Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Spomenici i urbanističko planiranje u Senju od 1949. do 1955. godine
eng Monuments and Urban Planning in Senj from 1949 until 1955
Špikić, Marko
Peristil Vol. 59, No. 1, 2016
U tekstu se raspravlja o prvom razdoblju djelovanja počasnog konzervatora Vuka Krajača u poratnom Senju. Istraženi su odnosi političkih ideja i događaja s problemima očuvanja spomenika i urbanističkog planiranja u bombardiranom gradu. Tumače se glavni projekti i rasprave o revitaliziranju grada, uloga protagonista i koncepcije od Krajačeva imenovanja za počasnog konzervatora 1949. do pojave prvih intervencija na spomenicima 1950-ih godina.
Hrčak ID: 178999


hrv Regulacijski plan grada Rijeke Paola Grassija, 1904.
eng Paolo Grassi’s Regulation Plan of Rijeka City, 1904
Metzger-Šober, Branko
Prostor Vol. 20, No. 1(43), 2012
Osvrtom na ekonomski i gospodarski razvoj Rijeke potkraj 19. stoljeća autor ukazuje na potrebu za donošenjem Regulacijskog plana razvoja grada. Dotadašnja graditeljska aktivnost regulirana je samo građevnim pravilnicima. Nakon nekoliko neuspjelih natječaja Regulacijski plan grada Rijeke izradio je 1904. Paolo Grassi, stupio je na snagu 1910. godine, a primjenjivao se do kraja 30-ih godina 20. stoljeća.
Hrčak ID: 84149


hrv Urbanistički i graditeljski razvitak predgrađa Lučac u Splitu
eng The Urban and Construction Development of the Lučac Suburb in Split
Piplović, Stanko
U radu se iznosi povijesni i prostorni razvitak splitskog predgrađa Lučac, tipične ruralne cjeline. Donose se podatci i tehnička dokumentacija o pojedinim značajnijim građevinama podignutim tijekom vremena na tom prostoru. Naročiti je naglasak na XIX. i prvoj polovini XX. stoljeća kada su se izgradnjom postupno brisale fizičke granice između središta i predgrađa. Tada je i Lučac, zajedno s prostorom Starog pazara, doživio socijalni i strukturalni preobražaj. Taj proces nije završen, nastavlja se i danas. U tom smislu posebnu vrijednost imaju pr...
Hrčak ID: 11893


hrv Graditeljstvo Lovrana u kasnom srednjem i ranijem novom vijeku
eng Architecture of Lovran in the late Middle Ages and early modern period
Bradanović, Marijan
Zbornik Lovranšćine Vol. 1, No. 1, 2010
Po osvrtu na dosadašnje studije lovranskoga urbanizma i arhitekture, temeljem detaljna terenskoga istraživanja i analize pisanih, prethodno objavljenih i dosad neobjavljenih grafičkih vrela, donose se nova zapažanja o graditeljstvu lovranskoga Staroga grada, njegova podgrađa i povijesnoga područja lovranske komune. Ona su kronološki koncentrirana na razdoblje kasnoga srednjovjekovlja i ranijega novoga vijeka, a stilski na kasnu gotiku, renesansu i barok. Tematski se ponajviše odnose na detaljnu analizu urbanističkih pitanja, odnos grada, podgra...
Hrčak ID: 148246


hrv Seinäjoki i zajedništvo sa zemljom
eng Seinäjoki and the Community of the Land
Loftin III, Laurence Keith
Prostor Vol. 6, No. 1-2(15-16), 1998
Ovaj članak istražuje rad finskog arhitekta Alvara Aalta na sjedinjavanju "prirodnog" s "gradskim" u gradu Seinäjoki. Aaltov način planiranja i njegov formalni rječnik duboko su prožeti vezama sa svijetom prirode. Te analogije s pejsažom nisu tek hir arhitekta kao umjetnika, one čine ključni dio njegove kompozicije. Pažljiva analiza gradskog središta Seinäjokija, koje je projektirao Alvar Aalto, pokazuje nevjerojatno sjedinjavanje ljudske zajednice s doživljajem prirodnih pejsaža. Štoviše, Aalto isprepliće urbano i prirodno tako da mjesto dovod...
Hrčak ID: 24033


hrv Dioklecijanova palača. Kastron Aspalathos i njegov Palatium Sacrum
eng Diocletian 's palace. Kastron Aspalathos and his Palatium Sacrum
Bužančić, Radoslav
Klesarstvo i graditeljstvo Vol. XXII, No. 1-2, 2011
U radu se donosi prijedlog za arhitektonsku organizaciju carske palače smještene u južnom dijelu kastruma sagrađena u četvrti isejske kolonije Aspalathos za cara Dioklecijana. Gradnja koja se uobičajeno naziva Dioklecijanova palača tipičan je primjer urbanističke regulacije dijela starog grada za potrebe gradnje carske rezidencije poput sličnih zahvata u Antiohiji, Nikomediji i Palmiri.
Hrčak ID: 68228


hrv Urbani vrtovi – privremeni urbanizam i koncept privremenog urbanog vrta
eng „Pop-up“ Urban Allotment Gardens - How Temporary Urbanism Embraces the Garden Concept
Ursić, Sara; Krnić, Rašeljka; Mišetić, Anka
Sociologija i prostor Vol. 56, No. 1 (210), 2018
U kontekstu suvremenog grada, koncept i praksa urbanih vrtova predstavljaju jedan od ključnih alata za postizanje gotovo univerzalnog cilja svakog urbanog prostora: održivost i „smartness“. Osim toga poziv za reorganizacijom i otvaranjem napuštenih, neiskorištenih ili zapuštenih prostora u svrhu proširenja javnog prostora već je dugo dio istraživanja urbanih studija u potrazi za ravnotežom unutar urbanog prostora. Taj zahtjev i mainstream popularnost doveo je i do početka svojevrsne institucionalizacije urbanih vrtova koji su danas često d...
Hrčak ID: 195271


hrv Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom Dubrovniku
eng The Estate of the Volcassio Family in Medieval Dubrovnik
Benyovsky Latin, Irena; Ledić, Stipe
U radu se rekonstruira posjed obitelji Volcassio u Dubrovniku tije kom 13. i početkom 14. stoljeća. Vukas Ivanić i njegovi sinovi Pasko i Damjan transakcijama nekretnina tijekom druge polovice 13. stoljeća postaju jedni od većih posjednika u predgrađu južno od Place (kasnije središnjem dijelu grada). Promjene u poziciji, veličini i organizaciji njihovih posjeda sukladne su pro mjena ma koje se događaju u urbanom, pravnom, društvenom i gospodarskom životu grada.
Hrčak ID: 104668


hrv Nekretnine u notarskim dokumentima 13. stoljeća: primjeri dalmatinskih gradova (Zadra, Šibenika, Trogira, Splita i Dubrovnika)
eng Real Estate in 13th-Century Notarial Documents: Case Studies of Dalmatian Cities (Zadar, Šibenik, Trogir, Split, and Dubrovnik)
Benyovsky Latin, Irena; Begonja, Sandra
Povijesni prilozi Vol. 35, No. 51, 2016
U istraživanju srednjovjekovnog urbanizma izrazito su važni pisani dokumenti. Mnoga zdanja ili prostorni odnosi nisu očuvani do danas ili su mijenjani u idućim stoljećima. Podatke o tipu nekretnina, veličini i poziciji u gradu nalazimo razasute u notarskim dokumentima. Njihovom sustavnom analizom možemo rasvijetliti mnoga pitanja vezana uz urbanu povijest. U ovom radu pratili smo te podatke na temelju zadarskih, šibenskih, splitskih, trogirskih i dubrovačkih notarskih dokumenata 13. stoljeća.
Hrčak ID: 174121


hrv Split 3: Što mu je prethodilo, što je bio, što je danas?
eng Split 3: What Came Before It, What It Was, and What It Is Today
Kovačić, Dinko
Art bulletin Vol. , No. 66, 2016
Arhitektonsko-urbanistički projekt novosagrađenog dijela Splita (1968. – 1979.) uobičajeno se naziva SPLIT 3. Urbanistički projekt djelo je slovenskih arhitekata (Vladimir Mušič, Marjan Bežan, Nives Starc), a arhitektonske projekte zgrada i ambijenata izradili su splitski arhitekti (Dinko Kovačić, Mihajlo Zorić). Članak Dinka Kovačića dokumentira vrijeme i koncepciju urbanističkog i arhitektonskog oblikovanja grada, s osvrtom na tradicionalne kvalitete zavičajne arhitekture interpretirane suvremenim arhitektonskim vokabularom.
Hrčak ID: 200947