Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Sinodski put. Katolička Crkva u Njemačkoj na putu čišćenja i obnove
eng Synodal Path. The Catholic Church in Germany on the path of cleansing and restoration
Ančić, Nediljko A.
Crkva u svijetu Vol. 55, No. 4, 2020
Problem zlostavljanja djece i maloljetnika u posljednje vrijeme sve više potresa društvenu javnost. U svom radu autor tematizira dio spektra te problematike koji se odnosi na spolno zlostavljanje malodobnika od strane katoličkih svećenika i redovnika. Prvi dio obrađuje reakcije i poduzete mjere sadašnjega pape i njegova prethodnika te Rimske kurije u borbi protiv spolnog zlostavljanja koje su počinili klerici. Drugi, veći dio ovoga članka istražuje kako se Katolička Crkva u Njemačkoj suočava s ovim problemom i kako ga pokušava iskorijeniti. Spo...
Hrčak ID: 249771


eng On Naval Power
Vego, Milan
Strategos Vol. 1, No. 1, 2017
Naval power played an extremely important and often vital role in the lives of many maritime nations. This is not going to change in the future. Its influence is felt both in time of peace and in time of war. Naval power is one of the key factors in deterring a strong opponent from going to war. In case of war, naval power is a prerequisite for successful conduct of operations on land. And the final outcome of a war is invariably on land; it is there where the humans live. Naval power also plays a critical role across the spectrum of operations...
Hrčak ID: 183557


hrv Utjecaj kompletne dekongestivne fizioterapije limfedema na zastupljenost simptoma nakon mastektomije
eng Effect of complete decongestive physiotherapy of lymphedema on the presence of symptoms after mastectomy
Brumnić, Vesna; Hanzer, Nives; Markanović, Adriana; Babić, Slavica; Zoletić, Asmira; Komnenov, Vladana
Medicinski vjesnik Vol. 43, No. (1-4), 2011
Uvod: Kao posljedice raka dojke i njegova liječenja mogu nastati disfunkcije koje utječu na kvalitetu života. Metode rada: U istraživanju je sudjelovalo 30 žena koje su nakon mastektomije dolazile na kompletnu dekongestivnu fizioterapiju limfedema. Rezultati: Jaka i vrlo jaka bol ruke, koja je bila zastupljena kod 40% naših pacijentica, nakon fizioterapije nestala je ili se manifestirala kao blaga bol. Umjereni, jaki i vrlo jaki trnci u ruci bili su zastupljeni kod 63,34%, a nakon fizioterapije kod 23,33% pacijentica. 56,67% pacijentica je o...
Hrčak ID: 198003


hrv Laparoskopska kirurgija na Odjelu endoskopske kirurgije Kliničke bolnice – komplikacije i konverzije
eng Laparoscopic surgery at University hospital Department of endoscopic surgery - complications and conversions
Kolovrat, Marijan; Amić, Fedor; Servis, Dražen; Čavka, Vlatka; Bušić, Željko
Medicinski vjesnik Vol. 43, No. (1-4), 2011
Laparoskopski pristup prihvaćen je u potpunosti na području abdominalne kirurgije. Više gotovo i nema klasičnih zahvata koji nisu izvedeni laparoskopski dok su neki, kao što je laparoskopska kolecistektomija, postali zlatni standard u kirurškom liječenju bolesti. Cilj ovoga rada bila je analiza rezultata našeg odjela u laparoskopskoj kirurgiji. Materijali i metode: Na Odjelu endoskopske kirurgije KB Dubrava u 2011. godini izvršeno je 620 operativnih zahvata, od čega 150 laparoskopskih. Od svih laparoskopskih operacija učinjeno je 98 elektivni...
Hrčak ID: 198050


hrv Značenje centara za gerontologiju županijskih zavoda za javno zdravstvo i gerontoloških centara u Hrvatskoj
eng The Importance of Centres for Gerontology of County Institutes of Public Health and Gerontology Centres in Croatia
Tomek-Roksandić, Spomenka; Perko, Goran; Mihok, Diana; Puljak, Ana; Radašević, Hrvoje; Čulig, Josip; Ljubičić, Mate
Medicus Vol. 14, No. 2_Gerijatrija, 2005
Praćenje utvrđenih i evaluiranih zdravstvenih potreba starijih osoba prioritetni je gerontološki javnozdravstveni program, čija primjena je indikator napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva. Stoga vođenje Registra utvrđenih i evaluiranih zdravstvenih potreba starijih osoba za svoje područje djelovanja osiguravaju centri za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo. Svrha je izrada primjerenih normi i Programa zdravstvenih postupaka i mjera te primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u zaštiti zdravlja starijih...
Hrčak ID: 18884


hrv ASPIRINSKA REZISTENCIJA
eng ASPIRIN RESISTANCE
Miličić, Davor; Skorić, Boško
Liječnički vjesnik Vol. 133, No. 9-10, 2011
Iako je acetilsalicilna kiselina u farmakoterapiji prisutna već više od 100 godina, i dalje je kamen temeljac primarne i sekundarne prevencije u kardiovaskularnih bolesnika. Unatoč nedvojbenoj koristi od njezine uporabe, u jednog dijela liječenih ipak će doći do nepovoljnih aterotrombotskih manifestacija poput tromboze u stentu, infarkta miokarda, moždanog udara ili kardiovaskularne smrti. Posljednjih godina sve je više znanstvenog interesa usmjereno na ispitivanje povezanosti ovih događaja s laboratorijskim dokazom slabijeg antitrombocitnog uč...
Hrčak ID: 171855


hrv PRIJELOMI BEDRENE KOSTI U DJECE – OKOLNOSTI I UZROCI NASTANKA
eng FEMUR FRACTURES IN CHILDREN – CAUSES AND MECHANISMS OF INJURY
Antabak, Anko; Čagalj, Marija; Boršćak, Nikolina; Ivelj, Renato; Papeš, Dino; Halužan, Damir; Romić, Ivan; Luetić, Tomislav
Liječnički vjesnik Vol. 139, No. 1-2, 2017
Djeca su zbog hiperaktivnosti često izložena ozljedama. Visoka pojavnost prijeloma i moguća invalidnost unatoč primjerenom liječenju opravdavaju istraživanja u području prevencije nastanka prijeloma. Preventivni postupci mogući su jedino uz poznavanje uzroka i okolnosti nastanka prijeloma. Cilj je ovog rada analizirati okolnosti i mjesta nastanka prijeloma bedrene kosti po dobnim skupinama djece. U ovu retrospektivnu studiju uključeno je 103-je djece u dobi do 18 godina, liječene u Kliničkome bolničkom centru Zagreb ili Klinici za dječje bo...
Hrčak ID: 178442


hrv PROCJENA PRIJEANESTEZIJSKOG RIZIKA U DJECE
eng ASSESSMENT OF PREOPERATIVE RISK IN CHILDREN
BUREŠ, IVANA; POPOVIĆ, LJILJANA
Liječnički vjesnik Vol. 140, No. 7-8, 2018
Prijeoperacijska procjena zdravstvenog stanja bolesnika neizostavni je dio planiranja svakog zahvata pri kojemu se bolesnik podvrgava anesteziji. Klasifi kacija fizikalnog statusa bolesnika Američkog društva anesteziologa (engl. The American Society of Anesthesiologists – ASA) danas se rutinski rabi za procjenu rizika od anestezije i perioperacijske smrtnosti bolesnika neovisno o dobi. Međutim, kao što se anestezija u djece razlikuje od anestezije u odraslih, nužno je i u prijeanestezijskoj procjeni rizika uzeti u obzir osobitosti dječje dobi....
Hrčak ID: 205706


hrv KARBAPENEMAZE GRAM-NEGATIVNIH BAKTERIJA
eng CARBAPENEMASES OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA
Bedenić, Branka; Sardelić, Sanda; Vranić-Ladavac, Mirna; Barišić, Nada; Ladavac, Ranko
Liječnički vjesnik Vol. 136, No. 3-4, 2014
Karbapenemi su često jedina terapijska opcija za liječenje teških infekcija. Stabilni su prema većini b-laktamaza gram-negativnih bakterija, ali neke b-laktamaze, koje se zovu karbapenemaze, mogu ih djelotvorno hidrolizirati. Nalazimo ih u izolatima enterobakterija i nefermentativnih bakterija kao što su Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii. Dijele se u klase A (KPC, SME, IMI, NMC), B (VIM, IMP, SPM, GIM, NDM, SIM, DIM, AIM) i D (OXA-23, OXA-24, OXA-48, OXA-58, OXA-143). Pravilna i brza identifikacija karbapenem-rezistentnih izolata...
Hrčak ID: 172597


hrv SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE HEREDITARNOG ANGIOEDEMA
eng GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEREDITARY ANGIOEDEMA
Stipić Marković, Asja; Rožmanić, Vojko; Anić, Branimir; Aberle, Neda; Račić, Goran; Novak, Srđan; Sunara, Davor; Grdinić, Boris; Karadža-Lapić, Ljerka; Ražov Radas, Melanija; Karanović, Boris; Kvenić, Barbara
Liječnički vjesnik Vol. 136, No. 5-6, 2014
Hereditarni angioedem (HAE) rijetka je, ali potencijalno za život opasna bolest zbog nepredvidivih napadaja bezbolnih, ograničenih, recidivirajućih otoka supkutanog ili submukoznog, intersticijskog tkiva u trajanju od nekoliko sati do nekoliko dana. Oboljelih od HAE u RH ima oko 100 (ali vjerojatno ima više nedijagnosticiranih). Poseban kvalitativni napredak u usklađivanju dogovora o liječenju HAE jesu Smjernice Svjetske alergološke organizacije koje su donesene 2012. Oslanjajući se na taj dokument, Radna grupa hrvatskih stručnjaka pripremila j...
Hrčak ID: 172600