Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Zbrinjavanje bolesnika s infektivnim endokarditisom za vrijeme aktivne COVID-19 infekcije
eng Patient care with infective endocarditis during active COVID-19 infection
Grubišić, Milka; Jurčić, Dragana; Pavlović, Kristina
Cardiologia Croatica Vol. 16, No. 11-12, 2021
Hrčak ID: 265034


hrv Duljina trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka
eng Duration of Nursing Care in Patients with Hip Fractures
Harapin Savić, Tihana; Košćak, Valentina
Croatian Nursing Journal Vol. 3, No. 1, 2019
Istraživanje o duljini trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka provedeno je na Zavodu za traumatologiju i ortopediju Kliničke bolnice Dubrava u razdoblju od četiri mjeseca. Uzorak ovog istraživanja činilo je 59 bolesnika s dijagnozom prijeloma kuka u kojih je učinjen kirurški zahvat. Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u duljini trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka s obzirom na dob, spol, komorbiditete i poslijeoperacijski dan. Statistička značajnost u svim mjerenjima svedena je na p < 0,05. Rez...
Hrčak ID: 222249


eng Nursing care for patients with a temporary intracardiac pump for the left ventricle
hrv Sestrinska skrb bolesnika s privremenom intrakardijalnom potporom lijeve klijetke
Baćar, Alen; Petrović, Jelena
Cardiologia Croatica Vol. 16, No. 11-12, 2021
Hrčak ID: 265031


hrv Mišljenja medicinskih sestra i tehničara o izvješćivanju o neželjenim događajima tijekom procesa sestrinske skrbi
eng Nurses’ Opinion on Reporting of Adverse Events during the Process of Nursing Care
Hodak, Jelena; Kolačko, Štefanija; Luetić, Franka
Croatian Nursing Journal Vol. 1, No. 1, 2017
Uvod. Sigurnost pacijenata predstavlja najpouzdaniju mjeru kvalitete rada u sestrinstvu. Najčešći su neželjeni događaji povezani s procesom sestrinske skrbi dekubitus, padovi, intrahospitalne infekcije, nedostatna higijena ruku i neželjeni događaji povezani s primjenom lijekova. Cilj. Cilj je ovoga istraživanja ispitati mišljenja ispitanika o neželjenim događajima tijekom procesa sestrinske skrbi u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Ispitanici i metode. Provedeno je kvantitativno istraživanje s pomoću anonimne ankete koja je obuhvatila 100 me...
Hrčak ID: 193766


hrv Povezanost teorije i prakse u zdravstvenoj njezi The connection between theory and practice in nursing care
Ljubičić, Marija; Šare, Sonja
Sestrinski glasnik Vol. 20, No. 3, 2015
Danas je sestrinstvo znanstvena disciplina utemeljena na verificiranim znanstvenim dokazima. Dokazi su zasnovani na znanstvenim spoznajama, metodama, rezultatima, hipotezama i teorijama. Kontinuitet u prikupljanju znanstveno verificiranih podataka i primjena teorija zdravstvene njege u svakodnevnoj praksi omogućili su razvoj vještina, znanja, stavova i vrijednosti koje danas predstavljaju kompetencije medicinske sestre/tehničara [MS/MT] za svrhe kvalitetnog provođenja zdravstvene njege. Stupanj kvalitete i obim kvantiteta i znanja MS/MT najva...
Hrčak ID: 149428


hrv Zadovoljstvo pacijenta kao indikator kvalitete zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja
eng Patient Satisfaction as a Nursing Care Quality Indicator in the ICU
Friganović, Adriano; Kalauz, Sonja; Redžić, Maida; Ilić, Boris; Kovačević, Irena; Vidmanić, Sandro
Croatian Nursing Journal Vol. 2, No. 1, 2018
Cilj. Zadovoljstvo bolesnika pruženom zdravstvenom njegom jedan je od važnih indikatora kvalitete. Cilj istraživanja bio je utvrditi čimbenike i razinu zadovoljstva pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja. Također, cilj je bio ustanoviti i usporediti razine zadovoljstva među pacijentima s obzirom na stupanj obrazovanja i duljinu boravka u jedinicama intenzivnog liječenja. Hipoteze. 1. hipoteza. Razina zadovoljstva kvalitetom pružene zdravstvene njege kod pacijenata koji imaju viši stupanj obrazovanja znatno je niža. 2. hipoteza. Pacijent...
Hrčak ID: 203644


hrv MENADŽMENT RIZIKA U PROCESU KLINIČKE ZDRAVSTVENE NJEGE
eng RISK MANAGEMENT IN THE CLINICAL HEALTH CARE PROCESS
OVČINA, AMER; EMINOVIĆ, ERNELA; IZETBEGOVIĆ, SEBIJA; MARUŠIĆ, JASMINA; DEDOVIĆ, DŽELILA; SPASOJEVIĆ, NADA
Acta medica Croatica Vol. 74, No. 3, 2020
Upravljanje rizicima u procesu sestrinske kliničke prakse je sistematičan proces koji zahtijeva stručnost i vještine u prevenciji nastanka rizika. Sigurnost bolesnika u bolnici je primarni cilj svakog pojedinca koji pruža zdravstvenu uslugu, a istodobno i same organizacije. U skladu s time neophodno je razviti strategije kojima će rizici u bolnici biti svedeni na minimum i kojima će se uspješno riješiti neželjeni događaji u praksi. Glavna hipoteza rada bila je da upravljanje rizicima u procesu zdravstvene njege ima pozitivan utjecaj na kvalitet...
Hrčak ID: 245745


eng Changes In Intracranial Pressure in Patients with External Ventricular Drainage of CSF During Nursing Interventions
hrv Promjene intrakranijskog tlaka u pacijenata s vanjskom ventrikularnom drenažom likvora tijekom sestrinskih intervencija
Črnila, Nives
Croatian Nursing Journal Vol. 5, No. 2, 2021
Introduction. When managing intracranial pressure (ICP) disorders, that is, deviations from the normal value (5 - 15 mmHg), it helps to understand the variability of cerebral blood volume and cerebrospinal fluid. Aim. To explore from a series of cases the impact of nursing interventions on the increase of intracranial pressure and the possibility of preventive action on possible oscillations of measured pressure values by modifying sedation and analgesia in order to avoid potentially negative effects on brain injury. Methods. The study in...
Hrčak ID: 271296


hrv Psorijaza - utjecaj na mentalno stanje i kvalitetu života pojedinca
eng Psoriasis – the impact on an individual´s mental state and quality of life
Vévodová, Šárka; Horvat, Filip; Vévoda, Jiří; Grygová, Bronislava
Uvod: Psorijaza od koje boluje otprilike 2-5% stanovništva, je kronična kožna bolest koju karakteriziraju ljuskasti plakovi. Bolest ima negativan utjecaj na kvalitetu života, pa stoga osobe koje boluju od psorijaze često razviju depresiju. Naš rad bavi se kvalitetom života i depresijom kod oboljelih od psorijaze te se nastoji utvrditi povezanost između kvalitete života i depresije. Metode: Istraživanje je provedeno u Sveučilišnoj bolnici u Olomoucu 2017. godine i korišteni su upitnici WHOQOL-BREF i BDI-II. 50 bolesnika s psorijazom odabrano je...
Hrčak ID: 226590


hrv Zadatci medicinske sestre u provođenju medicinsko-tehničkih zahvata kod vitalno ugroženoga bolesnika na neurološkom odjelu intenzivnoga liječenja
eng Nurse's tasks in conducting medical and technical operations in vitally endangered patients in the neurological intensive care unit
Lovrić, Olivera; Veka, Leonarda; Lapiš, Kristina
Medicinski vjesnik Vol. 50, No. (Suppl. 1), 2018
Hrčak ID: 200767