Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Stalni nadzor srčanog izbačaja metodama Picco i Lidco prema Pak-u u septičnih bolesnika: kalibrirati ili ne ?
eng Constant Cardiac Output Monitoring Using the Picco and Lidco Methods Versus Pak in Septic Patients: When to Do Calibration?
Širanović, Mladen; Kovač, Josip; Gopčević, Aleksandar; Kelečić, Mijo; Vučić, Marinko; Kovač, Nataša; Rode, Bojan
Acta clinica Croatica Vol. 50, No. 2, 2011
U ovom radu uspoređivala se točnost mjerenja srčanog izbačaja pomoću dviju najčešće upotrebljavanih metoda manje invazivnog hemodinamskog nadzora i standardnom tehnikom termodilucije plućnim kateterom. Mjerenje je provedeno kod septičnih kirurških bolesnika u razdoblju neposredno nakon i između kalibracija sustava. Rezultati su pokazali zadovoljavajuću podudarnost mjerenja u obje faze primjenom obiju metoda i pomoću plućnog katetera, pa se kalibriranje sustava preporuča u hemodinamski nestabilnih septičnih bolesnika.
Hrčak ID: 79499


hrv MEDIKOLEGALNE DILEME PRIMJENE OGRANIČAVANJA DELIRANTNIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
eng MEDICOLEGAL DILEMMAS ON RESTRAINT USE IN DELIRIOUS PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT
ŠKLEBAR, IVAN; BROZOVIĆ, GORDANA; ŠKLEBAR, DUŠKA
Acta medica Croatica Vol. 66, No. 1, 2012
Fizičko ili medikamentno ograničavanje delirantnih bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL) povezano je s nizom etičkih i medikolegalnih dilema. One najčešće proizlaze iz nedovoljnog poznavanja važećih propisa ili njihove nedorečenosti. Cilj ovoga pregleda je prikazati osnovne stavove medicinske struke povezane s primjenom ograničavanja kao metode u liječenju delirija te pružiti uvid u važeću legislativu na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Prema suvremenim spoznajama ograničavanje bolesnika u deliriju, bez obzira je li u pitanju fiz...
Hrčak ID: 93145


hrv PATOFIZIOLOGIJA DELIRIJA
eng PATHOPHYSIOLOGY OF DELIRIUM
ZAH BOGOVIĆ, TAJANA; TONKOVIĆ, DINKO; SEKULIĆ, ANTE; BANDIĆ-PAVLOVIĆ, DANIELA; BARONICA, ROBERT; BOGOVIĆ, MARKO; SAKAN, SANJA; FILIPOVIĆ GRČIĆ, INA; TOMAŠEVIĆ, BORIS TOMAŠEVIĆ
Acta medica Croatica Vol. 66, No. 1, 2012
Danas je razumijevanje patofizioloških mehanizama delirija još uvijek ograničeno, ali postoji više obećavajućih hipoteza. Smatra se da biomarkeri osjetljivi na smrt neurona ili glija stanica dobro ukazuju na delirij. Za više neurotransmitera se podrazumijeva da su uključeni u stanje delirija s najvećim naglaskom na acetilkolin i dopamin koji djeluju na suprotne načine, acetilkolin smanjuje podražljivost neurona, a dopamin je povećava. Ostali neurotransmiteri koji vjerojatno imaju ulogu u patogenezi delirija su: gama-aminobutirična kiselina, glu...
Hrčak ID: 93245


hrv Intenzivna psihijatrijska skrb – hitna stanja u psihijatriji
eng Intensive psychiatric care – psychiatric emergencies
Prološčić, Joško; Blažević Zelić, Sandra; Vučić Peitl, Marija; Ljubičić Bistrović, Ivana
Medicina Fluminensis Vol. 49, No. 4, 2013
Intenzivna psihijatrijska skrb jest vrsta psihijatrijskog liječenja bolesnika koja se provodi na zatvorenom psihijatrijskom odjelu i po mogućnosti u jedinici intenzivnog liječenja, a sadržaji su joj dijagnostika, liječenje i opservacija hitnih stanja, odnosno bolesnika u psihijatriji. Uključuje sveobuhvatnu razinu skrbi, 24-satnu opservaciju te mogućnost fizičkog sputavanja i odvajanja bolesnika u slučaju gubitka kapaciteta za samokontrolu. Najčešća hitna stanja koja zahtijevaju intenzivnu psihijatrijsku skrb jesu suicidalnost, auto i hete...
Hrčak ID: 112539


hrv Ispiranje bronha surfaktantom kao metoda liječenja atelektaze u jedinici intenzivnog liječenja djece
eng Lavage with diluted surfactant as a treatment option for atelectasis in pediatric intensive care patients
Karaman Ilić, Maja; Madžarac, Goran; Babić, Irena; Milavić, Boris
Paediatria Croatica Vol. 59, No. 1, 2015
Cilj je bio ispitati učinak bronhoskopske primjene razrjeđenog surfaktanta u liječenju atelektaze u djece. U ovu prospektivnu studiju je bilo uključeno 18 djece na mehaničkoj ventilaciji koja su neuspješno liječena fi zikalnom terapijom i bronhoskopskom aspiracijom. U devetoro bolesnika je nakon bronhoskopske aspiracije apliciran surfaktant u bronh zahvaćenog pluća, dok je u drugih devetoro aplicirana jednaka količina fi ziološke otopine. Mjereni su parametri plućne funkcije, PEEP, OI, a radiološka analiza rtg snimki provodila se prije aspi...
Hrčak ID: 142404


hrv Profil invazivnih infekcija izazvanih invazivnim sojevima streptokoka grupe A i B kod bolesnika hospitaliziranih u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u razdoblju od 2011. do 2018. godine
eng Profile of invasive group A and group B Streptococcal infections in patients hospitalised at the University Hospital for Infectious Diseases „Dr. Fran Mihaljević” during the period from 2011 to 2018
Šepec Rožmarić, Lana; Bukovski, Suzana
Infektološki glasnik Vol. 40, No. 1, 2020
Cilj: Beta hemolitički streptokoki (BHS) su rjeđe uzročnici invazivne bolesti (IB). Očekivano je BHS grupe B češći izolat kod bolesnika s IB. Međutim, u rutinskom radu u posljednje je vrijeme uočeno sve više izolata BHS grupe A iz krvi. Stoga je cilj bio analizirati pojavnost i učestalost IB uzrokovane BHS grupe A i B kod bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti (KIB) u dužem periodu. Metode: Podatci o bolesnicima i BHS za razdoblje 2011.- 2018. godine prikupljeni su iz elektronske baze podataka Centralnog dijagnostičkog laboratorij...
Hrčak ID: 243754


hrv Dvadeset godina intenzivnog liječenja djece u Splitu
eng Twenty years of Pediatric intensive care unit in Split
Meštrović, Julije; Polić, Branka; Markić, Joško; Kovačević, Tanja; Ćatipović Ardalić, Tatjana; Krželj, Vjekoslav
Liječnički vjesnik Vol. 144, No. Supp 1, 2022
Prvi odjel intenzivnog liječenja djece u južnoj Hrvatskoj osnovan je u KBC-u Split 2001. godine. Od 2014. odjel je postao Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi. U radu primjenjujemo sve suvremene postupke intenzivnog liječenja, sudjelujemo u nacionalnim i međunarodnim projektima, kao i stručnim edukacijama, a objavljujemo i znanstvene i stručne radove iz pedijatrijske i neonatalne intenzivne medicine. Organiziramo međunarodne tečajeve za liječnike i medicinske sestre o hitnim stanjima u pedijatriji, pa smo odlukomn Ministarstv...
Hrčak ID: 275637


hrv Anesteziološka aktivnost u Hrvatskoj od prve eterske narkoze u Zadru 1847. do godine 2008.
eng Anesthesiology activities in Croatia from the first ether narcosis in Zadar in 1847 to 2008
Jukić, Marko
Acta medico-historica Adriatica Vol. 8, No. 2, 2010
Ovo je kratak povijesni prikaz razvoja anesteziologije i intenzivnog liječenja u Hrvatskoj od njezinih početaka do 2008. Pet mjeseci nakon prve javne demonstracije eterske narkoze u SAD-u, u Zadru je Ivan Bettini izveo prvu etersku narkozu 13. ožujka 1847. U XIX. stoljeću i prvoj polovici XX. stoljeća više je liječnika pisalo o izvođenju anestezije. Prvi je bio Miroslav Čačković (1896.), a zatim Dragutin Schwarz, Edo Šlajmer, Milan Crljenak, Antun Medanić, Božidar Lavrić, Simo Mučalov, Josip Vodenhal, Ante Drešćik, Radoslav Akerman, Đurđa Klaić...
Hrčak ID: 63543


hrv Oralna higijena kao važan čimbenik u sprječavanju pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom
eng Oral Hygiene is an Important Factor for Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia
Par, Matej; Badovinac, Ana; Plančak, Darije
Acta clinica Croatica Vol. 53., No. 1., 2014
Nezadovoljavajuća oralna higijena na jedinicama intenzivnog liječenja (JIL ) prepoznata je kao ključno pitanje, jer predstavlja značajan čimbenik rizika za razvoj pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom. Pneumonija povezana s mehaničkom ventilacijom je aspiracijska pneumonija koja se javlja kod mehanički ventiliranih bolesnika i većinom je uzrokovana bakterijama koje koloniziraju usnu šupljinu i zubni plak. Druga je po redu najčešća nozokomijalna infekcija i vodeći je uzrok komplikacija i smrti u mehanički ventiliranih bolesnika. Smatra s...
Hrčak ID: 126152


hrv Usporedba rane i kasne perkutane traheotomije u kritično bolesnih: retrospektivna opservacijska studija u jednom centru
eng Early Versus Late Percutaneous Tracheotomy in Critically Ill Patients: A Retrospective Single Center Observational Study
Magdić Turković, Tihana; Lukić, Anita; Perić, Mladen
Acta clinica Croatica Vol. 55., No. Supplement 1, 2016
Traheotomija je vrlo čest postupak koji se izvodi kod bolesnika koji zahtijevaju produženu mehaničku ventilaciju. Unatoč desetljećima iskustva u izvođenju traheotomije još uvijek postoje dileme o idealnom vremenu izvođenja. Cilj ovoga istraživanja je bio usporedba rane i kasne traheotomije s obzirom na njihov utjecaj na trajanje mehaničke ventilacije i duljinu boravka u Jedinici intenzivnog liječenja, kao i na učestalost pojave ventilacijske pneumonije i smrtnost među traheotomiranim bolesnicima. Istraživanje je provedeno u 15-krevetnoj Jedinic...
Hrčak ID: 154805