Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Sindrom postintenzivne skrbi – kako ga prepoznati, prevenirati, liječiti
eng Post-intensive care syndrome – how to recognize, prevent, and treat it
Djak, Vedrana; Režić, Slađana
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Sindrom postintenzivne skrbi (PICS) podrazumijeva tjelesna, kognitivna i mentalna oštećenja koja se javljaju tijekom boravka na Odjelu intenzivne skrbi, nakon otpusta s Odjela intenzivne skrbi ili otpusta iz bolnice te dugoročne prognoze pacijenata na odjelima intenzivne skrbi. Od tjelesnih oštećenja najčešće je prisutna polineuropatija. Kognitivna oštećenja uključuju oštećenja pamćenja, poteškoće u izvršavanju funkcija, jezika, pažnje i vizualno-prostornih sposobnosti. Depresija, anksioznost i posttraumatski stresni poremećaj najčešća su ment...
Hrčak ID: 281173


hrv Temeljne informacije o zdravstvenoj njezi osoba s autizmom Basic information about the nursing care for people with autism
Ljubičić, Marija; Šare, Sonja; Markulin, Marina
Sestrinski glasnik Vol. 19, No. 3, 2014
Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Simptomi autizma najčešće se javljaju u prve tri godine i ostaju prisutni do kraja života. Danas se autistični poremećaji smatraju pervazivnim razvojnim poremećajima, za što je karakteristično i pervazivno oštećenje većeg broja razvojnih područja, primjerice, socijalne interakcije i komunikacije ili javljanje stereotipnih oblika ponašanja, interesa ili aktivnosti. Takav obrazac ponašanja utječe na mogućnost zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba, te posljedično i na kvalitetu života. U povećanju ra...
Hrčak ID: 129824


hrv Usklađenost procjene na Braden ljestvici s planiranim intervencijama vezanim uz prevenciju nastanka dekubitusa
eng The Harmonization of Braden Scale Assessments with Planned Interventions in Pressure Ulcer Prevention
Režić, Slađana; Pauker, Kristina; Barišić, Ivana
Croatian Nursing Journal Vol. 1, No. 1, 2017
Uvod. Bradenova ljestvica dokazano je pouzdana ljestvica za procjenu rizika za nastanak dekubitusa. Sastavni je dio sestrinske dokumentacije u Republici Hrvatskoj i upotrebljava se u svim bolničkim zdravstvenim ustanovama kao alat kojim procjenjujemo rizik za nastanak dekubitusa. Medicinske sestre koristeći se Bradenovom ljestvicom mogu utvrditi koje intervencije moraju provoditi u svrhu prevencije dekubitusa. Cilj. Prospektivno praćenje provedeno je na odjelu pulmološke intenzivne skrbi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb tijekom m...
Hrčak ID: 194752


hrv NAKNADA BUDUĆE ŠTETE
eng Future Damages
Jug, Jadranko
U radu se obrađuje problematika vezana uz naknadu štete koja nastaje u budućnosti. Za razliku od postojeće štete kod koje je šteta već nastala temeljem određenog uzroka ili štetnog događaja, kod buduće štete nastao je samo njezin uzrok, a sama šteta još nije nastala. Buduća šteta može biti neizvjesna, a može biti i potpuno izvjesno da će nastupiti u budućnosti. Posebna je dvojba o pravnoj naravi buduće štete koja će izvjesno sukcesivno nastajati u budućnosti, odnosno radi li se o povremenim potraživanjima i kada nastupa zastara takvih potraživa...
Hrčak ID: 141258


hrv Analiza isplativosti: bolesnička skrb u neurološkoj jedinici intenzivnog liječenja
eng Cost-Benefit Analysis: Patient Care at Neurological Intensive Care Unit
Kopačević, Lenka; Strapac, Marija; Božan Mihelčić, Vesna
Acta clinica Croatica Vol. 52., No. 3., 2013
Suvremena definicija kvalitete temelji se na usredotočenosti na bolesnika i na njegove potrebe za određenim uslugama, stalnoj kontroli pružene usluge, upravljanju kvalitetom sveukupnih usluga i utvrđivanju pokazatelja kao konačnih ciljeva zdravstvene službe. Zdravstvena usluga koja se pruža bolesniku ima određenu cijenu. Tako se može postaviti slijedeće pitanje: “U kojoj mjeri povećanje troškova skrbi za bolesnika s promjenama u eliminaciji poboljšava kvalitetu zdravstvene skrbi i koji su troškovi opravdani?” Kako je moždani udar treći vodeći u...
Hrčak ID: 116657