Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Kvaliteta života onkoloških bolesnika
Jurić, Sanja; Jonjić, Danijela; Miličević, Jasminka
Sestrinski glasnik Vol. 21, No. 2, 2016
Cilj je provedenog istraživanja istražiti utjecaj uvriježenih metoda liječenja onkološkog bolesnika. Za potrebe istraživanja izrađen je originalni upitnik od 50 pitanja. U istraživanje je uključeno 50 ispitanika (34 muškarca i 16 žena) s verificiranom dijagnozom maligne bolesti probavnog sustava, liječenih citostaticima sličnog djelovanja. Ispitivane su opće karakteristike ispitanika, dobno-spolna struktura, vrste zanimanja, razlika u indeksu tjelesne mase prije započinjanja liječenja te trajanje liječenja. Istražuje se utjecaj liječenja upora...
Hrčak ID: 161080


hrv Liječenje kronične maligne boli na Klinici za onkologiju u Kliničkom Bolničkom Centru Zagreb Therapy of cancer related chronic pain in Oncology Clinic of University Hospital Centre Zagre
Zubatović Đunđenac, Iva; Kralj Škoc, Vesna; Miličević, Jasminka; Jonjić, Danijela; Jurišić, Danijela; Demšer, Martina
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. 3, 2018
Cilj: istražiti učestalost pojave i liječenje kronične maligne boli u bolesnika koji se liječe na Klinici za onkologiju KBC-a Zagreb. Materijali i metode: u istraživanju je sudjelovalo 58 bolesnika s kroničnom malignom boli koji su se liječili na Klinici za onkologiju KBC-a Zagreb od ožujka do lipnja 2014. godine. Konstruiran je upitnik za potrebe istraživanja pojave i liječenja kronične maligne bolesti koji je sadržavao 13 pitanja. Zaključak: u sklopu istraživanja saznali smo kada i s kime su bolesnici prvi put razgovarali o boli, tko ih j...
Hrčak ID: 214226


hrv KVALITETA ŽIVOTA NAKON HISTEREKTOMIJE USLIJED KARCINOM CERVIKSA UTERUSA
Begić, Margareta
Physiotherapia Croatica Vol. 14(Suppl), No. 1., 2017
UVOD Jedna od najmalignijih bolesti u ženskoj populaciji je karcinom cerviksa uterusa. Recentne studije upućuju kako je prisutan značajan porast preživljavanja pacijentica, ali cijeli postupak liječenja i terapija uzrokuju narušenje kvalitete života kod pacijentice uključujući mišićno-koštanu, radnu te urogenitalnu disfunkciju. RAZRADA U prikazu slučaja kvalitete života pedesetogodišnje pacijentice, fi zioterapijskom procjenom zabilježen je limfedem zdjeličnog područja uz zahvaćenost i lijeve noge, a uz subjektivne navode, dijagnostici...
Hrčak ID: 174031


hrv Metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen-52
Lorger, Marija; Barić, Renata
Napredak Vol. 153, No. 3-4, 2012
Predmet ovog istraživanja bila je kvaliteta života mladih na uzorku od 693 učenika prvog razreda zagrebačkih gimnazija prosječne dobi od 15.1 godina. Za procjenu kvalitete života korištena je hrvatska verzija Upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen – 52 (The Kidscreen Group Europe, 2006.), (Lorger, 2011.) koji je za ovo istraživanje po prvi puta korišten u našoj zemlji. Rezultati su pokazali vrlo dobra metrijska svojstva hrvatske verzije upitnika. Originalna verzija upitnika sadrži u svojoj hipotetskoj strukturi 10 dimenz...
Hrčak ID: 138872


hrv UTJECAJ IKT NA KVALITETU ŽIVOTA STARIJIH OSOBA: PREGLED LITERATURE
Dobrinić, Dunja
CroDiM Vol. 5, No. 1, 2022
S ciljem da se istraži utjecaj informacijsko komunikacijske tehnologije na kvalitetu života starijih osoba u radu se analiziraju spoznaje temeljem pregleda znanstvene literature koja istražuje predmetnu temu. Pretražene su znanstvene baze Wos i Scopus korištenjem ključnih riječi „ICT“ and „elderly“ and „life quality“. Nakon filtriranja u analizu je uključeno ukupno 28 znanstvenih radova. Analizom radova identificirano je nekoliko bazičnih tema. Prva se odnosi na specificiranje područja pomoći starijim osobama putem informacijsko komunikacijske...
Hrčak ID: 275593


hrv Uloga fizioterapeuta u palijativnoj skrbi
Benko, Snježana; Jurinić, Antun
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 4, No. 4, 2019
Palijativna skrb podrazumijeva tim stručnjaka koji djeluju na načelima interdisciplinarnosti i/ili transdisciplinarnosti, a jedan od članova tima je fizioterapeut. Svrha ovog rada je identificiranje uloga fizioterapeuta u palijativnoj skrbi. Pretraženi su radovi u bazama podataka (PubMed, Web of Science) u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018. Primjenom strategije pretraživanja prema ključnim rječima physiotherapy, physical therapy, role of physiotherapist, role of physical therapist, palliative care, terminal care, end of l...
Hrčak ID: 226886


hrv Utjecaj teriparatida (Forteo®) na incidenciju boli u križima kod žena s postmenopauzalnom osteoporozom
eng The influence of teriparatide (Forteo®) on low back pain incidence in postmenopausal osteoporotic woman
Vlak, Tonko; Labar, Ljubica; Šapina, Goran; Novak, Anela; Šabić, Marina
Reumatizam Vol. 54, No. 2, 2007
Hrčak ID: 125363


hrv Proces zdravstvene njege u bolesnika s Parkinsonovom bolešću
Barić, Monika
Sestrinski glasnik Vol. 14, No. 3, 2009
Parkinsonova je bolest progresivni neurodegenerativni poremećaj karakteriziran tremorom, rigidnošću mišića i usporenošću pokreta. Par- kinsonova bolest može bitno smanjiti kvalitetu bolesnikova života. U radu je prikazan bolesnik obolio od Parkinsonove bolesti. Na temelju sestrinske procjene utvrđeni su problemi iz područja sestrinske skrbi. Problemi su: smanjena mogućnost održavanja osobne higijene, visok rizik od pada, fun- kcijska inkontinencija, nesanica, otežana verbalna komunikacija i gubitak samopoštovanja. Prikazani su ciljevi i interve...
Hrčak ID: 286732


hrv Razlike u stavovima slijepih osoba i zdravstvenih djelatnika o statusu slijepih osoba u društvu – originalni članak
Keserović, Sanela; Rožman, Josipa
Sestrinski glasnik Vol. 18, No. 3, 2013
Cilj je istraživanja bolje razumijevanje problematike slijepih i slabovidnih osoba. Istražuje se mišljenje zdravstvenih djelatnika o položaju slijepih u društvu, stajališta o integraciji slijepih, uloga zdravstvenih djelatnika u integracijskim procesima slijepih osoba, poznavanje problematike slijepih i pristup slijepoj osobi, te predrasude u odnosu na slijepe osobe. Istraživano je kakva su stajališta slijepih osoba o svemu navedenom. Rezultati pokazuju razlike u razmišljanjima i stajalištima u objema skupinama ispitanika. U istraživanje je uk...
Hrčak ID: 111144


hrv Temeljne informacije o zdravstvenoj njezi osoba s autizmom
Ljubičić, Marija; Šare, Sonja; Markulin, Marina
Sestrinski glasnik Vol. 20, No. 2, 2015
Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Simptomi autizma najčešće se javljaju u prve tri godine i ostaju prisutni do kraja života. Danas se autistični poremećaji smatraju pervazivnim razvojnim poremećajima, za što je karakteristično i pervazivno oštećenje većeg broja razvojnih područja, primjerice, socijalne interakcije i komunikacije ili javljanje stereotipnih oblika ponašanja, interesa ili aktivnosti. Takav obrazac ponašanja utječe na mogućnost zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba, te posljedično i na kvalitetu života. U povećanju r...
Hrčak ID: 140799