Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Zagrebačka stanogradnja u prijedlozima planova i generalnim urbanističkim planovima od 1945. do 1990.
eng Zagreb Housing Construction in Draft Plans and Master Plans from 1945 to 1990
Bencetić, Lidija
Časopis za suvremenu povijest Vol. 52, No. 2, 2020
Rješenje stambenoga pitanja svakoga člana društva, kao i kvaliteta njegove realizacije, jedan je od ključnih izazova svakoga društva kao cjeline, ali i svakoga političkog sustava. U razdoblju socijalizma to je pitanje jedan od glavnih društvenih i političkih problema, koji se na razini gradova nastojalo riješiti kreiranjem sveobuhvatne stambene politike koja se pokušala ostvariti generalnim urbanističkim planovima i urbanističkim programima. U gradu Zagrebu na toj se problematici radilo kontinuirano u Urbanističkom zavodu grada Zagreba i njegov...
Hrčak ID: 241229


hrv Crtež s prijedlogom lokacije crkve sv. Roka u Dubrovniku iz 1532/33. godine
eng A 1532/1533 Outline Design Drawing of the Church of St. Roch in Dubrovnik
Zelić, Danko
U radu se predstavlja i analizira perspektivni crtež s prijedlogom lokacije i crkve sv. Roka u Dubrovniku, nedavno uočen među prilozima 26. sveska serije zapisnika Vijeća umoljenih (1489-1492) u Državnom arhivu u Dubrovniku, jedini sačuvani slikovni izvor te vrste iz doba Republike. Premda zamisao o gradnji crkve u dnu trga južno od Velike Onofrijeve fontane nije realizirana, crtež je dragocjen jer osim o predmnijevanom sakralnom zdanju svjedoči i o nestalim srednjovjekovnim građevinama i urbanističkom ambijentu trga (današnje Poljane Paska Mil...
Hrčak ID: 247032


hrv Između otoka i planine: bilješka o orijentaciji rimskog Jadera
eng Between the island and the mountain: a note on the orientation of Roman Iader
Cesarik, Nikola
Diadora Vol. 33-34, No. 33-34, 2020
Među mnogobrojnom rimskom ostavštinom današnjeg Za­dra, posebno se izdvaja i danas prepoznatljivi ortogonalni ra­ster gradskih ulica. Pravilna urbanistička forma rimskog Jadera ukazuje na to da je grad bio planski uređen, ali i da su njegovu osnivanju prethodili složeni religijski postupci zasnovani na pro­matranju prirode i prirodnih pojava, odnosno samog božanskog djelovanja kroz prizmu čovjeku vidljivih i opipljivih prirodnih fe­nomena. U radu se raspravlja o orijentaciji rimskog Jadera te se zaključuje da su smjer glavnih zadarskih ulica –...
Hrčak ID: 237154


hrv Razvoj grada od kasne antike prema srednjem vijeku: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar - stanje istraženosti
eng Urban development from late Antiquity to the middle ages: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar - the state of research
Jović Gazić, Vedrana
Archaeologia Adriatica Vol. 5., No. 1., 2011
Razvoj grada na prelasku iz antike u rani srednji vijek najlošije je osvijetljena faza u sveukupnom procesu poleogeneze na području Hrvatske. Iako je hrvatska antička arheologija istražila velik dio važnih gradova, cjelovito istraženih urbanih naselja još uvijek nema, čime je proučavanje ranosrednjovjekovne faze gradova s antičkom jezgrom, kao i daljnjeg prenošenja antičke urbanističke tradicije prema srednjem vijeku znatno otežano. U radu se donosi povijesni pregled istraživanja važnih za razumijevanje poleogeneze odabranih gradova.
Hrčak ID: 89910


hrv Vers l’infini (Prema beskraju) Elementi Le Corbusierova plana rekonstrukcije središta Pariza iz 1937. godine
eng Vers l’infini (Towards Infinity) Elements of Le Corbusier’s Reconstruction Plan of Central Paris from 1937
Ivanković, Vedran
Prostor Vol. 14, No. 1(31), 2006
Autor uz pregled Le Corbusierova urbanističkog opusa 1920-ih i 1930-ih godina u kontekstu ostalih rezultata njegova međuratnog djelovanja donosi strukturalnu i simboličku determinaciju plana rekonstrukcije središta Pariza, predstavljenoga 1937. na izložbi L’esprit nouveau u Pavillon des temps nouveaux (izložba Nove umjetnosti u Paviljonu novih vremena) u Parizu. Plan je postavljen kao svojevrsna prekretnica u urbanističkom opusu i kao uvod u novu fazu stvaralaštva, nazretog u obrisima drukčijega urbanističko-mislilačkog koncepta. Elementi plana...
Hrčak ID: 10719


hrv Antički spomenici kao ishodišta urbane transformacije Pule između dva svjetska rata
ita I monumenti romani come base della trasformazione urbana di Pola tra le due guerre mondiali
eng Ancient monuments as the origin of urban transformation of Pula between the two world wars
Jurcan, Emil
Histria Vol. , No. 10, 2020
Članak problematizira odnos modernističkoga procesa urbanoga razvoja prema antičkoj spomeničkoj baštini između dva svjetska rata na primjeru grada Pule. U tom je razdoblju Pula bila u sastavu talijanske države, čiju je politiku prvenstveno obilježio fašizam. Uzimajući u obzir specifičnu ideološku vrijednost koju je narativ antičkoga Rima imao za fašistički pokret, namjera je članka locirati ključne trenutke povezivanja toga narativa pomoću konkretnih spomenika poput Slavoluka Sergijevaca, Augustova hrama i amfiteatra (Arene), s urbanom transfor...
Hrčak ID: 269646


hrv Usponi i padovi Novog Vinodolskog (Proturječja glokalnog razvoja – studija slučaja)
eng Ups and Downs of Novi Vinodolski (Case Study)
Seferagić, Dušica
Sociologija i prostor Vol. 48, No. 2 (187), 2010
Istraživanje slučaja Novi Vinodolski, dio je šireg projekta: “Akteri društvenih promjena u prostoru.” U tekstu se polazi od teorijsko-hipotetskog okvira u kome se navedeni slučaj smješta u širi globalni i uži lokalni okvir. S jedne strane Novi Vinodolski je specifičan po nizu svojih karakteristika, a sa druge uklapa se u globalne procese. Jednom riječju odgovara mu kvalifikacija “glokalnog”. U tekstu je osnovna podjela na aktere društvenih promjena u prostoru i njihov utjecaj na razvoj grada. Za objašnjenje današnje situacije važan je povijesn...
Hrčak ID: 61604


hrv Urbanistički razvoj Pazina od početka 16. do kraja 19. stoljeća
eng Urban Development of Pazin from the early 16th to the end of 19th centuries
ita Lo sviluppo urbanistico di Pisino dall’inizio del 500 alla fine dell’800
Zidarić, Maja
Vjesnik Istarskog arhiva Vol. 21, No. (2014.), 2014
Pretpostavlja se da početci naseljenosti na području grada Pazina, prostorno promatrano, započinju na rubu krškog ponora Pazinske jame izgradnjom histarskoga gradinskog naselja. No, tek se u 10. stoljeću kao utvrđena točka Pazin (Castrum Pisinum) započeo razvijati kao grad. Tijekom srednjeg vijeka na tom se malom prostoru razvijala utvrđena feudalna rezidencija – kaštel, odnosno krajnji zapadni dio današnjeg grada. Škrti podatci o urbanističkom razvoju grada do 16. st. ograničeni su na područje ograđeno i štićeno zidinama kaštela te na promjene...
Hrčak ID: 143732


hrv URBANA EKOLOGIJA I DRUŠTVENI UZROCI DEVASTIRANJA OKOLIŠA GRAĐENJEM
eng Urban Ecology and Social Causes of Environmental Devastation through Building
ger Stadtökologie und gesellschaftliche Ursachen für die Lebensraumzerstörung durch Verbauung
MORSAN, Boris; VAHČIĆ LUŠIĆ, Maja; MLADINA, Ivan
Društvena istraživanja Vol. 16, No. 3 (89), 2007
Zaštita okoliša bez zaštite od upropaštavanja građenjem ne može se više smatrati zaštitom okoliša. Građenjem, iz kojeg je izbačen umjetnički proces, stvaraju se oštećenja, pa je građenje bez arhitekture postalo jedan od ozbiljnih faktora u devastaciji okoliša. Postalo je uobičajeno da se arhitekturom nazivaju dokumentacija, nacrti, djelatnost, postupci, propisi, uvjeti iz urbanističkih planova, građevne dozvole i zgrade u kojima nema arhitekture. Zaštita od devastiranja građenjem može se zasnivati jedino na stvaranju uvjeta za razvit...
Hrčak ID: 19042