Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Volumna nadoknada tijekom transplantacije jetre – opservacijska, retrospektivna studija
eng Perioperative volume replacement therapy for orthopic liver transplantation-observational, retrospective study
Pavičić Šarić, Jadranka; Kocman, Branislav; Guštin, Denis; Zenko, Jelena; Vončina, Vanja; Ožegović, Petra
Medicina Fluminensis Vol. 54, No. 1, 2018
Cilj: Tijekom transplantacije jetre očekuju se značajni gubitci tjelesnih tekućina koje je potrebno nadoknaditi kristaloidnim i koloidnim otopinama te transfuzijom krvlju i krvnim derivatima. U studiji smo analizirali je li u petogodišnjem razdoblju promijenjen pristup intraoperacijskoj nadoknadi tekućina i krvnih derivata tijekom transplantacije jetre. Materijali i metode: U opservacijskoj retrospektivnoj studiji analizirali smo podatke ukupno 155 pacijenata kojima je transplantirana jetra u Kliničkoj bolnici Merkur, 79 tijekom 2015. godine i...
Hrčak ID: 192886


hrv Potrošnja antimikrobnih lijekova i prevalencija rezistentnih mikroorganizama u jedinici intenzivnog liječenja
eng Antibiotic consumption and the prevalence of resistant microorganisms in the intensive care unit
Žeravica, Katarina; Paulić, Dinko; Ivić, Dubravka
Infektološki glasnik Vol. 37, No. 1, 2017
Cilj istraživanja: Utvrditi obim potrošnje i kvalitativna obilježja propisivanja antimikrobnih lijekova u jedinici intenzivnog liječenja te utječe li način propisivanja i potrošnja tih lijekova na pojavnost bakterijske rezistencije. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici liječeni u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek tijekom 2015. i 2016. godine. Kriterij uključivanja jest primjena antimikrobnog lijeka neovisno o kliničkoj ind...
Hrčak ID: 216061


hrv Jesu li odjeli intenzivnog liječenja jedini rezervoar rezistentnih mikroorganizama?
eng Are the Intensive Care Units the Only Reservoir of Resistant Microorganisms?
Stanušić, Ivana; Ivić, Dubravka; Paulić, Dinko
Infektološki glasnik Vol. 38, No. 3, 2018
Cilj istraživanja: Cilj rada je utvrditi učestalost i epidemiološka obilježja infekcija uzrokovanih rezistentnim mikroorganizmima te ispitati moguće čimbenike rizika odgovorne za kolonizaciju i pojavu infekcija tim uzročnicima. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 185 ispitanika liječenih u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu tijekom 2016. i 2017. godine, kod kojih je bila potvrđena kolonizacija ili infekcija rezistentnim bol...
Hrčak ID: 226965


hrv 40 GODINA NEUROLOŠKOG INTENZIVNOG LIJEČENJA U HRVATSKOJ
eng 40 YEARS OF NEUROLOGICAL INTENSIVE CARE IN CROATIA
Barac, Boško
Liječnički vjesnik Vol. 135, No. 11-12, 2013
U povodu 40. godišnjice početka rada prve neurološke jedinice za liječenje moždanog udara i akutnih neuroloških poremećaja u Zagrebu, Hrvatskoj i regiji, autor se prisjeća okolnosti koje su uvjetovale njihov početak. Proces je počeo prijedlogom za osnivanje 1968. g., rad je pokrenut u provizornim uvjetima 1971. g., što je omogućilo stjecanje iskustava i edukaciju sudionika, a uspješno je nastavljen u suvremenim novoadaptiranim prostorima 1974. g. Odajući priznanje svima koji su pomogli i sudjelovali u tom procesu, autor iznosi da je zagrebački...
Hrčak ID: 172532


hrv Posttraumatski rast kod majki novorođenčadi primljene u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja
eng Posttraumatic growth in mothers after infant admission to neonatal intensive care unit
Boztepe, Handan; Inci, Figen; Tanhan, Fuat
Paediatria Croatica Vol. 59, No. 1, 2015
Ova deskriptivna poprečna studija ispitivala je društvenu potporu i posttraumatski rast u 210 majki čija je novorođenčad hospitalizirana u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja. Ispitivana populacija obuhvatila je sve majke koje žive u pokrajini Niğde, a čija je novorođenčad primljena na 1. razinu neonatalne jedinice intenzivnog liječenja u razdoblju od prosinca 2007. do studenoga 2008. godine. Majkama su kući dostavljeni upitnici Posttraumatic Growth Inventory, Impact of Event Scale i Multidimensional Scale of Perceived Social Support...
Hrčak ID: 142401


hrv UTJECAJ KUMULATIVNE BILANCE TEKUĆINE U JEDINICI INTENZIVNE MEDICINE NA UNUTARBOLNIČKU SMRTNOST I POSLIJEOPERACIJSKU PLUĆNU FUNKCIJU BOLESNIKA OPERIRANIH ZBOG INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA
eng EFFECT OF CUMULATIVE FLUID BALANCE DURING ICU STAY ON IN-HOSPITAL MORTALITY IN PATIENTS SURGICALLY TREATED FOR INFECTIVE ENDOCARDITIS
ŠRIBAR, ANDREJ; KLARIĆ, VLASTA; MIKECIN, VERICA; KRAJINOVIĆ, VLADIMIR; MILAS, IVAN; PERŠEC, JASMINKA
Acta medica Croatica Vol. 72, No. 3, 2018
Infektivni endokarditis (IE) upalna je bolest endokarda uzrokovana mikroorganizmima koji formiraju vegetacije na srčanim zalicima ili septalnim defektima. Dijagnosticira se prema modifi ciranim kriterijima Duke od kojih su najvažniji ehokardiografski vegetacija na površini endokarda i pozitivne hemokulture na najčešće uzročnike IE. Liječi se konzervativno i kirurški. Kod bolesnika kirurški liječenih zbog IE često je prisutna poslijeoperacijska hemodinamska nestabilnost uzrokovana hipovolemijom, slabosti srca multifaktorske etiopatogeneze i pore...
Hrčak ID: 208486


hrv PROCJENA TJELESNE TEMPERATURE RAZLIČITIM NEINVAZIVNIM METODAMA KOD BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
eng ASSESSMENT OF BODY TEMPERATURE BY VARIOUS NON-INVASIVE METHODS IN PATIENTS AT INTENSIVE CARE UNIT
Soldo, Ivana; Lovrić, Božica; Soldo, Blaž
Hrana u zdravlju i bolesti Vol. Specijalno izdanje, No. 11. Štamparovi dani, 2019
Uvod: Tjelesna temperatura je važan vitalan znak koji daje uvid u pacijentovo zdravstveno stanje. U jedinici intenzivnog liječenja mjerenje temperature standardizirani je postupak koji se provodi više puta dnevno i jedan je od osnovnih parametara monitoringa pacijenata. Cilj: Cilj je ispitati postoje li razlike u izmjerenim vrijednostima tjelesne temperature ovisno o načinu mjerenja temperature. Tjelesna temperatura mjerena je alkoholnim toplomjerom aksilarno, na membrani tympani i temperaturnom sondom koja je flasterom fiksirana na kožu i pro...
Hrčak ID: 232907


eng Perception of the Quality of Nursing Work Life
hrv Percepcija kvalitete radnog života medicinskih sestara/tehničara
Tokić, Katarina; Režić, Slađana
Croatian Nursing Journal Vol. 6, No. 2, 2022
Introduction. Quality of work life is a multidimensional construct consisting of several mutually linked factors, such as job satisfaction, commitment to work, motivation, work efficiency, work safety, improvement of abilities and work-life balance. Aim. The aim of this paper was to determine the quality of work life in nurses employed in intensive care and anesthesiology units, as well as to determine whether there is a difference in the quality of work life regarding gender, education, years of service, workplace, and way of working. Me...
Hrčak ID: 291860


hrv Pedijatrijska intenzivna medicina u liječenju neuromišićnih bolesti
eng Pediatric intensive care and treatment of neuromuscular diseases
Novak, M.; Cvitković, M.; Galić, S.
Paediatria Croatica Vol. 51, No. 4, 2007
Prirodni tijek svake neuromišićne bolesti neizostavno vodi respiracijskom zatajenju i konačnom smrtnom ishodu. Pristup sveukupnom liječenju takve djece zasigurno se posljednjih godina bitno promijenio. Oni nedvojbeno imaju pravo koristiti mogućnosti suvremene medicine, što uključuje i pravo na pedijatrijsku intenzivnu medicinu. S druge strane, potrebno je voditi računa i o kakvoći njihovog života, života njihovih obitelji, ali i o ograničenosti raspoloživih resursa. U članku prikazujemo pristup intenzivnom liječenju djece s neuromišićnim bolest...
Hrčak ID: 18032


eng Evolution of Management and Investigations of Cerebrovascular Diseases in Croatia
Barac, Boško
Collegium antropologicum Vol. 33, No. 4, 2009
The author presents the history of management of cerebrovascular diseases (CVD) in Croatia since the beginning of medical health service in the country in the 19th and its evolution to the end of the 20th century. The foundation of the Zagreb School of Medicine in 1917 had paramount importance for the development of neurology, during the first period within the common specialty of neuropsychiatry. The interest for the CVD in Croatia became evident in the sixties of the past century, particularly when neurology has become a separate specialty in...
Hrčak ID: 51551