljama Afrike i Azije, te na činjenicu da se stanje posljednjih godina još i pogoršava. Glavni uzrok tome autor vidi u povećanju zaposlenosti u neformalnoj ekonomiji. Naime, radnici zaposleni u nef...
Hrčak ID: 30025


hrv Pravna sigurnost u svezi jedne odluke Vijeća sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
eng Legal certainty regarding a decision of the Sports Arbitration Council of the Croatian Olympic Committee
Kačer, Hrvoje; Radić, Davor; Bogović, Anamarija
U ovom tekstu autori se bave jednom odlukom Vijeća sportske arbitraže HOO-a koju smatraju neprihvatljivom i formalno i sadržajno. U odnosu na formu smatraju kako je potpuno neprihvatljivo da tako važna odluka (radi se o administrativnom sprečavanju realizacije ulaska u viši rang natjecanja ostvaren na igralištu) bude donesena na manje od dvije stranice. Sadržajno, izostavljena je primjena pravila tumačenja, odnosno postupljeno je kao da ciljno tumačenje (apsolutno prihvaćeno i favorizirano u Europskoj uniji) uopće ne postoji ili (ako postoji) n...
Hrčak ID: 242503


eng Basic Education of the Future – Let’s Turn the Trend!
hrv Osnovno obrazovanje u budućnosti – promijenimo trend!
Ouakrim-Soivio, Najat
Croatian Journal of Education Vol. 18, No. Sp.Ed.1, 2016
Basic education of the future – Let’s turn the trend! was a development project on compulsory education in Finland. The aim was to assess the current situation, examine the reasons for the drop in the learning outcomes at the national and international levels and study the needs to develop teaching and learning in the Finnish educational system. Two working groups coordinated by a broad-based steering group were set up for the purposes of the project. The objective of the working group on competence and learning was to discover means to improve...
Hrčak ID: 164739


hrv Biti ili ne biti žena? Percepcija visokoobrazovanih žena o rodnoj jednakosti na radnom mjestu
eng To Be or Not to Be a Woman? - Highly Educated Women's Perceptions of Gender Equality in the Workplace
Pološki Vokić, Nina; Sinčić Ćorić, Dubravka; Obadić, Alka
Revija za socijalnu politiku Vol. 24, No. 3, 2017
Polazišna točka rada je da visokoobrazovane žene trpe manje nejednakosti na radnom mjestu. Kako bismo to testirali, provedena su primarna i sekundarna istraživanja. Sekundarni podatci odnose se na područje obrazovanja, sudjelovanje u aktivnostima koje se temelje na znanju, statusu u hijerarhiji i razlici u plaćama visokoobrazovanih žena u odnosu na plaće muškaraca u odabranim europskim zemljama, dok primarni podatci prikazuju percepcije visokoobrazovanih žena o kontekstualnim čimbenicima koji utječu na karijera žena i o osobnim kritičnim iskust...
Hrčak ID: 190470


hrv KONSTITUTIVNOST NARODA – BITNI ELEMENT KONSTITUTIVNOSTI EUROPSKE BIH
eng CONSTITUENCY OF PEOPLES - ESSENTIAL ELEMENTS OF THE CONSTITUENCY OF EUROPEAN BIH
Arlović, Mato
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Konstitutivnost naroda Bosne i Hercegovine (BiH) je po prirodi stvari vrlo složeno multidisciplinarno pitanje. Ono se iskazuje kao kulturna, povijesna, politička, ali i ustavnopravna kategorija koja je u složenim društvenim odnosima ne samo bitni element države BiH već i jedna od kulturno-političkih kategorija koja je nezaobilazna u ustavnom uređenju BiH kao moderne europske države koja slijedi i prihvaća europsko kulturno, sociološko, političko-pravno zajedničko naslijeđe utemeljeno na demokraciji, idealima, načelima i ciljevima slobode, vl...
Hrčak ID: 227276


hrv Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine
eng Stjepan Radić’s speeches held in Dalmatia in 1926
Mirošević, Franko
U ovom prilogu autor na temelju novinskog tiska, relevantne literature i arhivskih izvora opisuje govore koje je Stjepan Radić 1926. godine održao u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini. Bilo je to vrijeme sporazuma HSS-a s radikalima kada su u vladi ujedno bili uz ministre radikale i ministri članovi HSS-a. Međutim, to Radiću nije smetalo da otvoreno govori o nezdravom političkom stanju u zemlji, optužujući za to uglavnom svoje političke partnere radikale. Ti su istupi doveli u pitanje samo sporazum Radića s radikalima. Autor analizira govore i don...
Hrčak ID: 31842


hrv Hrvatski raseljenici i izbjeglice − pitanje suživota
eng Croatian Displacees and Refugees − the Question of Co-Existence
Mesić, Milan
Migracijske i etničke teme Vol. 11, No. 2, 1995
Članak se temelji na dijelu rezultata istraživanja u okviru međunarodnog projekta Prospects of Return and Reintegration of Croatian and Bosnian-Hercegovian Refugees. Ovdje analiziramo odgovore hrvatskih raseljenika i izbjeglica u Mađarskoj i Njemačkoj (uzorak 583 ispitanika) o izgledima suživota, odnosno određenja statusa srpske zajednice u hrvatskoj državi. Ovome sklopu dodali smo i stavove kako hrvatskih raseljenika i izbjeglica, tako i bosanskohercegovačkih izbjeglica u tri zemlje (uzorak 665 ispitanika), spram načela jednakosti građana pred...
Hrčak ID: 126956


hrv MORFOSINTAKSA I PRAGMATIKA HRVATSKE IMENSKE FORMULE ŽENSKIH OSOBA
eng THE MORPHOSYNTAX AND PRAGMATICS OF CROATIAN FEMALE NAMES
Kuna, Branko
FLUMINENSIA Vol. 26, No. 2, 2014
U radu se istražuju morfosintaktička obilježja imenske formule ženskih osoba te okolnosti uporabe njihovih vlastitih imena i prezimena te od njih izvedenih pridjeva u hrvatskom jeziku. Prikupljeni primjeri pokazuju da samostalna uporaba ženskoga prezimena u odnosu na muška pokazuje veliku nestabilnost jer još nije uklopljena na odgovarajući način u jezičnu praksu. Zbog visokog stupnja obilježenosti u odnosu na većinu sklonjivih imenica u javnoj komunikaciji, žensko se prezime nerijetko tvorbeno modificira iako je to u proturječju s normom...
Hrčak ID: 133645


eng Method for Minimizing Total Generalized Squared Correlation of Synchronous DS-CDMA Signature Sequence Sets in Multipath Channels
Cotae, Paul; Aguirre, Matt
We characterize the Total Generalized Squared Correlation (TGSC) for a given signature sequence set used in uplink synchronous code division multiple access (S-CDMA) when channel state information is known perfectly at both transmitter and receiver. We give a definition of the TGSC based on the eigenvalues of Gram matrix associated to signature sequences set for multipath channels in the presence of the colored noise. Total Squared Correlation (TSC) and Total Weighted Squared Correlation (TWSC) measures are particular cases of TGSC. We present...
Hrčak ID: 180756