Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv KVALITETA ŽIVOTA PARAPLEGIČARA
Katavić, Zdeslav
Zdravstveni glasnik Vol. 2, No. 2, 2016
UVOD: Poznato je da je kvaliteta života paraplegičara kao i drugih težih oboljenja u odnosu na opću zdravu polpulaciju smanjena i da društvo kontinuirano pokušava raditi na njenom poboljšanju. CILJ: Ispitati kvalitetu života paraplegičara i usporediti je sa kvalitetom života kroničnih duševnih bolesnika. ISPITANICI I METODE: Ispitnu skupinu činilo je 30 bolesnika sa dijagnozom paraplegije, a kontrolnu skupinu 30 kroničnih duševnih bolesnika liječenih na klinici psihijatriju SKB Mostar. U svrhu istraživanja korišten je upitnik općih i sociod...
Hrčak ID: 257142


hrv Odnos subjektivne kvalitete života i samoprocijenjenog zdravlja
Vuletić, Gorka
Uvod: Danas je prepoznata važnost zdravlja za ukupnu kvalitetu života, kako pojedinca tako i skupine. Može se reći da je utjecaj oštećenog zdravlja i bolesti na kvalitetu života multidimenzionalan. Bolest ne samo da utječe u smislu fizičkih simptoma i time limitira funkcioniranje nego su tu prisutni i indirektni efekti kao što su promjene u radnoj sposobnosti, potencijalna izolacija, povećanje ovisnosti o drugima te negativna emocionalna stanja kao reakcije na bolest. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost subjektivne kvalitete život...
Hrčak ID: 280827


hrv Kvaliteta života u reumatoidnom artritisu
eng Life quality in rheumatoid arthritis
Vuger-Kovačić, Daria; Budišin, Vesna; Kovačić, Denis; Bitar, Zouheir; Vuletić-Mavrinac, Gorka
Reumatizam Vol. 58, No. 2, 2011
Hrčak ID: 124439


hrv Kvaliteta života zaposlenih majki u Primorsko-goranskoj županiji The quality of life of working mothers in the Croatiain Primorje-Gorski Kotar County
Volkmer Starešina, Renata; Šegulja, Silvije; Poje, Berislav; Cindrić, Željka; Piščanec, Ivana
Sestrinski glasnik Vol. 22, No. 1, 2017
Uvod: Današnji način života uvelike je povezan s globalnim poslovnim i obiteljskim trendovima u kojima majka mora biti i uspješna poslovna žena i brižna majka, što ponekada dovodi do izgaranja. Metode: Istraživanje je provedeno tijekom tri mjeseca uporabom anketnog upitnika. U istraživanje su uključene zaposlene majke s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji. Za potrebe istraživanja izrađen je upitnik koji se sastojao od više kategorija. Kvaliteta života određivala se tzv. validiranom metodologijom, uporabom skraćene modifikacije upitnik...
Hrčak ID: 179980


hrv Vježbanje i kvaliteta života kod žena starije dobi
Lešić, Davor; Grgić, Anđela; Marić, Svjetlana
Physiotherapia Croatica Vol. 18, No. 1, 2020
Uvod: Starenje je fiziološka promjena kod čovjeka te je iznimno važno unapređivanje zdravlja i očuvanje funkcionalnih sposobnosti te kvalitete života. Cilj: Cilj rada je ispitati utjecaj vježbanja na kvalitetu života žena starije dobi. Materijali i metode: Uzorak je obuhvaćao 93 ispitanice (N=93). Ispitanice su osam tjedana dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta provodile program vježbi ravnoteže i koordinacije, vježbe jačanja mišića i istezanja. Za procjenu kvalitete života korišteni su Upitnik o zdravlju EQ-5D-5L i McGill Pain upitnika (SF...
Hrčak ID: 238376


hrv Utjecaj respiratorne fizioterapije kod bolesnika oboljelih od astme
Čepo, Jelena
Physiotherapia Croatica Vol. 19, No. 1, 2021
Uvod: Astma je kronična upala udružena sa hiperreaktivnšću dišnih putova koja vodi ponavljajućim epizodama, teškog disanja, zaduhe, stezanja prsa i kašlju. Cilj: Istražiti utjecaj fizioterapijskih intervencija kod pacijenata s astmom. Materijali i metode: Elektronskim pretraživanjem literature pretražene su dostupne baze podataka Medline (Pubmed) i Bibliografske baze. Ključne riječi korištene u svrhu pretraživanja su: fizioterapija i astma odnosno phsiotherapy,asthma Rezultati: Postupkom isključivanja dobiveno je 5 izvornih i...
Hrčak ID: 260339


hrv Kvaliteta života bolesnica poslije operacije karcinoma dojke
Cazin, Ksenija
Sestrinski glasnik Vol. 18, No. 1, 2013
Kvaliteta života bolesnica oboljelih od raka dojke koje su podvrgnute operacijskoj metodi liječenja karcinoma važan je indikator uspješne/neuspješne edukacije članova zdravstvenog tima u prije i poslijeoperacijskom tijeku liječenja. Svrha je rada odrediti stupanj kvalitete života u bolesnica koje su bile hospitalizirane i kod kojih je učinjen operacijski zahvat. Istraživanje je provedeno u Specijalističkoj ambulanti za bolesti dojke, Opća bolnica Karlovac, a provedeno od svibnja do studenog 2011. godine. Pisanu suglasnost o provedbi istra...
Hrčak ID: 98142


hrv KVALITETA ŽIVOTA KRONIČNIH DUŠEVNIH BOLESNIKA
Adrić, Ines
Zdravstveni glasnik Vol. 1, No. 2, 2015
CILJ: Ispitati kvalitetu života kroničnih duševnih bolesnika s obzirom na sociodemografska obilježja i usporediti je s kvalitetom života kroničnih somatskih bolesnika. METODE I ISPITANICI: Ispitnu skupinu činilo je 100 kroničnih duševnih bolesnika ispitanih na Klinici za Psihijatriju SKB Mostar, a kontrolnu 60 kroničnih somatskih bolesnika isptanih u Ambulanti obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar. Istraživanje je provedeno putem sociodemografskog upitnika i standardiziranog upitnika o kvaliteti života Svjetske zdravstvene organizacije W...
Hrčak ID: 257047


hrv MJERENJE KVALITETE ŽIVOTA VEZANE UZ ZDRAVLJE KAO MJERILO USPJEŠNOSTI ZDRAVSTVENE SKRBI
Kovač, Boris
Zdravstveni glasnik Vol. 3, No. 1, 2017
U medicinskoj znanosti mjerenje kvalitete života i kvalitete života vezane uz zdravlje predstavljaju prihvaćene instrumente za procjenu utjecaja bolesti i različitih postupaka liječenja na bolesnikovo tjelesno ili emocionalno stanje u svakodnevnim aktivnostima. Kvaliteta života vezana uz zdravlje predstavlja dio općeg koncepta kvalitete života koji se odnosi specifično na zdravlje osobe, a označava mjerenje funkcioniranja, blagostanja i opće percepcije zdravlja bolesnika u tri domene: fizičkoj, mentalnoj i socijalnoj. Instrumenti za mjerenje...
Hrčak ID: 257187


hrv KVALITETA ŽIVOTA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE
Perković, Roberta
Zdravstveni glasnik Vol. 3, No. 2, 2017
UVOD: Rak dojke je najčešća zloćudna bolest kod žena. Unatoč velikim iskoracima u liječenju tijek bolesti, liječenje i psihološki izazovi negativno utječu na kvalitetu života oboljelih. Žene oboljele od raka dojke imaju,pored fizičkih simptoma bolesti i povećan rizik za razvoj psihičkih tegoba uzrokovanih emocionalnom traumom i promjenom životnih okolnosti. CILJ: Ukazati u kojoj mjeri rak dojke utječe na kvalitetu života te na značaj pružanja psihosocijalne pomoći i podrške oboljelim ženama. METODE: Primijenili smo pretraživanje kliničkih i...
Hrčak ID: 257201