Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Mikrobiološki profil i antibiotska osjetljivost uzročnika ventilacijske pneumonije u Jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb, Hrvatska
eng Microbial Profile and Antibiotic Susceptibility Patterns of Pathogens Causing Ventilator-Associated Pneumonia at Intensive Care Unit, Sestre Milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia
Magdić Turković, Tihana; Gverić Grginić, Ana; Đuras Cuculić, Branka; Gašpar, Božena; Širanović, Mladen; Perić, Mladen
Acta clinica Croatica Vol. 54., No. 2., 2015
Ventilacijska pneumonija (VAP) je vrlo česta u jedinicama intenzivnog liječenja, ali još uvijek postoje mnoge nedoumice vezane uz VAP, osobito što se tiče početnog empirijskog odabira antibiotika za liječenja VAP-a. Učestalost pojedinih patogena s različitom osjetljivošću na antibiotike razlikuje se od bolnice do bolnice. To je razlog zbog kojeg bi se empirijska antibiotska terapija trebala temeljiti ne samo na općim smjernicama (koje preporučuju terapiju na temelju prisutnosti rizičnih čimbenika za bakterije rezistentne na više lijekova), nego...
Hrčak ID: 145184


hrv Sustav APACHE II. kao klinički prediktor u neurokirurškoj jedinici intenzivnog liječenja
eng Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II Score – the Clinical Predictor in Neurosurgical Intensive Care Unit
Akavipat, Phuping; Thinkhamrop, Jadsada; Thinkhamrop, Bandit; Sriraj, Wimonrat
Acta clinica Croatica Vol. 58., No. 1., 2019
Sustav APACHE II. odobren je kao mjerilo i prediktor smrtnosti, no samo se nekoliko članaka bavi njegovom primjenom kod neurokirurških bolesnika. Stoga smo proveli ovo istraživanje kako bismo potvrdili ovaj sustav i njegovu sposobnost predviđanja bolničke smrtnosti u referentnoj tercijarnoj neurokirurškoj jedinici intenzivnog liječenja (JIL). U istraživanje su bili uključeni svi bolesnici primljeni u neurokiruršku JIL od 1. veljače do 31. srpnja 2011. godine. Prikupljeni su podaci koji se odnose na parametre sustava APACHE II. Izračunat je pril...
Hrčak ID: 220550


eng Prophylactic use of the probiotic strain Lactobacillus casei rhamnosus as part of a triple anti-infective regimen in very preterm infants during neonatal intensive care
RESCH, BERNHARD; HOFER, CHRISTINE; URLESBERGER, BERNDT
Signa vitae Vol. 15, No. 2, 2019
Background. Probiotics are increasingly used in neonatal intensive care and prove to reduce rates of necrotizing enterocolitis (NEC), sepsis and all-cause mortality by meta-analyses. Objective. Aim of the study was to analyze the prophylactic use of the probiotic Lactobacillus casei rhamnosus (LCR) as part of a triple anti-infective treatment regimen in very preterm neonates in respect to complications and possible side effects. Setting. This was a study on 1169 very preterm infants of 32 weeks of gestational age and less born between 200...
Hrčak ID: 227942


hrv Personalizirana medicina – parenteralna ketogena dijeta kod manjka piruvat dehidrogenaze u jedinici intenzivnoga liječenja; što trebamo znati o tome?
eng Personalized medicine – parenteral ketogenic diet in pyruvate dehydrogenase deficiency in the ICU; what do we need to know about it?
Frankić, Mileva; Stojanović Stipić, Sanda; Kljaković Gašpić, Toni; Carev, Mladen
Liječnički vjesnik Vol. 144, No. Supp 3, 2022
Manjak kompleksa piruvat dehidrogenaze (engl. Pyruvate Dehydrogenase Complex Deficiency, PDCD) rijedak je genetski neurometabolički poremećaj. Pripada u skupinu mitohondrijskih bolesti. Kliničke manifestacije se kreću od često smrtonosne, teške, novorođenačke laktacidoze do ozbiljnih neuroloških poremećaja kasnije tijekom života. Većina bolesnika ne doživi odraslu dob i rijetko je ova problematika nazočna u jedinicama intenzivnog liječenja odraslih bolesnika. Jedan od važnijih terapijskih postupaka kod ovih bolesnika je ketogena prehrana s vis...
Hrčak ID: 284192


hrv Zbrinjavanje dišnog puta u jedinici intenzivnog liječenja
eng Airway Management in the Intensive Care Unit
Noppens, Rüdiger R.
Acta clinica Croatica Vol. 51., No. 3., 2012
Zbrinjavanje dišnog puta u jedinici intenzivnog liječenja (JIL) je izazovan postupak i često se povezuje sa životno opasnim komplikacijama. Incidencija otežane intubacije varira od 10% do 22%, ovisno o uvjetima i bolesnicima kojima je potrebna endotrahealna intubacija. Obično je potrebno više pokušaja kako bi se osigurao dišni put. Unatoč visokom riziku za bolesnika u okruženju JIL oprema za osiguravanje dišnih putova kao što su kapnometrija i alternativna pomagala često nije dostupna. Nova tehnika video laringoskopije je nedavno uvedena u klin...
Hrčak ID: 107297


hrv UČESTALOST, RIZIČNI FAKTORI, PREVENCIJA I LIJEČENJE NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA U ODRASLIH KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA TIJEKOM 2015. GODINE U LINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
eng FREQUENCY, RISK FACTORS, PREVENTION AND TREATMENT OF NOSOCOMIAL INFECTION IN ADULT CARDIOSURGICAL PATIENTS AT INTENSIVE CARE UNIT, RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTER IN 2015
MIJATOVIĆ, DINO; ANDRIĆ, DRAGANA; ČIKADA, VALNEA; MILANOVIĆ, JOSIP; ABRAM, MAJA; ŽUPAN, ŽELJKO
Acta medica Croatica Vol. 72, No. 1, 2018
Cilj ove retrospektivne studije bila je analiza učestalosti, rizičnih faktora, primjene preventivnih mjera te antimikrobnog liječenja nozokomijalnih infekcija stečenih u ranom poslijeoperacijskom razdoblju u 392 odrasla kardiokirurška bolesnika liječena u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) kardiokirurških bolesnika Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. Kriteriji za proglašenje nozokomijalne infekcije uključivali su tri skupine pacijenata: pacijente s pozi...
Hrčak ID: 197721


hrv Produžena hospitalizacija je rizični čimbenik za nastanak delirija: jednodnevna studija učestalosti u slovenskim intezivnim jedinicama
eng Prolonged Hospitalization Is a Risk Factor for Delirium Onset: One-Day Prevalence Study in Slovenian Intensive Care Units
Štubljar, David; Štefin, Maruša; Tacar, Marija Pia; Cerović, Ognjen; Grosek, Štefan
Acta clinica Croatica Vol. 58., No. 2., 2019
Delirij je klinički sindrom koji se često podcjenjuje u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL ). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost i čimbenike koji utječu na pojavu delirija. Upitnik je poslan intenzivistima u slovenskim jedinicama za intenzivno liječenje, koji su procijenili učestalost bolesnika s delirijem. Upitnik se sastojao od demografskih podataka, vrste intenzivnog liječenja, dijagnoze, razloga za prijam u JIL , vrste anestezije i operacije, kliničkog stanja, vrste potporne terapije, prisutnosti delirija, podataka o iscje...
Hrčak ID: 224374


hrv Valjanost i pouzdanost ljestvice roditeljskih uvjerenja u vezi s neonatalnom jedinicom intezivnog liječenja za roditelje u Turskoj
eng Validity and Reliability of the NICU Parental Beliefs Scale for Parents in Turkey
Kardas Özdemir, Funda; Küçük Alemdar, Dilek
Acta clinica Croatica Vol. 58., No. 2., 2019
Ovo metodološko istraživanje provedeno je za tursku prilagodbu Ljestvice roditeljskih uvjerenja u vezi s neonatalnom jedinicom intenzivnog liječenja (NICU PBS). Ispitivani uzorak činilo je 136 majki i 97 očeva koji su dali suglasnost za sudjelovanje u istraživanju. Jezičnu valjanost ljestvice ispitali su turski lingvisti. Provedena je analiza eksplanatornih čimbenika za valjanost konstrukta ljestvice te je kao rezultat analize čimbenika utvrđeno da 18 stavaka ljestvice ima strukturu od tri čimbenika, što je objasnilo najviše 70,24% ukupne varij...
Hrčak ID: 224451


hrv Rani i konačni ishod bolesnika oboljelih od mišićne slabosti stečene u COVID jedinici intenzivnog liječenja – koliko precizno možemo procijeniti rani i konačni ishod bolesnika po odvajanju bolesnika od mehaničke ventilacije ?
eng Early and final outcome of patients suffered from muscle weakness aquired in COVID Intensive Care Unit – How precise we can be about eary and final outcome of patients at the time of the end of mechanical ventilation?
Gulišija, Jelena; Čapkun, Vesna; Stojanović Stipić, Sanda
Liječnički vjesnik Vol. 144, No. Supp 3, 2022
Pojam kritične bolesti odnosi se na širok spektar medicinskih stanja opasnih po život koja obično zahtijevaju liječenje u jedinici intenzivnog liječenja (JIL). Prema dostupnoj literaturi, u prosjeku 50–80% bolesnika liječenih u JIL-u zbog kritične bolesti razvije mišićnu slabost stečenu u jedinici intenzivnog liječenja (eng. Intensive care unit – aquired weakness, ICUAW) koja se definira kao difuzna, generalizirana slabost koja se može objasniti isključivo kritičnom bolesti. Neuspjeh odvajanja od respiratora često je povezan s ovim stanjem te d...
Hrčak ID: 284132


hrv Enteralni pripravak primijenjen intravenskim putem: patofiziološki mehanizmi i prevencija
eng Inadvertent intravenous administration of enteral feeding: pathophysiology and prevention
Dželalija, Ivan; Vučemilović, Hrvoje
Liječnički vjesnik Vol. 144, No. Supp 3, 2022
Nakon otpusta iz Jedinice intenzivnog liječenja 55-godišnjem bolesniku je na bolesničkom odjelu nenamjerno primijenjen enteralni pripravak intravenskim putem uslijed čega je došlo do naglog pogoršanja kardiorespiratornog statusa bolesnika manifestiranog tahidispnejom i preznojavanjem uz tahikardiju, hipotenziju i hipoksiju. Po ponovnom prijemu u Jedinicu intenzivnog liječenja stanje bolesnika je kroz četiri dana stabilizirano te je bolesnik otpušten dobrog općeg stanja. Liječen je oksigenoterapijom, infuzijskim otopinama uz stimulaciju diureze,...
Hrčak ID: 284190