Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Kako roditelji percipiraju kvalitetu života povezanu sa zdravljem njihove zdrave djece i adolescenata
eng Parents’ perception of health-related quality of life in healthy children and adolescents
Pavlyshyn, Halyna; Kovalchuk, Tetiana; Furdela, Victoria; Kozak, Kateryna; Luchyshyn, Nataliia; Haliyash, Nataliya
Paediatria Croatica Vol. 64, No. 3, 2020
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kako roditelji procjenjuju sadašnju kvalitetu života povezanu sa zdravljem svoje zdrave djece i adolescenata. Ukupno je 278 roditelja zdrave djece (srednja dob 10,79±1,03 godina) i adolescenata (srednja dob 14,15±1,01 godina) pozvano da sudjeluju u istraživanju. Svi sudionici izabrani su iz dvije javne škole u gradu Ternopilu, Ukrajina. Naknadno je 148 sudionika isključeno iz studije zbog nepotpunih podataka u upitniku Child Health Questionnaire Parent Form-50 (CHQ-PF50). Tako je istraživanje obuhvatilo 1...
Hrčak ID: 251807


hrv Navika pijenja alkohola u odnosu na noćni rad i sigurnost na radu
eng The habit of alcohol consumption in relation to night work and safety at work
Zavalić, Ana; Zavalić, Marija; Milošević, Milan
Sigurnost Vol. 58, No. 3, 2016
Ovim radom ispitivana je učestalost uzimanja alkohola kod radnika koji rade u različitim tipovima smjenskog rada u šest različitih radnih organizacija u Republici Hrvatskoj u kojima dominira smjenski rad. Ispitivanje je provedeno upitnikom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ciljevi rada bili su analiza povezanosti smjenskog rada i navike pijenja alkohola u odnosu na stupanj obrazovanja, privrednu granu, djelatnost radne organizacije ispitanika i vrstu rada te percepciju vlastitog slobodnog vremena. U istraživanju je sudje...
Hrčak ID: 167708


hrv Kvaliteta života – studija slučaja: Grad Rijeka
eng Urban Quality of Life – a Case Study: the City of Rijeka
Slavuj, Lana
Hrvatski geografski glasnik Vol. 73., No. 1., 2011
Rad se bavi kvalitetom života u Gradu Rijeci. Glavni istraživački cilj bio je istražiti postoje li statistički značajne razlike u prosječnom zadovoljstvu susjedstvom među različitim grupama ispitanika s obzirom na odabrane varijable. Kao indikator kvalitete života u susjedstvu upotrijebljeno je pitanje o ukupnom zadovoljstvu susjedstvom. Glavna istraživačka metoda bila je anketno istraživanje, koje je provedeno na slučajnom uzorku od 365 kućanstava odabranih iz pet gradskih susjedstava. Primijenjeni su statistički postupci t-test i jednosmjerna...
Hrčak ID: 71455


hrv Život nakon totalne laringektomije
eng Life after total laryngectomy
Šegec, Igor; Rosso, Marinela; Vranješ, Željko; Maksimović, Zlatko; Šegec, Ana; Šegec, Branko
Medicinski vjesnik Vol. 42, No. (1-2), 2010
Laringektomirane osobe susreću se s brojnim problemima koji utječu na kvalitetu njihova života. Cilj je istraživanjaprocjena kvalitete života i određivanje osnovnih značajki koje utječu na kvalitetu života laringektomiranih osoba. Kako nije moguće objektivno mjeriti kvalitetu života, preferirana je metoda mjerenja korištenjem upitnika za bolesnika uz subjektivnu procjenu fizičkoga, psihičkoga i socijalnoga unkcioniranja. Anketa je provedena na 38 ispitanika, a kao najznačajnije probleme ispitanici su izdvojili gubitak ili smanjenje osjeta miris...
Hrčak ID: 191879


hrv Kvaliteta života djece oboljele od celijakije i utjecaj bolesti na cijelu obitelj
eng Coeliac disease: quality of life in sick children and disease influence on parents
Knez, Rajna; Ružić, Klementina; Nikšić, Milan; Peršić, Mladen
Medicina Fluminensis Vol. 47, No. 1, 2011
Celijakija je upalna bolest tankog crijeva nastala zbog genetske preosjetljivosti osoba na gluten. Uz somatske kliničke manifestacije, u djece se često javljaju i emocionalne poteškoće uz značajno smanjenje kvalitete života. Osnova liječenja celijakije je doživotno provođenje dijete bez glutena. Pridržavanje dijetalnog režima rezultira povlačenjem kliničkih znakova i simptoma bolesti, te poboljšanjem kvalitete života oboljele djece. Suradljivost se, u potpunom pridržavanju bezglutenske dijete, nedovoljno postiže, a može biti povezana s bro...
Hrčak ID: 66088


eng Effect of catheter ablation on quality of life in patients with atrial fibrillation
hrv Utjecaj ablacije fibrilacije atrija na kvalitetu života bolesnika
Barišić, Mirjana; Babić, Vesna
Cardiologia Croatica Vol. 16, No. 11-12, 2021
Hrčak ID: 265023


hrv Kvaliteta života medicinskih sestara u Osijeku
eng Quality of Life of Nurses in Osijek
Batrnek, Tihana; Gašpert, Mateo
Croatian Nursing Journal Vol. 2, No. 2, 2018
Uvod. Medicinska je sestra ta koja će biti uz pacijenta, poslušati ga, razgovarati, pružiti osjećaj sigurnosti i usmjeravati svu svoju pažnju na njega. Medicinska je sestra jedinstvena. Svjetska zdravstvena organizacija definirala je kvalitetu života kao percepciju uloge pojedinca u kontekstu kulture i vrijednosti u kojima živi te u odnosu na njegove ciljeve, očekivanja, standarde i brige. Cilj. Ispitati kvalitetu života medicinskih sestara u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Domu zdravlja Osijek. Nacrt studije. Presječna studija. Me...
Hrčak ID: 213084


hrv Važnost procjenjivanja kvalitete života u ovisnika o alkoholu
eng The Importance of Assessing Quality of Life in Patients with Alcohol Dependence
Kovačić Petrović, Zrnka; Peraica, Tina; Kozarić-Kovačić, Dragica
Archives of Psychiatry Research Vol. 57, No. 1, 2021
Sažetak - Ovisnost o alkoholu ima jaki utjecaj na kvalitetu života i procjena kvalitete života se smatra validnom mjerom u procjeni uspješnosti tretmana osoba ovisnih o alkoholu. Cilj istraživanja je bio istražiti kvalitetu života i neke sociodemografske karakteristike osoba ovisnih o alkoholu u odnosu na zdrave osobe. Krossekcijsko istraživanje (koje je dio većeg istraživanja) uključilo je 207 osoba ovisnih o alkoholu i 329 zdravih osoba oba spola. Korišten je strukturirani intervju za sociodemografske i alkohološke podatke, hrvatska verzija 5...
Hrčak ID: 245979


hrv KVALITETA ŽIVOTA DIJABETIČKIH BOLESNIKA NA INZULINSKOJ TERAPIJI
eng QUALITY OF LIFE OF DIABETIC PATIENTS ON INSULIN THERAPY
Janeš, Nataša; Vranić, Blaženka; Dijaković, Ružica
Hrana u zdravlju i bolesti Vol. Specijalno izdanje, No. 10. Štamparovi dani, 2018
Uvod: Pojam kvaliteta života je subjektivni doživljaj i osjećaj pojedinca što podrazumijeva postojanje sljedećih odrednica i stanja: osjećaj radosti, životnog zadovoljstva i postojanje unutrašnjeg mira. Šećerna bolest je jedna od psihološki najizazovnijih kroničnih bolesti, što uključuje mnoge promjene načina života i zahtijeva edukaciju, svijest i stalnu usuglašenost s liječenjem od strane pacijenta. Emocionalni doživljaj bolesti je važan element koji može utjecati na vlastitu brigu o sebi, pridržavanje glikemijske regulacije i rizika od kompl...
Hrčak ID: 218590


hrv TJELESNA AKTIVNOST OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI TIP 1 I TIP 2
eng PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH TYPES 1 AND 2 DIABETES
Gregorić, Barbara; Đimoti, Renata
Hrana u zdravlju i bolesti Vol. Specijalno izdanje, No. 10. Štamparovi dani, 2018
Uvod: Tjelesna aktivnost jedan je od najvažnijih čimbenika u kontroli i liječenju osoba oboljelih od šećerne bolesti. Višestruke su koristi provođenja tjelesne aktivnosti: povećanje snage, smanjenje inzulinske rezistencije, održavanje tjelesne težine i poboljšanje kontrole glikemije. Tjelesna aktivnost može značajno usporiti razvoj dijabetičkih komplikacija te smanjiti potrebu za lijekovima. Cilj: Istražiti navike provođenja tjelesne aktivnosti osoba oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 i tipa 2 i ispitati utjecaj tjelesne aktivnosti na kvalit...
Hrčak ID: 218600