Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Utjecaj neurorehabilitacije oboljelih od multiple skleroze na kvalitetu života s obzirom na trajanje bolesti
eng Effects of neurorehabilitation on the quality of life of multiple sclerosis patients considering the duration of the disease
Rendulić, Robert; Rendulić Slivar, Senka; Perić, Dušan; Grozdek Čovčić, Gordana
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200645


hrv Mrežnica oka i starenje
eng Retina and aging
Ivanišević, Milan; Galetović, Davor; Bućan, Kajo; Batistić, Darko; Ivanišević, Petar
Medica Jadertina Vol. 43, No. 1-2, 2013
Cilj rada je prikazati kakve se promjene događaju na mrežnici oka u uznapredovaloj dobi.Sa starenjem se kvaliteta vida smanjuje čak, i kada nema nikakvih očnih bolesti. U starijoj dobi događaju se promjene na pripadajućoj žilnici, mrežničkim krvnim žilama, mrežnici i to naročito na mrežničkom pigmentnom epitelu, ganglijskim stanicama i neuroepitelnim stanicama. Kako sa starenjem propadaju svi dijelovi oka, tako i sama mrežnica, te joj se smanjuju mnoge vidne funkcije, što se odražava na kvalitetu života.
Hrčak ID: 100546


hrv Subjektivni osjećaj dobrobiti biciklista i tjelesno neaktivnih osoba
eng Subjective wellbeing of cyclists and physically inactive subjects
Lovretić, Vanja; Benjak, Tomislav; Vuletić, Gorka
Kinesiology Vol. 45., No. 1., 2013
Cilj je ove studije bio komparirati samoprocijenjenu kvalitetu života između neaktivnih osoba i osoba koje voze bicikl tri i više puta tjedno te na taj način utvrditi povezanost između ovog tipa tjelesne aktivnosti i osobne dobrobiti i kvalitete života. U istraživanje je bilo uključeno 108 osoba koje su se koristile biciklom tri ili više puta tjedno dulje od pola sata dnevno radi transporta ili rekreacije te 100 osoba, u okviru kontrolne grupe, koje su manje tjelesno aktivne od tri puta tjedno ili nisu uopće tjelesno aktivne. Grupa biciklista p...
Hrčak ID: 104588


hrv KVALITETA ŽIVOTA I ŽIVOTNI CILJEVI
eng QUALITY OF LIFE AND LIFE OBJECTIVES
ger LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZIELE
Karajić, Nenad
Socijalna ekologija Vol. 3, No. 3-4, 1994
U tekstu se iznose rezultati procjene važnosti pojedinih životnih ciljeva i analiziraju se odnosi različitih viđenja pojma kvalitete života i različitih životnih ciljeva. Istraživanje je provedeno u lipnju 1992. godine na slučajnom reprezentativnom uzorku (N=547) studentske populacije zagrebačkog i riječkog Sveučilišta. Primijenjena je metoda samoprocjene važnosti (na skalama Likertova tipa) svake pojedine čestice u korpusu za mjerenje konceptualno pretpostavljenih komponenata kvalitete života i svake čestice za mjerenje različitih životnih ci...
Hrčak ID: 139410


hrv Problemi mentalnog zdravlja i objektivni pokazatelji kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
eng Mental health problems and objective indicators of quality of life of adults with intellectual disabilities
Kramarić, Milivoj; Sekušak-Galešev, Snježana; Bratković, Daniela
U dosadašnjim istraživanjima u našoj zemlji u području intelektualnih teškoća do sada nije izučavana povezanost problema mentalnog zdravlja i kvalitete života (osim na izoliranim uzorcima). Stoga su u ovom radu prikazani rezultati istraživanja čiji su ciljevi bili: ispitati objektivne pokazatelje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama obzirom na uvjete njihovog smještaja te njihovu povezanost s pojavom psihičkih teškoća i problema u ponašanju. Istraživanje je provedeno na dva uzorka ispitanika: 1. uzorak odraslih osoba s int...
Hrčak ID: 109414


hrv Kvaliteta života ovisna o oralnom zdravlju kod pacijenata s novim potpunim protezama
eng Oral Health Related Quality of Life in Patients With New Conventional Complete Dentures
Petričević, Nikola; Rener-Sitar, Ksenija
Acta stomatologica Croatica Vol. 43, No. 4, 2009
Posljednjih godina u Hrvatskoj se shvatilo koliko je nužno da pacijent sam procijeni vlastito zdravlje, što je istodobno dodatak dosadašnjem praćenju kliničkih indikatora oralnih bolesti. Svrha rada: Željelo se procijeniti OHRQoL koristeći se upitnikom za OHIP kod pacijenata uključenih u izradu novih potpunih proteza i to prije završene terapije i poslije nje, te ustanoviti postoji li razlika u spolu. Svrha rada također je bila procijeniti OHRQoL opće populacije te doznati ima li razlika prije terapije i poslije nje u odnosu prema pacijentima k...
Hrčak ID: 44906


eng Applied Geography: Principles and Praxis
hrv Primijenjena geografija: načela i primjena
Pacione, Michael
Hrvatski geografski glasnik Vol. 73., No. 1., 2011
An applied geographical approach has the potential to illuminate the nature and causes of a wide range of economic, social and environmental problems, and inform the formulation of appropriate responses. This paper provides an overview of the principles and praxis of applied geography. First we examine the conceptual foundations of applied geography and consider the relationship between pure and applied research, and the concept of useful knowledge. This conceptual discussion is then complemented by empirical case study examples of applied rese...
Hrčak ID: 71445


hrv KRONIČNE RANE KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM
eng CHRONIC WOUNDS AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM
ŠITUM, MIRNA; KOLIĆ, MAJA; REDŽEPI, GZIM; ANTOLIĆ, SLAVKO
Acta medica Croatica Vol. 68, No. Suplement 1, 2014
Kronične rane su ogroman teret bolesnicima, medicinskom osoblju ali i cjelokupnom zdravstvenom sustavu. Kronične rane su rane koje ne zarastaju unutar predviđenog razdoblja u korelaciji s etiologijom i lokalizacijom rane, a u najkraćem razdoblju od 6 tjedana. U 95 % slučajeva javljaju se ishemijske rane, neuropatski ulkus, venski ulkus te dekubitus i dijabetičko stopalo. Kronične rane na potkoljenicama u oko 80 % slučajeva posljedica su kronične venske insuficijencije, u 5-10 % su arterijske etiologije, dok ostatak otpada uglavnom na neuropatsk...
Hrčak ID: 127814


hrv KVALITETA ŽIVOTA I PSIHOLOŠKI ASPEKTI U BOLESNIKA S KOŽNIM VRIJEDOM
eng QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN PATIENTS WITH CHRONIC LEG ULCER
ŠITUM, MIRNA; KOLIĆ, MAJA; ŠPOLJAR, SANJA
Acta medica Croatica Vol. 70, No. 1, 2016
Prema definiciji kožni vrijed (rana) je prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva. S obzirom na tijek cijeljenja, rane mogu biti akutne i kronične. Kada govorimo o utjecaju rane na kvalitetu života i psihološki status osobe, u prvom redu mislimo na utjecaj kronične rane (vrijeda). Kronične rane su one koje ne zarastaju unutar predviđenog razdoblja u korelaciji s etiologijom i lokalizacijom rane (najkraće razdoblje - 6 tjedana). Kronične rane su rastući socioekonomski problem u razvijenim zemljama i javljaju se u 1-2 % populacije. Pro...
Hrčak ID: 155193


hrv Najčešće kronične dermatoze i njihov utjecaj na kvalitetu života
eng Chronic Skin Diseases and their Impact on the Pacient’s Quality of Life
Lipozenčić, Jasna; Pašić, Aida
Medicus Vol. 9, No. 1_Kronične bolesti, 2000
Kronične kožne bolesti važan su zdravstvenosocijalni problem. Zbog njihova tijeka, smještaja na vidljivim predjelima kože, potrebe svakidašnje provedbe terapije i njege kože te sklonosti recidivima ove bolesti često bitno utječu na kvalitetu života bolesnika. Navode se podatci o najčešćim dermatozama, načinu i metodama mjerenja utjecaja kronične kožne bolesti na kvalitetu života te rezultati mjerenja kvalitete života kod alergijskih kožnih bolesti, psorijaze, akna, Darierove bolesti, zatim nevusa, alopecije, kronžnog vrijeda na potkolj...
Hrčak ID: 19055