Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng The risk of central line-associated bloodstream infections with different types of central vascular catheters in a multidisciplinary neonatal and pediatric intensive care unit
PAVCNIK-ARNOL, MAJA
Signa vitae Vol. 8, No. 1, 2013
Objective. Central line-associated bloodstream infections (CLABSIs) are a significant cause of morbidity in critically ill neonates and children. The objective of this study was to compare CLABSI rate associated with different types of central vascular catheters (CVCs) in a multidisciplinary neonatal and pediatric intensive care unit (ICU). Methods. A prospective cohort study was conducted in a multidisciplinary neonatal and pediatric ICU. All patients, admitted between January 1st 2011 and February 29th 2012, requiring a CVC were included and...
Hrčak ID: 108716


hrv Aortokoronarna premosnica – čimbenici grane sestrinstva za poboljšanje tijeka liječenja Coronary artery bypass grafting-factors of nursing pertinent to improve the course of treatment
Mičević, Marinela; Mraović, Goranka; Friganović, Adriano
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 1, 2016
Uvod: Nove metode liječenja ishemijske bolesti srca sa sobom nose mogućnost poboljšanja kvalitete života pacijenta i smanjenje mortaliteta, no s druge strane produženje života takvih pacijenata dovodi do sve veće potrebe za zdravstvenom njegom. Postupak aortokoronarnog premoštenja danas je široko primjenjivana metoda liječenja, ali kod nekih pacijenata izaziva osjećaj straha i anksioznosti. Preoperativna priprema postupak je koji treba provesti prije samog zahvata od strane dobro educirane medicinske sestre, dajući pacijentu potrebne informaci...
Hrčak ID: 155353


hrv Važnost oralne higijene u smanjenju incidencije ventilatorom uzrokovane pneumonije – sustavni pregled literature
eng The Importance of Oral Hygiene in Reducing the Incidence of Ventilator-Associated Pneumonia – a Systematic Review
Buković, Ema; Kurtović, Biljana
Croatian Nursing Journal Vol. 3, No. 1, 2019
Uvod. Infekcije povezane s bolničkom skrbi predstavljaju veliki javnozdravstveni problem. Neadekvatna oralna higijena u jedinicama intenzivnog liječenja jedan je od rizičnih čimbenika za nastanak jedne od takvih infekcija – ventilatorom uzrokovane pneumonije. Postoje različite tehnike provođenja higijene, no efikasnost svake od njih još je uvijek područje istraživanja. Cilj. Utvrditi povezanost metoda higijene usne šupljine i pojave ventilatorom uzrokovane pneumonije. Metode. Sustavni pregled literature u bazi podataka PubMed u cilju pro...
Hrčak ID: 222377


hrv Liječenje djece s patološkim sadržajem u prsištu
eng Treatment of children with pathological contents in the chest
Lah Tomulić, Kristina; Šimunović, Ana; Butorac-Ahel, Ivona; Milardović, Ana; Verbić, Arijan; Ovuka, Aleksandar; Banac, Srđan
Medicina Fluminensis Vol. 57, No. 2, 2021
Sažetak. Cilj: Utvrditi metode liječenja bolesnika koji su zaprimljeni na Odjel intenzivnog liječenja djece (OILD) zbog patološkog sadržaja u prsištu. Cilj je također utvrditi indikacije za postavljanje pleuralne drenaže, tehnike postavljanja, analizirati dodatne specifične terapijske postupke koji su se provodili tijekom pleuralne drenaže, trajanje liječenja te komplikacije. Ispitanici i metode: Ispitanici su sva djeca od rođenja do 18. godine života zaprimljena zbog patološkog sadržaja u prsištu na OILD Kliničkog bolničkog centra Rijeka, u ra...
Hrčak ID: 255666


hrv Bakterijske superinfekcije u kritično oboljelih COVID-19 bolesnika – iskustva PRIC KB Dubrava
eng Bacterial superinfections in critically ill COVID-19 patients – experiences from University Hospital Dubrava tertiary COVID-19 center
Ćurčić, Maja; Almahariq, Hani; Hleb, Sonja; Havaš, Juraj; Kralj Husajna, Danijela; Pražetina, Marko; Lasić, Hrvoje; Dolenc, Emil; Kukoč, Andrea; Mihelčić, Antonija; Miko, Ivan; Romić, Andrea; Tipura, Danijela; Drmić, Željka; Čučković, Marcela; Blagaj, Vanja; Peršec, Jasminka Peršec; Šribar, Andrej
Liječnički vjesnik Vol. 144, No. Supp 3, 2022
Cilj istraživanja: Utvrditi incidenciju najčešćih bakterijskih superinfekcija, distribuciju uzročnika ovisno o sijelu infekcije, demografske podatke, relevantne laboratorijske i kliničke parametre te ishode liječenja kritično oboljelih bolesnika liječenih u tercijarnom regionalnom centru specijaliziranom za liječenje COVID-19 bolesnika PRIC KB Dubrava. Ispitanici i metode: Provedeno je retrospektivno opservacijsko ispitivanje te su podaci skupljeni pregledom povijesti bolesti u bolničkom informacijskom sustavu (BIS, In2, Zagreb) pacijenata lije...
Hrčak ID: 284129


hrv Usporedba rane i kasne perkutane dilatacijske traheostomije na pojavu komplikacija u strojno ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
eng The comparison of early and late percutaneous dilatational tracheostomy in the onset of complications in mechanically ventilated patients in the intensive care unit
Ilijanić, Marina; Ćoza, Petra; Kuharić, Janja; Rukavina, Tomislav; Sučić, Neven; Župan, Željko; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić, Alan
Medicina Fluminensis Vol. 48, No. 1, 2012
Cilj: Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost i najčešće komplikacije pri izvođenju perkutane dilatacijske traheostomije (PDT) te usporediti učinak ranog PDT-a i kasnog PDT-a na učestalost razvoja pneumonije uzrokovane strojnom ventilacijom, duljinu trajanja strojne ventilacije te duljinu boravka životno ugroženih bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja (JIL). Ispitanici i postupci: Opservacijskom prospektivnom studijom obuhvaćeno je 338 bolesnika koji su liječeni u JIL-u (lokalitet Sušak) Klinike za anesteziologiju i intenziv...
Hrčak ID: 80233


hrv Utjecaj ciklične primjene aminoglikozida u šest tercijarnih odjela intenzivne skrbi – prospektivna longitudinalna intervencijska studija
eng Impact of Aminoglycoside Cycling in Six Tertiary Intensive Care Units: Prospective Longitudinal Interventional Study
Francetić, Igor; Kalenić, Smilja; Huić, Mirjana; Merčep, Iveta; Makar-Aušperger, Ksenija; Likić, Robert; Erdeljić, Viktorija; Tripković, Vesna; Šimić, Petra
Croatian Medical Journal Vol. 49, No. 2, 2008
Cilj Analizirati utjecaj ciklične primjene aminoglikozida u 6 tercijarnih odjela intenzivne skrbi na stopu pojave sepse, obrazac otpornosti na aminoglikozide, potrošnju antibiotika i troškove. Postupci Ova prospektivna longitudinalna intervencijska studija mjerila je utjecaj prelaska s uporabe gentamicina (veljača 2002-veljača 2003) na amikacin (veljača 2003-veljača 2004) na obrazac otpornosti na aminoglikozide, broj bolesnika s gram-negativnom bakteremijom, potrošnju antibiotika, i trošak antimikrobnih lijekova na 6 tercijarnih odjela intenzi...
Hrčak ID: 26157


hrv UČESTALOST DELIRIJA U PEDIJATRIJSKIM JEDINICAMA ZA INTENZIVNO LIJEČENJE
eng DELIRIUM INCIDENCE IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT
MATOLIĆ, MARTINA; MRŠIĆ, VIVIANA; BUTKOVIĆ, DIANA; KARAMAN ILIĆ, MAJA
Acta medica Croatica Vol. 66, No. 1, 2012
Delirij je ozbiljan neuropsihijatrijski poremećaj a delirij djece u jedinicama intenzivnog liječenja je kao klinički entitet neprepoznat. Rana dijagnoza delirija djece važna je zbog pravovremene terapije i raznih psihosocijalnih postupaka. Dijagnostika delirija u dječjoj populaciji je otežana jer postoji više ljestvica i testova ali niti jedan nije dovoljno specifičan i osjetljiv za procjenu mentalnog statusa djece u jedinicama intenzivnog liječenja. Algoritam za dijagnostiku i liječenje delirija djece u jedinicama intenzivnog liječenja ne post...
Hrčak ID: 93239


hrv Infekcije trajnih i privremenih centralnih venskih katetera
eng Temporary and permanent central venous catheter infections
Premužić, Vedran
Infektološki glasnik Vol. 37, No. 2, 2017
Iako se arteriovenska fistula smatra optimalnim pristupom, uporaba trajnih dijaliznih katetera za hemodijalizu je u stalnom porastu. Komplikacije su moguće prilikom postavljanja katetera, ali i kod postavljenih katetera što prije svega uključuje tromboze i infekcije. Infekcija povezana s centralnim venskim kateterima uključuje infekciju mjesta izlazišta katetera, tunela katetera i sistemsku bakterijemiju. Najveća učestalost infekcija je kod femoralnih katetera, a slijede jugularni i potom subklavijalni. U slučajevima pozitivnih hemokultura iz...
Hrčak ID: 216302


hrv COVID-19 u jedinicama intenzivnog liječenja
eng COVID-19 in Intensive Care Units
Protić, Alen
Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
Klinički se virus prezentira od vrlo blagih simptoma, blage prehlade pa sve do pneumonije koja može dovesti do akutnoga respiratornog zatajenja i u kasnijoj fazi multiorganskog zatajivanja sa smrtnošću od 2 do 10 %. Kod hospitaliziranih bolesnika intersticijska upala pluća i ARDS javljaju se obično tijekom drugog tjedna liječenja, 7 − 9 dana od početka bolesti. Neinvazivna ventilacijska potpora nije se pokazala učinkovitom u liječenju ovog tipa ARDS-a uz postojeći dodatni rizik od pojačanog širenja bolesti na medicinsko osoblje (otvoreni sustav...
Hrčak ID: 244324