Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv HOSPICIJ-POTREBA HUMANOG DRUŠTVA
Herman, Vilim; Petričević, Anton
Praktični menadžment Vol. 2, No. 2, 2011
Hrvatsko zakonodavstvo i regulativa palijativne skrbi imaju postavljene neke smjernice za razvoj u Republici Hrvatskoj. Međutim, da uhvatimo korak s razvijenim zemljama treba puno toga pravno i organizacijski urediti. Imamo znanje, imamo volju , imamo svijest nesebičnog djelovanja, ali nemamo financijske mogućnosti u ovom trenutku.O palijativnoj skrbi svaki pojedinac počinje razmišljati tek onda kada mu se razboli član njegove obitelji. Da smo u stanju podići ovu djelatnost u prioritete, našla bi se i sredstva za nju. Da bismo mogli iskoristiti...
Hrčak ID: 76460


hrv Prometno-infrastrukturni problemi obalnih naselja
Pašalić, Želimir
Ekonomski vjesnik Vol. III, No. 1, 1990
Oko 70% ukupnih prometnih problema situirano je u naseljenim mjestima. Obalna naselja uz opće imaju i niz specifičnih prometnih problema. Oni se javljaju, kako na strani generatora prometne potražnje, tako i na strani nosioca prometne ponude. U radu je izvršena kritička analiza prometnih tokova, odnosa prometne potražnje i prometne ponude, kao i analiza posljedica nesklada i konflikata na tržištu prometnih usluga u obalnim naseljima. Sistematizirani su osnovni prometno-infrastrukturni problemi koji ozbiljno ugrožavaju kvalitetu života, a ukazu...
Hrčak ID: 228648


hrv KVALITETA ŽIVOTA I SAMOPOŠTOVANJE STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU SMJEŠTENIH U STUDENTSKI DOM MOSTAR
Tadić, Tajana
Zdravstveni glasnik Vol. 2, No. 1, 2016
UVOD: Kvaliteta života je subjektivno doživljavanje vlastitoga života određeno objektivnim okolnostima u kojima osoba živi. Važnu komponentu u kvaliteti života čini i samopoštovanje, a definira se kao rezultat formiranog pojma o sebi. CILJ istraživanja bio je ispitati kvalitetu života i samopoštovanje studenata Sveučilišta u Mostaru smještenih u studentski dom. ISPITANICI I METODE: Ispitnu skupinu činili su studenti smješteni u studentski dom (n=100), a kontrolnu skupinu činili su studenti koji žive s roditeljima (n=80). Za potrebe istraži...
Hrčak ID: 257107


hrv PSIHIČKI SIMPTOMI I KVALITETA ŽIVOTA STUDENATA IZ OBITELJI S ISKUSTVOM RATA
Babić, Irena
Zdravstveni glasnik Vol. 2, No. 2, 2016
UVOD: Dosadašnja istraživanja konzistentno pokazuju povezanost ratnog PTSP-a veterana i psihopatoloških simptoma u članova njihovih obitelji. Negativni utjecaj psihološke traume na osobe bliske pojedincu oboljelom od PTSP-a konceptualiziran je pojmom sekundarne traumatizacije. Cilj ovog rada je ispitati psihičke simptome i kvalitetu života studenata iz obitelji s iskustvom rata. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovali studenti sa Sveučilišta u Mostaru od prve od pete godine (n=160). Istraživanje je provedeno primjenom presječne s...
Hrčak ID: 257137


hrv KVALITETA ŽIVOTA STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Šimić, Dajana
Zdravstveni glasnik Vol. 3, No. 1, 2017
UVOD: Studenti se suočavaju s mnogim opterećenjima usljed čega imaju nedostatak vremena za odmor i san, fizičke i rekreativne aktivnosti, ali i promjenjene zdravstvene navike što vodi k nepravilnoj prehrani, pretjeranoj uporabi alkoholnih pića, pušenju i uporabi psihoaktivnih tvari. Sve to može utjecati na njihovu kvalitetu življenja. CILJ: Ispitati kvalitetu života studenata Sveučilišta u Mostaru. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno slučajnim odabirom među studentskom populacijom oba spola. Ispitnu skupinu činili su studenti koji...
Hrčak ID: 257171


hrv SAMOPOŠTOVANJE, KVALITETA ŽIVOTA I PSIHIČKI SIMPTOMI STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Brajković, Marija
Zdravstveni glasnik Vol. 3, No. 2, 2017
samopoštovanje, kvalitetu života i psihičke simptome. CILJ: Utvrditi stupanj samopoštovanja, kvalitetu života i pojavnost psihičkih simptoma studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo 150 studenata, od kojih 100 žive kao podstanari, a 50 kod roditelja. Podaci su prikupljeni na osnovu upitnika: upitnik sociodemografskih podataka, Rosenbergova skala samopoštovanja (RSES), upitnik kvalitete života (WHOQOL-BREF), ljestvica zadovoljstva životom te upitnik za samoprocjenu SCL-90...
Hrčak ID: 257194


hrv USPOREDBA KVALITETE ŽIVOTA I PSIHIČKIH SIMPTOMA U ONKOLOŠKIH PACIJENATA LIJEČENIH KEMOTERAPIJOM I ZRAČENJEM
Bačić, Maria
Zdravstveni glasnik Vol. 4, No. 1, 2018
UVOD: Rak je bolest koja zbog svoje težine i ozbiljnosti može imati snažan utjecaj na psihičko stanje bolesnika. Unatoč velikim iskoracima u liječenju malignih bolesti, tijek bolesti, liječenje i psihološki izazovi negativno utječu na kvalitetu života. CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kvalitetu života i profil psihičkih simptoma u onkoloških bolesnika te utvrditi razlikuje li se kvaliteta života i profil psihičkih simptoma između onkoloških bolesnika liječenih kemoterapijom i onkoloških bolesnika liječenih zračenjem....
Hrčak ID: 257207


hrv UČINAK TJELOVJEŽBE NA KVALITETU ŽIVOTA ŽENA SREDNJE ŽIVOTNE DOBI
Katić, Smiljana
Zdravstveni glasnik Vol. 4, No. 2, 2018
UVOD: Redovita tjelovježba potrebna je svakom čovjeku, u bilo kojem periodu života. Samoprocjena kvalitete života osoba srednje životne dobi koje se bave redovitom tjelovježbom trebao bi biti cilj danas brojnih istraživanja, prvenstveno zbog promicanja prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, te što dugotrajnijeg i kvalitetnijeg načina života. CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati učinak plesne rekreativne aktivnosti na poboljšanje kvalitete života žena srednje životne dobi. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su žene srednje životne dobi koje pohađaju s...
Hrčak ID: 257226


hrv Kvaliteta života i kronična koštano-mišićna bol
eng Life quality and chronic musculo-skeletal pain
Grubišić, Frane
Reumatizam Vol. 59, No. 2, 2012
Hrčak ID: 124120


hrv Edukacija oboljelih od glaukoma
Keserović, Sanela; Rožma, Josipa
Sestrinski glasnik Vol. 17, No. 3, 2012
Glaukom je drugi uzročnik sljepoće u razvijenim zemljama svijeta. Bolesnika treba educirati o kroničnoj prirodi bolesti, redovitom uzimanju lijekova, konzultacijama i pregledima kod oftamologa kako bi se očuvala funkcija vida, a time omogućila zadovoljavajuća kvaliteta života. Svakom bolesniku treba odrediti ciljni tlak, pri kojem će progresija bolesti biti zaustavljena ili odgođena. Cilj je istraživanja uputiti na važnost uloge medicinske sestre kao člana tima u edukaciji bolesnika s glaukomom, istražiti kako se bolesnici nose sa svojom bolešć...
Hrčak ID: 286834