Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Uloga suportivne terapije u kvaliteti života bolesnika s malignim bolestimakvaliteta života bolesnika s malignim bolestima-uloga medicinske sestre The role of supportive therapy in quality of patient life with malignant diseasequality of patient life malignant disease diabetes-the role of nurse
Tečić Vuger, Ana; Jurić, Andrea; Romić, Ksenija; Svetec, Branka; Kralj-Škoc, Vesna
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. Supplement 1-2018, 2018
Maligna bolest uvelike utječe na stupanj kvalitete bolesnikova života. Svijest o važnosti kvalitete života u populaciji onkoloških bolesnika sve je veća, te tijek onkološkog liječenja i metoda zdravstvene njege ima povećani stupanj važnosti. U onkologiji stupanj kvaliteta sadrži sljedeće čimbenike: subjektivni doživljaj pozitivnih i negativnih simptoma bolesti; tjelesne, emocionalne, socijalne i kognitivne funkcije; učestalost simptoma i nuspojava liječenja. Mučnina i povraćanje uzrokovani uporabom antitumorskih lijekova i metodama zdravstvene...
Hrčak ID: 214315


hrv Stres, zdravlje i oporavak kod medicinskih djelatnika Klinike za onkologiju - Klinički bolnički centar Zagreb Stress, health and recovery among medical workers of Department of oncology - Clinical hospital centar Zagreb
Poljak, Ivona; Miličević, Jasminka
Sestrinski glasnik Vol. 23, No. Supplement 1-2018, 2018
Stres na radnom mjestu kod zdravstevnih djelatnika verificiran je kao čimbenik koji ima negativan utjecaj na učinkovitost u izvršavanju svakodnevnih radnih zadataka, motivciju, te zdravstveno stanje djelatnika. Stresorom se procjenjuje svaki događaj koji osoba doživljava kao ugrožavajući ili opasni čimbenik, te koji mobilizira tijelo na reakciju, a u direktnoj je svezi s promjenama fizioloških, misaonih i emocionalnih reakcija. U svrhu istraživanja utjecaja stresora i percepciju istih kod zdravstvenih djelatnika, provedeno je istraživanje među...
Hrčak ID: 214321


hrv Kvaliteta života hospitaliziranih neuroloških bolesnika Quality of life of hospitalized neurological patients
Novak, Valentina; Vargek, Petra
Sestrinski glasnik Vol. 24, No. 1, 2019
Uvod: Neurološki bolesnici, osobito bolesnici koji su preboljeli cerebrovaskularni inzult, predstavljaju značajan javnozdravstveni problem, i to prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije zbog učestalosti obolijevanja, smrtnosti te stupnja invaliditeta bolesnika. Zbog trajne invalidnosti i mnogobrojnih neuroloških oštećenja te kroničnog tijeka bolesti postavlja se pitanje stupnja kvalitete života bolesnika te faktora koji utječu na povećanje stupnja kvalitete života. Cilj je istraživanja ispitati kvalitetu života neuroloških pacijenata na...
Hrčak ID: 223971


hrv Evaluacija utjecaja fizioterapije na kvalitetu života i samopoimanje zdravlja osoba oboljelih od neurofibromatoze tipa 1
Tovernić, Silvia; Gjergja Juraški, Romana; Sabol, Zlatko
Physiotherapia Croatica Vol. 20, No. 1, 2022
Uvod: Neurofibromatoza tip 1 (NF1) je autosomno dominantna genetska bolest koja je uzrokovana promjenom NF1 gena na 17. kromosomu. Bolest se javlja podjednako u oba spola. Jednako tako, može biti naslijeđena od jednog od roditelja ili se može pojaviti prvi put u obitelji kao novonastala promjena NF1 gena. Cilj: Cilj rada je utvrditi postoji li razlika u kvaliteti života između skupine ispitanika oboljelih od NF-a 1 kod kojih je primijenjena fizioterapija i ispitanika s NF-om 1 kod kojih nije primijenjena fizioterapija. Mater...
Hrčak ID: 285832


hrv Faktori koji utječu na oporavak djece nakon tonzilektomije
eng Factors affecting the recovery of children after tonsillectomy
Pavlić, Blaženka; Mirilović, Snježana; Vižintin, Karolina; Gavrilidis, Afrodita; Bauer, Vladimir; Grgić, Marko Velimir
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Uvod: Operacije krajnika među najčešćim su vrstama operacija koje se izvode na djeci. Cilj je ovog istraživanja utvrditi kako dob, spol, tjelesna visina i težina utječu na oporavak djece nakon tonzilektomije. Metode: U ovom je istraživanju sudjelovalo 66 djece, podjednako djevojčica i dječaka, u dobi od 4 do 9 godina. Istraživanje obuhvaća sedam pitanja o čimbenicima koje smo procijenili značajnima za postoperativni oporavak djece (unos tekućine, unos hrane, spavanje, dnevne aktivnosti, raspoloženje, komunikacija, hospitalizacija), a provode g...
Hrčak ID: 281170


hrv Znanje i stavovi stanovnika Sisačko-moslavačke županije o transplantaciji Knowledge and attitudes of population in Sisak-Moslavina county about transplantation
Puharić, Zrinka; Bijelić, Nikolina; Engler, Anđelko; Eljuga, Ksenija; Žulec, Mirna
Sestrinski glasnik Vol. 22, No. 1, 2017
Uvod: Transplantacija organa medicinski je postupak odstranjenja tkiva ili organa iz tijela umrle osobe kako bi se oni presadili u tijelo primatelja s namjenom ponovnog uspostavljanja funkcija ljudskog tijela i mogućnosti produženja i spašavanja života primatelja. Cilj rada: Ispitati znanje i stavove opće populacije nemedicinskog zvanja Sisačko-moslavačke županije o doniranju organa, te zabilježiti razlike u odgovorima s obzirom na spol, dob, vjeru, završenu školu i mjesto stanovanja. Ispitanici i metode: Izrađen je upitnik [anonimna anketa] t...
Hrčak ID: 179976


hrv Samoprocjena kvalitete života i rada medicinskih sestara/tehničara u Domu zdravlja Zagreb – centar
Pavlović, Bojan; Pavić, Jadranka
Istraživanje je usmjereno na samoprocjenu kvalitete života i rada medicinskih sestara u Domu zdravlja Zagreb – Centar te utvrđivanje razlika u kvaliteti života i rada medicinskih sestara/tehničara tijekom aktualne pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na prethodno razdoblje. Istraživanje je provedeno na uzorku od 113 medicinskih sestara i tehničara koji rade u Domu zdravlja Zagreb – Centar. Istraživanje je provedeno primjenom triju upitnika: upitnikom za određivanje indeksa radne sposobnosti (engl. Work Ability Index Questionnaire, WAI), upitniko...
Hrčak ID: 280832


hrv Kvaliteta života pacijenata oboljelih od parkinsonove bolesti
eng Quality of life in patients with parkinson's disease
Popijač, Željka; Kampić, Ivana
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200785


hrv DUGOGODIŠNJE PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA NA LIJEČENJU HEMODIJALIZOM-PRIKAZ SLUČAJA
eng LONG TERM SURVIVAL PATIENT ON HEMODIALYSIS - CASE REPORT
ORLIĆ, LIDIJA; SLADOJE-MARTINOVIĆ, BRANKA; ŽIVČIĆ ĆOSIĆ, STELA; MALETA, IVICA; VUKSANOVIĆ-MIKULIČIĆ, SRETENKA; BUBIĆ, IVAN; PAVLETIĆ-PERŠIĆ, MARTINA; RAČKI, SANJIN
Acta medica Croatica Vol. 66, No. Suplement 2, 2012
Liječenje bolesnika s terminalnim kroničnim bubrežnim zatajenjem dijalizom povezano je s kraćim očekivanim trajanjem života i smanjenu kvalitetu u odnosu na opću populaciju. Cilj rada bio je prikazati bolesnika na nadomjesnom liječenju hemodijalizom koji se dijalizira više od 38 godina. Naš bolesnik je 1974. godine, u 28. godini života, započeo liječenje redovitom hemodijalizom zbog terminalnog kroničnog bubrežnog zatajenja uzrokovanog glomerulonefritisom. Prije početka liječenja konstruirana mu je arterio-venska fistula, koja je bila funkciona...
Hrčak ID: 99547


hrv ASPEKTI KVALITETE ŽIVOTA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE U KREIRANJU REHABILITACIJSKOG PROCESA
Ostrogonac, Karlo
Zdravstveni glasnik Vol. 2, No. 2, 2016
UVOD: Pojam kvalitete života zbog svoje multidimenzionalnosti neizostavna je smjernica i evaluacijski instrument u rehabilitacijskom procesu onkoloških pacijenata. Kreiranje smjernica temeljenih na faktorima koji narušavaju kvalitetu života, neophodno je za određivanje ishoda liječenja onkoloških pacijenata. CILJ: Cilj ovoga rada bio je utvrditi stupanj kvalitete života kod onkoloških bolesnica nakon liječenja raka dojke, te odrediti faktore koji utječu na samoprocjenu kvalitete života unutar te populacije na temelju kojih je moguće odrediti...
Hrčak ID: 257140