Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv I TO JE GRAD
eng SPLIT: THE ESSENCE OF A CITY AS IT SHOULD BE?
Kečkemet, Duško
Kulturna baština Vol. , No. 35, 2009
U suvremenom planiranju i izgradnji Splita sva je pozornost posvećena prometnicama i građevinama, a malo ostalim sadržajima grada, koji građanima također znače mnogo: opremi ulica i trgova, zelenilu, igralištima, klupama, rasvjeti, česmama i spomenicima.
Hrčak ID: 65982


hrv Ogled o urbanim i prirodnim vrijednosnicama Šibenika u kontekstu turističke perspektive
Blažević, Milivoj
GLASILO FUTURE Vol. 1, No. 5-6, 2018
Povijesne gradske jezgre na našoj obali danas su postale pozornica mnogobrojnim turistima. Uz pozitivne aspekte navedenog, kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva i jačanje gospodarstva, pojavile su se i negativne posljedice. Sve se pokušava uskladiti turističkoj ponudi, što utječe na sezonski karakter života u gradskoj jezgri. Ovim radom se kroz sažeti prikaz urbanističkih, kulturnih i prirodnih vrijednosti želi usmjeriti budućnost u uprizorenje i novi život zaboravljenih šibenskih vrijednosti u cilju turističke valorizacije. Bogata šibenska...
Hrčak ID: 279814


hrv Urbanistički razvoj Staroga Grada (priredio. V. Tarbušković)
eng The Urbanistic Development of Stari Grad (Prepared for publication by mr. sc. Vinko Tarbušković)
Barbir, Jakša
Prilozi povijesti otoka Hvara Vol. XII, No. 1, 2014
U ovom članku iznosi se dio apsolventskog rada Jakše Barbira, koji je napisan i obranjen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 1979./1980. Naslov rada je bio: Prilog istraživanju urbanizma Staroga Grada na Hvaru.
Hrčak ID: 129861


hrv Pristup izradi urbanističkog plana
eng An Approach to Urban Planning
Pegan, Srečko
Prostor Vol. 4, No. 1(11), 1996
Planerski pristup polazi od prostornih danosti, nalazi pravi odnos između intuitivnoga i analitičkoga, objektivnoga i subjektivnoga, promjenljivih uvjeta korištenja prostora i pristupa izradi urbanističkog plana, ističe konceptualno, oblikovno, funkcionalno. Urbanističko planiranje temelji se na stručnim spoznajama, kreativnim sposobnostima i prikupljenim informacijama o prostoru radi postizanja optimalnih uvjeta njegova očuvanja i korištenja.
Hrčak ID: 24103


hrv Pula - K.u.K. slika grada
Marković, Jagoda
Hrčak ID: 223938


hrv Rimska centurijacija Istre
Bulić, Davor
Tabula Vol. , No. 10, 2012
Fenomen rimske centurijacije, danas vidljiv u fosiliziranim krajoliku kao relikt ljudskog mijenjanja okoliša u antici, sagledan je u kontekstu političkih, kulturnih, društvenih i ekonomskih okolnosti. Istraživanja tog segmenta rimske antike na europskom kontinentu imaju kontinuitet od sredine XIX. st. i vežu se za Kandlerovo pionirsko istraživanje centurijacija rimskih kolonija Pule i Padove. Iskorak u istraživanju rimske centurijacije Istre dogodio se sredinom XX. st. s dostupnošću zračnih fotografija i topografskih karata krupnijeg mjerila. T...
Hrčak ID: 97283


hrv Popravak trogirskih ulica 1795./1796. godine
Benyovsky, Irena
Povijesni prilozi Vol. 25, No. 30, 2006
U radu se analizira slabo poznati dokument o popravku trogirskih ulica 1795./1796. godine. U tom dokumentu, uz popise gradskih četvrti, sačuvani su i vrijedni podaci o vlasnicima i zakupnicima kuća, te o majstorima koji su sudjelovali i javnim radovima. Zapisane su i vrste nekretnina i dijelovi zgrada. U prilogu se donosi transkribiran cijeli dokument i kazalo osoba koje se spominju.
Hrčak ID: 12788


hrv REGULACIJSKI PLAN SPLITA FRANCESCA LOCATIJA IZ GODINE 1862.
Muljačić, Slavko
Kulturna baština Vol. , No. 37, 2011
Nastupom druge polovice XIX. stoljeća Split se počeo intenzivnije razvijati. Gradile su se reprezentativne zgrade među njima palača ambicioznog gradonačelnika dr. Antonija Bajamontija i sklop Prokurativa s kazalištem u zapadnom dijelu Rive. Ali nije bilo plana koji bi osmisli daljnju izgradnju. Među rijetkim inženjerima koji su u to vrijeme djelovali u gradu bio je Giacomo Antonelli, Doimo Marcocchia i dr. Francesco Locati. Taj posljednji je na traženje Općinske uprave 1962. godine napravio plan regulacije kojim bi se u prvom redu odredile tras...
Hrčak ID: 90026


hrv ARHITEKT MILORAD DRUŽEIĆ
Piplović, Stanko
Kulturna baština Vol. , No. 37, 2011
U razdoblju između svjetskih ratova Split se ubrzano razvijao pa se intenzivno izgrađivao. U to vrijeme djelovalo je u gradu više istaknutih arhitekata i građevinskih inženjera. Među njima su Nikola Armanda, Fabjan Kaliterna, Zlatibor Lukšić, braća Danilo i Edo Žagar, Josip Kodl, Dane Matošić i Feliks Šperac. Uz njih je i arhitekt Milorad Družeić. Rodio se u Splitu 1911. godine. Otac mu se zvao Duje i bio po zanimanju poštanski asistent. Majka mu je Marija Pošpil učiteljica za ručni rad na Ženskoj obrtnoj školi u Splitu, a kasnije i upravitelji...
Hrčak ID: 90029


hrv Buntovnik s razlogom
Perkov, Kristina
Mjera Vol. 3, No. 4, 2021
Profesor Tihomir Jukić istaknuti je urbanist čije se ime u stručnoj javnosti prvo spomene kada se povede razgovor na temu grada. Profesor je u trajnom zvanju na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i dugogodišnji voditelj Kabineta za urbanizam, a predaje kolegije vezane za teoriju urbanizma i preobrazbu grada. Jedan je od najangažiranijih i najcjenjenijih hrvatskih urbanista koji je svojim radom znatno pridonio promicanju arhitektonsko-urbanističke struke. U njegovu angažmanu i rad...
Hrčak ID: 283876