Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Životne navike srednjoškolaca i osjećaj zadovoljstva životom – primjer dviju strukovnih škola
Avgustinović, Suzana
Nastavnička revija Vol. 2, No. 2, 2021
Cilj ovoga rada je tvrditi zadovoljstvo i životne navike učenika srednje medicinske škole i neke druge srednje nemedicinske škole. Istraživanje je provedeno u Školi za medicinske sestre Vinogradska i Obrtničkoj školi za osobne usluge Zagreb. Ispitanici su bili učenici koji su ispunjavali anonimnu anketu s upitnikom životnih navika. U istraživanju je sudjelovalo 158 učenika. Statistički značajne razlike utvrđene su u prosječnom stupnju zadovoljstva školovanjem općenito (t=2,452; p=.017). Učenici medicinske škole su u prosjeku zadovoljniji školov...
Hrčak ID: 271503


hrv Prikaz zdravstvene njege odrasle osobe s težom mentalnom retardacijom u obiteljskom okruženju
Cindrić, Zrinka
Sestrinski glasnik Vol. 14, No. 2, 2009
Mentalna je retardacija (MR) snižena sposobnost koju karakteriziraju značajna ograničenja u intelektualnom funkcioniranju i adaptivnom ponašanju, izražena u pojmovnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim vještinama. Osobe s MR-om uglavnom ostaju u obiteljskom okruženju te se zadovoljavanje njihovih potreba i rješavanje problema provodi u uvjetima obiteljskog doma. Kako bi se obitelj uspješno skrbila za svojega člana s kognitivnim deficitom, mora imati adekvatnu socijalnu, zdravstvenu, edukacijsku i financijsku potporu. Tretiranje osoba s MR-om k...
Hrčak ID: 286727


hrv Razlike u stavovima slijepih osoba i zdravstvenih djelatnika o statusu slijepih osoba u društvu – pregledni članak
Keserović, Sanela; Rožman, Josipa
Sestrinski glasnik Vol. 18, No. 2, 2013
U Republici Hrvatskoj [RH] danas je oko 5800 slijepih osoba. Sljepoćom je oštećenje vida koje je dovelo do totalnog gubitka vida bez vizualnih podražaja. Slijepe osobe imaju osjet svjetla ili ostatak vida do 2%, i to na zdravijem oku s korekcijom ili bez nje. Slijepe osobe imaju značajne poteškoće u samostalnom kretanju, te im je nužna obuka za samostalno kretanje [uporaba bijelog štapa, psa vodiča i/ili elektroničkog pomagala]. Zbog nemogućnosti vidne percepcije slijepe osobe ne mogu koristiti svakodnevne tiskovine [“crni” tisak.] Ovo otežava...
Hrčak ID: 104567


hrv Kvaliteta života i doživljaj usamljenosti kod osoba starije životne dobi
eng Quality of life and loneliness among elderly people
Vuletić, Gorka; Stapić, Marina
Klinička psihologija Vol. 6, No. 1-2, 2013
Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi povezanost između subjektivnog doživljaja usamljenosti i kvalitete života starijih osoba te provjeriti postoje li razlike u subjektivnom doživljaju usamljenosti starijih osoba s obzirom na oblik obiteljske strukture u kojoj žive. Istraživanje je uključivalo 119 osoba životne dobi iznad 65 godina starosti, podijeljenih u 4 skupine. Prvu skupinu činile su starije osobe koje žive same, drugu skupinu starije osobe koje žive bez supružnika s ostalim članovima obitelji, treću skupinu starije osobe koje ži...
Hrčak ID: 167454


hrv Kvaliteta života osoba s invaliditetom starije životne dobi u Republici Hrvatskoj
Benjak, Tomislav; Vuletić, Gorka; Vuljanić, Ana; Vasiljev Marchesi, Vanja; Špoljarić, Zrinka; Bouillet, Dejana; Kiš-Glavaš, Lelia; Mirić, Marica; Gojčeta, Marijana; Dumančić, Marijana; Pavlić, Marijana
Medica Jadertina Vol. 52, No. 4, 2022
Uvod: Pokazalo se da kvaliteta života pojedinca ne ovisi samo o ekonomskom napretku, nego i o njegovim subjektivnim prosudbama, te bi stoga praćenje subjektivne kvalitete života trebalo postati preduvjet za donošenje političkih pravaca. Rad se bavi usporedbom kvalitete života osoba s invaliditetom starije životne dobi s normativnim vrijednostima opisanim u znanstvenoj literaturi, a prema regijama Republike Hrvatske. Ispitanici i metode: Uzorak je obuhvatio 450 osoba s invaliditetom u dobi od 50 ili više godina (299 iz kontinentalne i 151...
Hrčak ID: 294502


hrv Zdravstveni odgoj u hrvatskom školstvu 2012./2013. i građanski neposluh
Cvijović Javorina, Ivana
Historijski zbornik Vol. 68, No. 2, 2015
U radu se rekonstruira kronologija uvođenja Kurikuluma zdravstvenog odgoja u sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2012./2013. Polazeći od kriterija Johna Rawlsa, autorica pokušava odgovoriti na pitanje mogu li se inicijative protivnika Kurikuluma, usmjerene prvenstveno protiv njegova četvrtog modula, u javnosti kolokvijalno nazvana „Seksualni odgoj“, smatrati građanskim neposluhom. Rawls definira građanski neposluh kao javni, nenasilni i nelegalni čin, koji se odvija u uvjetima demokratskog sustava (u tzv. skoro...
Hrčak ID: 165467


hrv KVALITETA ŽIVOTA KAO KRITERIJ ODRŽIVOSTI RAZVOJA - PSIHOLOGIJSKI PRISTUP
eng QUALITY OF LIVING AS THE CRITERION OF SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT - PSYCHOLOGICAL APPROACH
ger LEBENSQALITÄT ALS KRITERIUM FÜR DIE ENTWICKLUNGSERHALTBARKEIT - EIN PSYCHOLOGISCHER ZUTRITT
Pastuović, Nikola
Socijalna ekologija Vol. 2, No. 3, 1993
Koncept održivog razvoja pretpostavlja ne samo štedljivo iskorištavanje izvora i zaštitu okoliša nego i svojevrsnu rekonceptualizaciju razvitka kao takvog. Razvitak je, naime, po definiciji, promjena, odnosno aktualizacija potencijala entiteta koji se razvija. Ona s gledišta zadovoljavanja ljudskih potreba ne mora biti pozitivna; može biti i negativna. Zato razvitak treba interpretirati kao porast zadovoljavanja ljudskih potreba, tj. unapređenje kvalitete života. Budući da su potrebe strukturirane u hijerarhijski sustav (bazične ili ekonomske,...
Hrčak ID: 139073


eng Gender differences in self-perceived quality of life (QoL) among people with glaucoma
hrv Razlike s obzirom na spol u samoprocijenjenoj kvaliteti života osoba s glaukomom
Runjić, Tina; Sikirić, Dominik; Penava, Vlatka
The number of aging people with significant visual impairment due to glaucoma is increasing. Visual impairments resulting from glaucoma have a negative impact on the quality of life (QoL). The adverse impacts of impaired vision manifests in the economic, social, and psychological aspects of life as well as in physical activity. In addition to being affected by visual impairment, self-perceived QoL may also be affected by sociodemographic factors such as gender, age, living conditions etc. Better understanding of the factors that affect the QoL...
Hrčak ID: 193751


hrv Izmijenjen tjelesni izgled žene nakon mastektomije zbog karcinoma dojke uzrokuje poremećaj kvalitete života
eng Quality of life disorder after mastectomy for breast cancer and the body image changes
Husić, Samir; Brkljačić Žagrović, Morana
Medicina Fluminensis Vol. 46, No. 1, 2010
Cilj: Utvrditi stupanj kvalitete života kod bolesnica nakon učinjene mastektomije zbog tumora dojke i završenog onkološkog tretmana. Metode: Prospektivna studija provedena je na Jedinici palijativne njege Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Bosna i Hercegovina, u trajanju od svibnja 2006. do svibnja 2007. godine. Studija je obuhvatila 35 mastektomiranih bolesnica s tumorom dojke, koje su završile specifični onkološki tretman. Za procjenu kvalitete života korištena je SF-36 skala. Podaci su statistički obrađeni T-testom i Wilcoxonovim test...
Hrčak ID: 48842


hrv Fizioterapija bolesnika liječenih transplantacijom krvotvornih matičnih stanica
Ilić, Martina; Nemet, Damir
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 5, No. 5, 2020
Fizioterapija ima svoje mjesto u gotovo svim granama medicine, pa i kao dio liječenja bolesnika s malignim bolestima. U ovome se radu razmatra uloga fizioterapije u bolesnika s hematološkim malignim bolestima liječenih transplantacijom krvotvornih matičnih stanica. Prikazan je tijek liječenja transplantacijom krvotvornih matičnih stanica od pripreme za transplantaciju do razdoblja nakon transplantacije te problemi i komplikacije koje se pritom javljaju. Liječenje transplantacijom praćeno je nizom komplikacija kao što su promjene na muskoloskel...
Hrčak ID: 247420