Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

eng THE REALISTIC TEST FOR THE THESIS ON COMPULSORY INTERNATIONAL: ADJUDICATION LEGAL VALUES IN PRACTICE OF INTERNATIONAL ACTORS
hrv REALISTIČNI TEST ZA ARGUMENT U KORIST OBVEZUJUĆEG MEĐUNARODNOG PRAVOSUĐENJA: PRAVNE VRIJEDNOSTI U PRAKSI MEĐUNARODNIH AKTERA
Krešić, Mario
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
The paper deals with assessment of the practices of international relations regarding the protection of peace, legal certainty and equality. These values are important for the argument in favour of the compulsory international adjudication. In view of the realistic challenges to this argument, the paper aims at answering the questions if these three values are protected by applicable norms of international law, whether the principles protecting these values, if they exist in the international law, are above the principle of protecting the auton...
Hrčak ID: 281057


hrv Pravna sigurnost u svezi jedne odluke Vijeća sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
eng Legal certainty regarding a decision of the Sports Arbitration Council of the Croatian Olympic Committee
Kačer, Hrvoje; Radić, Davor; Bogović, Anamarija
U ovom tekstu autori se bave jednom odlukom Vijeća sportske arbitraže HOO-a koju smatraju neprihvatljivom i formalno i sadržajno. U odnosu na formu smatraju kako je potpuno neprihvatljivo da tako važna odluka (radi se o administrativnom sprečavanju realizacije ulaska u viši rang natjecanja ostvaren na igralištu) bude donesena na manje od dvije stranice. Sadržajno, izostavljena je primjena pravila tumačenja, odnosno postupljeno je kao da ciljno tumačenje (apsolutno prihvaćeno i favorizirano u Europskoj uniji) uopće ne postoji ili (ako postoji) n...
Hrčak ID: 242503


eng Problem of inconsistent translation of performance indicators category in monitoring CAP measures in EC regulations from English into Slovenian
slv Problematika nedoslednega prevajanja kategorij kazalnikov uspešnosti za spremljanje ukrepov SKP v predpisih EK iz angleškega v slovenski jezik
RUDOLF, Janja; UDOVČ, Andrej
In monitoring and evaluating the performance framework of the CAP, EU Member States are required to establish performance indicators (PI) that will ensure the evaluation of the performance and effectiveness of the main and specific objectives and priorities of each program. Inconsistent translation of EC regulations from English into Slovenian was observed in the context of the types of PI categories and their relations. There was inconsistency between regulations, ambiguity and uncertainty in certain parts of the regulations. This caused a vio...
Hrčak ID: 259568


eng PREDICTING THE ‘UNPREDICTABLE’ GENERAL ANTI-AVOIDANCE RULE (GAAR) IN EU TAX LAW
Chen, Shu-Chien
InterEULawEast Vol. 5, No. 1, 2018
General Anti-Avoidance Rule (GAAR) is a type of rule designed to combat the tax-avoidance scenarios that in a legal form lawfully but aims to circumvent the legal consequences. GAAR is necessary for a tax system to address unexpected innovative tax avoidance scenarios. In the field of tax law, GAAR has been criticized for being too abstract and thus harmful to legal certainty. In the context of EU integration, the concept of GAAR has been developed and elaborated by Court of Justice of European Union as well as secondary laws, but there are qui...
Hrčak ID: 203327


hrv Kontrola ustavnosti i zakonitosti naredbe
eng Constitutionality and legality control of orders
Vučković, Josip
Zakonska ovlaštenja za donošenje naredbi u osnovi omogućuju pravodobno normiranje različitih izvanrednih situacija, u okviru kojih naredbodavac, najčešće ministar, privremeno naređuje neko postupanje ili propuštanje koje inače nije obvezatno ili se zabranjuje neko postupanje koje je inače zakonom dopušteno. Dosadašnja praksa pokazuje, međutim, da takva ovlaštenja, temeljem kojih se gospodarskim subjektima redovito ograničava kakvo na temelju zakona stečeno pravo, odnosno nameće kakva dodatna obveza ili trpljenje, često formuliraju općenito, bez...
Hrčak ID: 245690


hrv Nekoliko komentara uz Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije
eng Some Comments on the Law on Organisation and Competences of State Authorities in War Crime Proceedings of the Republic of Serbia
ger Einige Kommentare zum Gesetz der Republik Serbien über die Organisation und Zuständigkeiten staatlicher Organe im Verfahren wegen Kriegsverbrechen
Derenčinović, Davor
Predmet rada je analiza Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je donesen u Republici Srbiji 2003. godine, i to u prvom redu članka 3., kojim je propisano da su državni organi Republike Srbije određeni tim Zakonom nadležni za vođenje postupka za kaznena djela iz zakonskog kataloga koja su počinjena na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtve. Na osnovi tog Zakona u Republici Srbiji pokrenuti su postupci protiv državljana Repu...
Hrčak ID: 93202