Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Hrvatska kao ogledalo europske kulturne baštine
eng Croatia as a Mirror of the European Urban Heritage
Steindorff, Ludwig
Kroatologija Vol. 1, No. 1, 2010
Neovisno o svojim posebnim karakteristikama Hrvatska nam služi kao ogledalo europske urbane baštine. Svrha je ove rasprave pratiti koji se vremenski slojevi nastanka grada mogu prepoznati u hrvatskim gradovima, kako je njihova mreža diferencirana i kako su pojedini slojevi povezani s tijekovima općeeuropskoga urbanizma. Posebna je pažnja posvećena formiranju komune u razvijenom srednjem vijeku kao spojnici obalnih i kontinentalnih krajeva u Hrvatskoj te nastanku suvremene slike grada u 19. i 20. stoljeću.
Hrčak ID: 60203


hrv Predmoderni grad sjeverozapadne Hrvatske - primjer Varaždina
Vučetić, Ratko
Hrčak ID: 223901


hrv Internacionalni stil - izložbe međuratnog Zagreb (1928. - 1941.)
Bjažić Klarin, Tamara
Hrčak ID: 223915


hrv Karakteristike i problemi urbanističkoga razvitka Salone
eng Characteristics and Issues of Urban Development of Salona
Piplović, Stanko
Tusculum Vol. 5, No. 1, 2012
Osnovne odrednice složene prostorne strukture i vremenskih mijena Salone su poznate. Međutim, da bi se dobila cjelovitija slika potrebna su još mnoga istraživanja. I ono što je u godinama rada na terenu otkriveno, nije do kraja razjašnjeno i još uvijek ima određenih dvojbi. Na ovom mjestu ukazuje se na njih i razmatraju se neka dosadašnja saznanja. Za moguće drukčije poglede iznose se argumenti i logična promišljanja. Osvrće se i na probleme koje bi trebalo u daljnjem sustavnom pristupu razrješavati.
Hrčak ID: 89535


hrv Od prevrata do nostalgije. Planiranje socijalističkog grada i zaštita historijskih ambijenata u Zagrebu od 1945. do 1962. godine
Špikić, Marko; Gorup, Tea
U tekstu se govori o odnosu urbanističkog planiranja novih i konzervatorskog očuvanja ranije formiranih urbanih cjelina Zagreba nakon Drugoga svjetskog rata. Tumače se poratni procesi preobrazbe grada, od preimenovanja ulica i trgova do gradogradnje južno od željezničke pruge. Čitanjem novinskih članaka sagledava se medijsko oblikovanje nove urbane stvarnosti koja je svoj izraz trebala dobiti u preobrazbama javnih prostora. Te se preobrazbe razlikuju, od postupaka preimenovanja i probijanja novih ulica u postojećem gradu te u prirodnom krajolik...
Hrčak ID: 191935


hrv Talijanska arhitektura druge četvrtine XX. st. u kontekstu političkih kvalifikacija
eng Italian Architecture of the Second Quarter of the 20th Century in the Political Context
Arbutina, Dražen
Prostor Vol. 5, No. 2(14), 1997
Autor je u članku izložio tezu o nemogućnosti jednostavne stilske klasifikacije arhitektonskoga ili urbanističkog stvaranja s obzirom na politički određene termine. Pokazane su nelogičnosti pri svrstavanju arhitekture modernističkih oblikovnih načela "internacionalnog stila" među primjere arhitektonskih ili urbanističkih ostvarenja istinski demokratskih režima na primjeru talijanske graditeljske i projektantske prakse u razdoblju fašističke vladavine. Na primjeru djela nekih talijanskih arhitekata druge četvrtine XX. st. pokazana je ambivalentn...
Hrčak ID: 24063


hrv Ou-Topos
Uskoković, Sandra
Mjera Vol. 1, No. 2, 2019
Budući da je grad projekcija konfliktnih društvenih odnosa, javni prostor ne može biti ni neutralan ni apolitičan, već duboko prisutan u svakom mogućem izboru između javnog ili privatnog, društvenog ili egoističnog, otvorenog i pristupačnog ili reprezentativnog i otuđenog, živog i raznovrsnog urbanog života ili poniznog i samo-zadovoljavajućeg egzistiranja. No, da li i u kojoj mjeri nove, urbane prakse u javnom prostoru pomažu pri stvaranju novog tipa grada, i kako bi taj grad izgledao? U kontekstu „eksperimentalnih utopija“ pitanje se može po...
Hrčak ID: 264098


hrv Urbanistička obilježja liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću
eng Urban Features of the 20th Century Liturgical Buildings in Zagreb
Sokol Gojnik, Zorana; Gojnik, Igor; Obad Šćitaroci, Mladen
Prostor Vol. 24, No. 1(51), 2016
Članak govori o urbanističkim obilježjima liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću, a rezultat je istraživanja provedenog prema prethodno postavljenim kriterijima. Istraživanje je provedeno na temelju obilaska terena, analize zatečenog stanja i analize smještaja liturgijskih građevina na Hrvatskoj osnovnoj karti. Rezultati istraživanja pokazuju da su liturgijske građevine u 20. stoljeću u Zagrebu prestale biti gradotvorni element kakav su bile u prethodnim povijesnim razdobljima, te da se pred njima formiraju javni prostori dominantno pr...
Hrčak ID: 160790


hrv Varijabilnost doživljaja prostora
eng Variability in experiencing the environment
Hržić, Marijan
Prostor Vol. 3, No. 2(10), 1995
Ljudi percipiraju probleme i moguća rješenja na brojne načine. Oni definiraju različite osnovne potrebe i standarde, daju različita značenja konceptima kao što su gustoća, privatnost, prednja i stražnja strana, javni, polujavni, privatni prostor, moderni kontinuum neograničenog prostora ili tradicionalna definiranost i artikulacija javnog prostora, sklad solida ili kompozicija voida u urbanoj matrici itd.
Hrčak ID: 24110


hrv Topusko – urbogeneza naselja
Jakaša Borić, Viki; Bilušić Dumbović, Biserka
Topusko je naselje koje je zahvaljujući svojim ljekovitim vodama i arheološkim nalazima iz razdoblja antike i srednjega vijeka često prisutno u stručnoj literaturi još od 19. stoljeća. Njegov prostorni razvoj, međutim, nije bio predmetom interesa istraživača. Autorice ovoga teksta Topusko sagledavaju upravo s aspekta prostornog rasta te interpretiraju njegov razvoj nakon povlačenja Turaka s ovih prostora, na temelju povijesnih planova naselja kao i analize matrice i građevne strukture. U uvodnom dijelu donose sve poznate relevantne činjenice ko...
Hrčak ID: 65618