Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Pridržavanje terapije i kvaliteta života hipertenzivnih bolesnika
eng Adherence to therapy and quality of life in hypertensive patients
Mollaoglu, Mukadder; Solmaz, Gurcan; Mollaoglu, Muratcan
Acta clinica Croatica Vol. 54., No. 4., 2015
Cilj ove presječne studije bio je procijeniti udruženost pridržavanja farmakoterapije i kvalitete života povezane sa zdravljem (Health-related Quality of Life, HRQoL) kod 120 hipertenzivnih bolesnika. Za prikupljanje podataka rabili su se sljedeći alati: Personal Information Form, SF-36 Quality of Life Scale (SF-36 QoL) i Medication Adherence Self-Efficacy Scale (MASES). Podaci su analizirani pomoću programa SPSS uz primjenu postotka, testa značajnosti razlike između dviju srednjih vrijednosti, analize varijance, Mann-Whitneyjeva U testa, Krusk...
Hrčak ID: 154957


hrv Kvaliteta života majki djece s cerebralnom paralizom
eng Quality of Life in Mothers of Children with Cerebral Palsy
Glinac, Alma; Matović, Lejla; Delalić, Azra; Mešalić, Lejla
Acta clinica Croatica Vol. 56., No. 2., 2017
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati postoji li razlika u kvaliteti života između majki djece s cerebralnom paralizom i majki zdrave djece te ovisi li kvaliteta života majki djece s cerebralnom paralizom o stupnju obrazovanja majki, pokretljivosti djeteta i funkcionalnom statusu djeteta. U istraživanju je sudjelovala ukupno 141 majka. Majke su bile podijeljene u dvije skupine: 71 majka djece s cerebralnom paralizom i 70 majki zdrave djece s područja Tuzlanskog kantona (BiH). Za procjenu utjecaja pedijatrijskih kroničnih zdravstvenih stanja n...
Hrčak ID: 186446


hrv Društvena odgovornost kao informacijska dimenzija kvalitete života
eng Social responsibility as information dimension of quality of life
Avelini Holjevac, Ivanka
Informatologia Vol. 39, No. 3, 2006
Cilj rada je povezati socijalnu odgovornost i kvalitetu života. Uvodno se definira kvaliteta života sa različitih aspekata i disciplina, kako bi se ukazalo na njenu kompleksnost. Nakon toga se objašnjava model kvalitete i mjesto socijalne odgovornosti. U zadnjem poglavlju se istražuje veza između turizma i kvalitete života i na čin kako turizam doprinosi povećanju kvalitete života.
Hrčak ID: 9188


hrv Neki aspekti kvalitete života adolescenata sa i bez cerebralne paralize
eng Some Aspects of the Quality of Life of the Adolescents with and without Cerebral Palsy
Gojčeta, Marijana; Joković-Oreb, Ines; Pinjatela, Renata
Kvaliteta života je individualan doživljaj zadovoljstva životom. Zadovoljstvo opcenito vlastitom kvalitetom života, ali i pojedinim dimenzijama koje ju odreðuju, utvrðujemo subjektivnim pristupom na osnovi procijenjenog stupnja zadovoljstva kod pojedinca. Cilj ovog istraživanja odnosio se na utvrðivanje nekih aspekata kvalitete života adolescenata sa i bez cerebralne paralize. Uzorak istraživanja cinile su dvije skupine ispitanika; prvu skupinu cinilo je 80 ispitanika s cerebralnom paralizom, a drugu 80 ispitanika bez cerebralne paralize. Istra...
Hrčak ID: 28999


hrv KVALITETA ŽIVOTA PACIJENTICA S OSTEOPOROTIČNIM VERTEBRALNIM PRIJELOMIMA
eng QUALITY OF LIFE IN FEMALE PATIENTS WITH OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURE
TOMAŠEVIĆ-TODOROVIĆ, SNEŽANA; BOŠKOVIĆ, KSENIJA; ČUBRILO, STEFAN; KNEŽEVIĆ, ALEKSANDAR; VUČINIĆ, N.; ERIĆ, MIRELA
Acta medica Croatica Vol. 71, No. 4, 2017
Cilj istraživanja bio je procijeniti kvalitetu života žena s primarnom osteoporozom i prisutnim vertebralnim prijelomima kao posljedicom bolesti u odnosu na osobe bez vertebralnih prijeloma. U ispitivanju je sudjelovalo 200 bolesnica s primarnom osteoporozom (100 s vertebralnim prijelomima, 100 bez vertebralnih prijeloma) srednje dobi 63,85±8,52 godina, koje su provele terapiju u Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Podatci su zasnovani na anamnezi, upitnicima, kao i mjerenjima mineralne koštane gustoće...
Hrčak ID: 193708


hrv Utjecaj paleolitičke prehrane u trajanju od 12 tjedana na tjelesnu masu,HbA1c i kvalitetu života kod osoba oboljelih od dijabetesa tipa 2
Šadek, Tihana; Vukelić, Ana; Prašek, Manja; Šatalić, Zvonimir
U današnje doba dijabetes tipa 2 jedno je od najčešćih kroničnih oboljenja kod kojeg se s vremenom, zbog loše metaboličke regulacije, razvijaju različite zdravstvene komplikacije. Osnovni princip liječenja dijabetesa tipa 2 je prehrana uz redovitu tjelesnu aktivnost, samokontrola i peroralna terapija prema uputi liječnika. Kako paleolitička prehrana ima karakteristike koje bi mogle biti od koristi u kontroli dijabetesa tipa 2, od nedavno se istražuje kao moguća prevencija i dijetoterapija. Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj paleolitičke...
Hrčak ID: 245706


hrv Depresija i zatajivanje srca: smanjenje kvalitete života i razmatranja povezana sa zbrinjavanjem.
eng Depression and heart failure: decline in quality of life and future management considerations.
Musliu, Nebi R.; Ibishi, Nazmie F.; Hundozi, Zylfije
Cardiologia Croatica Vol. 8, No. 3-4, 2013
Hrčak ID: 105277


hrv Osteoartritis - epidemiologija, ekonomski aspekti i kvaliteta života
eng Osteoarthritis - epidemiology, economics and quality of life
Grazio, Simeon
Reumatizam Vol. 52, No. 2, 2005
Osteoarthritis (OA) je najčešća zglobna bolest i najčešća indikacija za totalnu zamjenu kuka i koljena. Pojavnost mu ovisi o dobi, a najčešće su zahvaćeni distalni interfalangealni zglobovi, proksimalni interfalangealni zglobovi, trapezo-metakarpalni zglob palca, koljena i kukovi. Rizični čimbenici razvoja i progresije OA koji su identificirani u epidemiološkim studijama mogu se, općenito, podijeliti na čimbenike koji utječu na opću predispoziciju za bolest i lokalne biokemijske čimbenike koji utječu na razvoj OA na pojedinim zglobovima. Procje...
Hrčak ID: 125914


hrv Doživljaj sekundarne traumatizacije i kvalitete života supruga ratnih veterana
eng Secondary traumatization and quality of life in spouses of war veterans
Bilešić, Ana; Vuletić, Gorka
Klinička psihologija Vol. 3, No. 1-2, 2010
Supruge traumatiziranih veterana nerijetko su indirektne žrtve njihova traumatskog iskustva. Cilj ovog rada bio je ispitati doživljaj sekundarne traumatizacije i subjektivne kvalitete života supruga veterana Domovinskog rata s dijagnosticiranim PTSP-om, te razmotriti opravdanost psihološke pomoći. Rezultati su pokazali da supruge ratnih veterana oboljelih od PTSP-a iskazuju simptome sekundarne traumatizacije, no značajno se razlikuju s obzirom na simptome sekundarne traumatizacije, ovisno o tome je li im pružena psihološka pomoć. Supruge kojima...
Hrčak ID: 158484


hrv Kvaliteta života bolesnika poslije moždanog udara: šestomjesečna samoprocjena tjelesnog i mentalnog zdravlja
eng Quality of Life in Post-Stroke Patients: Self-Evaluation of Physical and Mental Health during Six Months
Prlić, Nada; Kadojić, Dragutin
Acta clinica Croatica Vol. 51., No. 4., 2012
Cilj ove prospektivne studije bio je utvrditi kvalitetu života i stupanj resocijalizacije bolesnika nakon moždanog udara (MU) u Osječko-baranjskoj županiji tijekom šest mjeseci. Istraživanjem je obuhvaćen 161 bolesnik, 82 muškarca i 79 žena, s prvim u životu akutnim MU koji je liječen na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Za samoprocjenu tjelesnog i mentalnog zdravlja upotrijebljen je Health Survey SF-36. Prvo mjerenje učinjeno je u akutnoj fazi bolesti, a kontrolne su procjene izvedene 30, 90 i 180 dana nakon MU u kući b...
Hrčak ID: 107915