Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Povezanost kvalitete spavanja i kvalitete života u žena oboljelih od raka dojke
eng Correlation between sleep quality and quality of life in women with breast cancer
Ormuž, Tena; Martinec, Renata; Pinjatela, Renata
Medicina Fluminensis Vol. 54, No. 2, 2018
Cilj: Ispitivanje povezanosti kvalitete spavanje i kvalitete života u žena oboljelih od raka dojke, te razlika u doživljaju kvalitete spavanja i kvalitete života u odnosu na dob, vrijeme proteklo od postavljanja dijagnoze i vrstu operativnog zahvata. Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćen uzorak od 96 ispitanica oboljelih od raka dojke. Jednokratno je primijenjen Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) konstruiran za procjenu kvalitete spavanja u onkoloških bolesnika i FACIT Measurement System - verzija FACT-B konstruirana za populaciju...
Hrčak ID: 198231


hrv Istraživanje kvalitete življenja, kognitivne i funkcionalne sposobnosti korisnika u trima zagrebačkim domovima za starije
Kolarić, Branko; Tomasović Mrčela, Nada; Mach, Zrinka; Šentija Knežević, Mirela; Orban, Mirjana; Galić, Romana
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 4, No. 4, 2019
Na kvalitetu života osoba starijih od 65 godina nerijetko utječu promjene koje nastaju preseljenjem u dom za starije. Provedeno je analitičko presječno istraživanje o kvaliteti života koje je obuhvatilo 150 ispitanika u trima decentraliziranim domovima za starije u gradu Zagrebu. Sasvim pokretnima procijenjeno je 53 % ispitanika, ograničeno pokretnim 47 %, dok se nitko nije izjasnio kao nepokretan. Prema Gerijatrijskoj skali depresije 64 % ispitanika bilo je bez znakova depresivnosti dok ih je 6 % imalo depresivnost visokog intenziteta. M...
Hrčak ID: 226882


hrv Multiprofesionalni menadžment demencije
eng Multiprofessional Management of Dementia
Kurz, Alexander
Socijalna psihijatrija Vol. 47, No. 3, 2019
Održavanje kvalitete života prioritet je menadžmenta demencije. Kvaliteta života ljudi s demencijom primarno je određena autonomijom, nastavljanjem individualnog životnog stila, postizanjem pojedincu važnih ciljeva, značajnim aktivnostima i sudjelovanjem na ranom stadiju; sigurnošću, uvažavanjem i društvenom povezanošću na srednjem stadiju; te utjehom, dostojanstvom i empatičkim odnosima na kasnom stadiju. Pružanje tih izvora kvalitete života zahtijeva suradnju i koordinaciju više stručnjaka, uključujući liječnike, psihologe, medicinske sestre,...
Hrčak ID: 232308


hrv Usporedba kvalitete života pacijenata s kroničnim ranama u domovima za starije i nemoćne i u ustanovama za zdravstvenu njegu u kući
eng The comparison of the quality of life of patients with chronic wounds in residential care homes/nursing homes and patients receiving services from home care organisations
Rašo, Andrijana; Cindrić, Željka; Vižintin, Karolina
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 1, 2022
Cilj: Cilj je ovog istraživanja usporediti kvalitetu života pacijenata s kroničnim ranama u domovima za starije i nemoćne i ustanovama za zdravstvenu njegu u kući. Metode: U uzorak je bilo uključeno 50 pacijenata iz doma za starije i nemoćne osobe te 50 pacijenata koje se njeguju u ustanovama za zdravstvenu njegu u kući, a radi se o namjernom kvotnom uzorku. Kao instrument istraživanja korišten je upitnik Quality of Life with Chronic Wounds – Wound-QoL Questionnaire. Rezultati: Rezultati su pokazali da kronične rane umjereno negativno djeluju...
Hrčak ID: 275262


hrv Povezanost tjelesne aktivnosti i kvalitete života starijih osoba
eng Correlation between physical activity and the quality of life of older people
Pjevač, Nada; Benjak, Tomislav; Pjevač, Neda
Cilj je istraživanja ispitati povezanost tjelesne aktivnosti kvalitete života starijih osoba. Ispitanici su pokretni građani starije životne dobi od 70 do 90 godina (N = 100). Rezultati su dobiveni na temelju ispunjenog Indeksa osobne kvalitete života. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću. U skupinu aktivnih svrstani su oni koje se bave tri ili više puta tjedno nekom od tjelesnih aktivnosti dulje od 30 minuta (N = 56), a u skupinu neaktivnih oni koji nisu tjelesno aktivni (N = 44). U...
Hrčak ID: 226588


hrv Zdravstvena psihologija starenja - prikaz područja i pregled istraživanja u Hrvatskoj
eng Health psychology of ageing - Review of the field and of the research in Croatia
Despot Lučanin, Jasminka
Klinička psihologija Vol. 1, No. 1-2, 2008
Glavno je usmjerenje zdravstvene psihologije starenja postizanje optimalnog starenja, a ciljevi su primijeniti psihološke spoznaje u prevenciji bolesti te poboljšati kvalitetu života zdravih i bolesnih starijih osoba. Psiholozi preporučuju da se optimalno starenje proučava s usmjerenjem na individualne razlike i plastičnost procesa starenja jer su način i brzina starenja pod snažnim djelovanjem zdravlja, navika zdravog ponašanja i nekih psihosocijalnih čimbenika. U ovom članku sažeto je prikazan niz rezultata istraživanja čimbenika procesa sta...
Hrčak ID: 158402


hrv Učinak terapijske mobilizacije na kroničnu bol lumbalnog segmenta
Burić, Ivan
Physiotherapia Croatica Vol. 20, No. 1, 2022
Uvod: Većina ljudi tijekom svog života imala je barem jednu epizodu boli u lumbalnom segmentu. Bol koja traje minimalno tri mjeseca definira se kao kronična bol lumbalnog segmenta. Kronična bol ima široki raspon utjecaja na aktivnosti svakodnevnog života kao što su ustajanje, hodanje, saginjanje, spavanje, putovanja, društvene interakcije, ali i na radne aktivnosti. Terapijska mobilizacija je jedna od često korištenih metoda u fizioterapiji i optimalan odabir terapijskog pristupa kada se želi utjecati na bol, funkciju i aktivn...
Hrčak ID: 285833


hrv Vrline - moralna ogledala suvremenog društva
eng Virtues – Moral Mirrors of Contemporary Society
Ivančić Medved, Ivana
Pannoniana Vol. 3, No. 1-2, 2019
U težnji za idealom skladnog života razumijeva se sustavni rad na vlastitom odgoju duše i autentičnosti. Suvremena razmišljanja suočavaju nas s krizom moralnih vrijednosti. Postavljamo pitanje ogleda li se ta kriza samo na društvenoj razini ili problem trebamo promatrati i istraživati u osobnom utjecaju i odgovornosti prema društvu. Slijedom razmišljanja nameće nam se i suvremena sintagma  - kvaliteta života, koja se smatra subjektivnim pokazateljem zadovoljstva, odnosno, nezadovoljstva životom pojedinca u vrednovanju uspješnosti u ostvarivanju...
Hrčak ID: 230856


hrv Ewingov sarkom i fizioterapija kao dio medicinskog tretmana u rehabilitaciji onkoloških bolesnika
eng Ewing’s sarcoma and physiotherapy as a part of medical treatment in the rehabilitation of oncological patients
Gudlin, Hrvoje
Ewingov sarkom treći je po učestalosti primarni zloćudni tumor kostiju, iza osteosarkoma i hondrosarkoma, te je drugi najčešći zloćudni tumor kostiju kod djece i adolescenata, a čini otprilike 10 do 15 % svih primarnih tumora kostiju. Najčešće je lokaliziran na donjim ekstremitetima (45 %). Slijede zdjelica (20 %), gornji ekstremiteti (13 %), aksijalni skelet i rebra (13 %) te kosti lica, gdje se najrjeđe javlja, u svega 2 % slučajeva. Tumor se razvija u medularnoj šupljini te se širi kroz kost i pokosnicu u meka tkiva. Može biti lokaliziran il...
Hrčak ID: 162910


eng Sense of Coherence and Subjective Well-Being among Adolescents – The Potential Impact of Living in a Dormitory Compared to Living with Family
hrv Osjećaj koherentnosti i kvaliteta života adolescenata - uloga boravka u učeničkom domu u odnosu na život s obitelji
Matić, Ivica; Jureša, Vesna
Acta clinica Croatica Vol. 60., No. 4., 2021
The aim of the study was to analyze the relationship between the sense of coherence (SOC) and subjective well-being (SWB) as a health promoting resource among adolescents living with parents and those living in dormitories. There were 442 adolescent responders, yielding a response rate of 84.3%. The SOC was measured using the Orientation to Life Questionnaire, while SWB was obtained from the Personal Wellbeing Index. There were no significant differences between the group living with parents and the group living in dormitories in SOC (128....
Hrčak ID: 275496