Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Stariji ljudi u Sloveniji
eng The Eledrly in Slovenia
Mesec, Blaž
Revija za socijalnu politiku Vol. 7, No. 1, 2000
S 13,2% osoba u dobi od 65 i više godina (1997.), Slovenija se svrstava među stara društva, a udio starih u njenom stanovništvu se i dalje povećava. Očekivano trajanje života za osobe iznad 65 godina je za jednu godinu kraće nego u Njemačkoj, što je pokazatelj dobre kvalitete života, osobito umirovljenika. Oni su ravnomjerno raspoređeni u svim dohodovnim razredima. Ni drugi indikatori ne potvrđuju stereotip o vezi između starosti i siromaštva. Ispod granice siromaštva su osobe bez mirovine i osamljeni stari seljaci. Među problemima, povezanim s...
Hrčak ID: 30006


hrv OCJENA AKTIVNOSTI BOLESTI U PSORIJATIČNOM ARTRITISU
eng MEASURING DISEASE ACTIVITY IN PSORIATIC ARTHRITIS
Prus, Višnja; Bedeković, Dražen
Reumatizam Vol. 64, No. suppl. 1, 2017
Psorijatični artritis (PsA) upalna je reumatska bolest koja zahvaća dominantno zglobove i kožu, ali i druge organske sustave. Koncept liječenja prema zadanom cilju i nastojanje postizanja čvrste kontrole bolesti nameću potrebu primjene alata za procjenu aktivnosti bolesti te učinkovitosti liječenja i tijekom rutinskoga kliničkog rada, ali i u provođenju kliničkih studija. U početku su se rabili alati dizajnirani za druge bolesti, ponajprije za reumatoidni artritis (RA) i spondiloartritis (SpA). Tijekom posljednjeg desetljeća na inicijativu...
Hrčak ID: 188337


hrv Kvaliteta života mladih s otoka Prvića
eng The Quality of Life of Young People from the Island of Prvić
ger Die Lebensqualität der Jugendlichen von der Insel Prvić
Mikulandra, Katarina; Rajhvajn Bulat, Linda
Socijalna ekologija Vol. 31, No. 3, 2022
Cilj je rada dobiti uvid u kvalitetu života mladih s otoka Prvića, ispitanu preko subjektivne dobrobiti mladih i resursa zajednice. U istraživanju je sudjelovalo devet mladih osoba s otoka Prvića, a podatci su prikupljeni putem polustrukturiranih intervjua, u razdoblju od svibnja do kolovoza 2020. Rezultati su pokazali da mladi imaju dobre odnose s obitelji, partnerom/icom i prijateljima. Uglavnom su zadovoljni stvarima koje posjeduju i financijskom situacijom. Zadovoljni su svojim trenutnim radnim okruženjem, no većina iskazuje želju za promje...
Hrčak ID: 290924


hrv SUVREMENA REHABILITACIJA ODRASLIH OSOBA SA STEČENIM OŠTEĆENJEM SLUHA
eng CONTEMPORARY REHABILITATION OF ADULTS WITH ACQUIRED HEARING LOSS
Bonetti, Luka; Ratkovski,, Iva; Šimunjak, Boris
Liječnički vjesnik Vol. 139, No. 9-10, 2017
Oštećenje sluha stekne svaka četvrta osoba u dobi iznad 60. godine. Ono otežava komunikaciju i time narušava društveni život, emocionalnu dobrobit, funkcionalni status i mentalno zdravlje. Smanjenje njegova utjecaja na kvalitetu života suvremena intervencija nastoji ostvariti psihosocijalnim pristupom. To podrazumijeva nadogradnju dodjele slušnog pomagala instrukcijskim aktivnostima, komunikacijskim treningom i savjetovanjem koje provode različiti stručnjaci radi osnaživanja novih korisnika slušnih pomagala u prihvaćanju gubitka sluha, maksimal...
Hrčak ID: 193282


hrv KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S KRONIČNOM VENSKOM INSUFICIJENCIJOM
eng QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY
Jolić Lončarić, Ani; Lekić, Andrica; Kuftinec Jolić, Nella
Liječnički vjesnik Vol. 139, No. 7-8, 2017
Cilj rada bio je utvrditi u kolikoj mjeri tegobe uzrokovane kroničnom venskom insuficijencijom (KVI) utječu na kvalitetu života bolesnika. Ispitivanje je provedeno od 1. ožujka do 30. lipnja 2016. godine na skupini od 102 pacijenta, 18,6% muškaraca i 81,3% žena čiji je medijan dobi iznosio 67 godina. Testiranim se bolesnicima prethodno postavila ­dijagnoza prema flebološkoj klasifikaciji CEAP koja uključuje kliničke znakove i simptome (C), etiologiju (E), anatomsku distribuciju (A) i patofiziologiju (P) bolesti. Kao mjerni instrument upotrijebl...
Hrčak ID: 189764


hrv VAŽNOST POJEDINIH KOMPONENATA KVALITETE ŽIVOTA
eng THE IMPORTANCE OF PARTICULAR COMPONENTS OF QUALITY OF LIFE
ger WICHTIGKEIT EINZELNER KOMPONENTEN DER LEBENSQUALITÄT
Karajić, Nenad
Socijalna ekologija Vol. 1, No. 4, 1992
U tekstu se iznose rezultati procjene važnosti pojedinih komponenata kvalitete života na studentskoj populaciji. Istraživanje je provedeno u okviru projekta »Socijalnoekološki aspekti razvoja« u lipnju 1992. godine na uzorku od 547 studenata Zagrebačkog i Riječkog sveučilišta. U istraživanju je primijenjen model utemeljen na interakciji između socijalno-psihološke strukture pojedinca, njegove prirodne i artificijelne okoline, kao i model utemeljen na određivanju relacija između koncepta kvalitete života i društvenih razvojnih aspekata. Koncept...
Hrčak ID: 138894


hrv OKSIKODON S KONTROLIRANIM OTPUŠTANJEM AKTIVNE TVARI U LIJEČENJU KRONIČNE MIŠIĆNO-KOŠTANE BOLI – PRELIMINARNA ISKUSTVA JEDNOGA REUMATOLOŠKOG CENTRA
eng CONTROLLED-RELEASE OXYCODONE IN THE TREATMENT OF CHRONIC MUSCULOSKELETAL PAIN: A PRELIMINARY EXPERIENCE OF A RHEUMATOLOGY CENTER
Grazio, Simeon; Grubišić, Frane; Knež, Vladimir; Skala Kavanagh, Hana; Nemčić, Tomislav
Reumatizam Vol. 63, No. 1, 2016
U etiologiji nemaligne boli znatan udio bolesnika ima boli podrijetla mišićno-koštanog sustava. Uporaba jakih opioida u liječenju nemaligne boli još je prijeporna. Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi učinkovitost i podnošljivost oksikodona s postupnim otpuštanjem aktivne tvari (CR) u liječenju bolesnika s nedovoljno kontroliranom boli mišićno-koštanog podrijetla, a u ovom radu iznose se preliminarni rezultati. U ovome prospektivnom, otvorenom, opservacijskom istraživanju jednoga reumatološkog centra tercijarne zaštite konsekutivno su b...
Hrčak ID: 182810


hrv Psihičko zdravlje liječnika u Hrvatskoj za vrijeme pandemije COVID-19
eng Mental health of physicians in Croatia during the COVID-19 pandemic
Begić, Dražen; Lauri Korajlija, Anita; Jokić-Begić, Nataša
Liječnički vjesnik Vol. 142, No. 7-8, 2020
Cilj istraživanja: Cilj provedenog istraživanja jest usporedba zdravstvenih briga i ponašanja pripadnika opće populacije i liječnika, kao i indikatora njihovoga mentalnog zdravlja tijekom pandemije COVID-19 u Hrvatskoj. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2020. na dva uzorka. Uzorak liječnika sastojao se od 725 sudionika, od kojih su većina žene (71,9%) u dobi između 26 i 81 godine (M=48,3; SD=11,26). U uzorku iz opće populacije sudjelovalo je 780 sudionika, također većinom žene (72,7%); raspon dobi kretao se od 1...
Hrčak ID: 243213


hrv TRANSPLANTACIJA SRCA U DJECE U HRVATSKOJ – NAŠA PRVA ISKUSTVA
eng HEART TRANSPLANTATION IN CHILDREN IN CROATIA – OUR FIRST EXPERIENCES
Malčić, Ivan; Anić, Darko; Bartoniček, Dorotea; Šarić, Dalibor; Kniewald, Hrvoje; Belina, Dražen; Novak, Milivoj; Galić, Slobodan; Cvitković, Miran; Ivančan, Višnja; Jelašić, Dražen; Stoić Brezak, Jasna
Liječnički vjesnik Vol. 140, No. 1-2, 2018
Transplantacija srca (TS) prihvatljiva je metoda liječenja teških srčanih bolesti i kod djece kada se iscrpe sve ostale mogućnosti. Namijenjena je primarno djeci s kardiomiopatijama, rjeđe s teškim aritmijama ili prirođenim srčanim grješkama. Liječenje tom metodom nalaže multidisciplinarnu specijalističku suradnju te potporu okoline u kojoj dijete živi. Cilj: Glavni je cilj prikazati razvoj pedijatrijske transplantacijske kardiologije u Hrvatskoj. Sporedni je cilj podizanje svijesti o transplantaciji srca u djece, radi motivacije za donaciju or...
Hrčak ID: 201044


hrv Dugoročni učinci transplantacije alogenih krvotvornih matičnih stanica kod preživjelih bolesnika u Kliničkome bolničkom centru Zagreb
eng Long-term effects of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation among survivors at University Hospital Centre Zagreb
Samardžić, Antonela; Perić, Zinaida; Serventi-Seiwerth, Ranka; Desnica, Lana; Vrhovac, Radovan; Duraković, Nadira
Liječnički vjesnik Vol. 141, No. 5-6, 2019
Sve je veći broj pacijenata s dugotrajnim preživljenjem nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica, a kako je transplantacija relativno mlada grana medicine, tek sada postajemo svjesni njezinih dugoročnih učinaka. Brojnim istraživanjima utvrđeni su raznovrsni kasni učinci zamršene i nedovoljno jasne etiologije, ali i znatnog utjecaja na morbiditet, mortalitet, radnu sposobnost i kvalitetu života. Ovo je istraživanje retrospektivna analiza podataka prikupljenih od 111 pacijenata transplantiranih u KBC-u Zagreb u razdoblju od 1983. do 200...
Hrčak ID: 221773