Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv ELIJA MURSA: NOVO ČITANJE GRADA
Leleković, Tino
Arheološki radovi i rasprave Vol. 19, No. 1, 2020
Novo čitanje antičkog nalazišta Osijek/Mursa zasniva se na rezultatima intenzivnih arheoloških iskopavanja koji se u provode u posljednjih 20 godina. Kroz pregled rezultata tih istraživanja predočeno je novo iscrtavanje topografije Murse, s posebnim osvrtom na položaj i izgled bedema, rastera ulica, predgrađa i gradskih groblja. Izložena je i prošlost Murse kroz razvojne faze nalazišta iščitanih iz stratigrafskih odnosa i otkrivenih struktura. Rad obuhvaća i osvrt na razdoblje od gotovo jednog i po stoljeća koje je prethodilo osnutku kol...
Hrčak ID: 278465


hrv Naši spomenici slavnom porazu: Socijalistički spomenici u Velikoj Britaniji
eng Our monuments to glorious defeat: Socialist memorial art in Britain
Hatherley, Owen
Studia ethnologica Croatica Vol. 29, No. 1, 2017
Velika Britanija jedna je od istaknutih europskih zemalja koja nikada nije imala brojčano značajniji komunistički pokret, dok je marksizam uglavnom bio ograničen na krajnje lijevo orijentirane enklave u Walesu i Škotskoj, infiltracije u Laburističku stranku ili najčešće na akademsku zajednicu. Međutim, radnički pokret u svojim radikalnijim oblicima proizveo je brojne spomenike, memorijalne komplekse i prostore razbacane po urbanim pa čak i ruralnim sredinama Velike Britanije. Najčešće su to spomenici porazu, uzme li se u obzir odsutnost bilo ka...
Hrčak ID: 191684


hrv Prva monografija stambene arhitekture antičke Enone: Marija Kolega: Aenona – Domestic Architecture, University of Zadar, Zadar, 2019, ISBN 978-953-331-230-9
eng The first monograph on domestic architecture in ancient Aenona : Marija Kolega: Aenona – Domestic Architecture, University of Zadar, Zadar, 2019, ISBN 978-953-331-230-9
Torlak, Ana
Ars Adriatica Vol. , No. 9, 2019
Monografija Aenona – stambena arhitektura jedinstvena je studija, koja obrađuje problematiku stambene arhitekture predrimske i rimske Enone, nastala na temelju dugogodišnjih arheoloških istraživanja autorice Marije Kolege. Uz stambenu arhitekturu, pokazuje i nove spoznaje urbanističkog razvoja antičke Enone.
Hrčak ID: 231324


hrv Vizije razvoja gradova početkom 21. stoljeća; Usporedba planerskih postupaka: Pariz, London, Helsinki, Amsterdam
eng Visions of City Development in the early 21st Century; Comparison of urban planning procedures: Paris, London, Helsinki, Amsterdam
Jukić, Tihomir; Smode Cvitanović, Mojca; Smokvina, Marina
Prostor Vol. 18, No. 2(40), 2010
Novi društveni, ekonomski i politički uvjeti na prijelazu 20. i 21. stoljeća potaknuli su i novo promišljanje gradova. Smanjen demografski rast prisutan u gradovima razvijenih zemalja pruža mogućnost da se dobije na prostoru i vremenu za promišljanje novih investicija i osmišljavanje prostora za kvalitetniji život građana. Istraženo je i uspoređeno nekoliko različitih modela razvoja grada u bliskoj budućnosti. Svaki od njih ima i svoje posebnosti u promišljanju iste. Njihova analiza i usporedba doprinos su teoretskom promišljanju grada u prvoj...
Hrčak ID: 62877


eng Restoration in Zadar, Split and Pula between the Rapallo and Paris Treaties
hrv Obnova u Zadru, Splitu i Puli između Rapalskog i Pariškog ugovora
Špikić, Marko
Portal Vol. 13, No. 13, 2022
The article discusses cases of restoration in Zadar (Zara), Split (Spalato) and Pula (Pola), performed in three historical periods by Italian and Yugoslav authorities. The interventions are located within a timeframe outlined by diplomatic arrangements between the Italian and South Slavic states, made in Rapallo in 1920 and Paris in 1947. They were revisionist, selective, discriminative, substitutive, integrative and reconstructive, and they are seen as reflexes of political realities and professional standards in fascist and early republican p...
Hrčak ID: 290104


hrv Split: Grad po mjeri turista – apartmanizacija prostora
eng Split: A City For Tourist – Apartmentization Of Space (Summary)
Ivančić, Sanja
Ethnologica Dalmatica Vol. , No. 29, 2022
Tekst otvara pitanja različitih viđenja i promišljanja baštinjenih vrijednosti grada Splita, sasvim neusklađenih između kulturne i turističke djelatnosti. U sintagmi kulturni turizam nasljeđe jest neophodna uporišna točka turističke destinacije, ali kulturi su obrisi grada daleko šireg opsega od onih iz turističke ponude.
Hrčak ID: 284016


hrv Urbani razvoj gradova na tlu Hrvatske – 19. stoljeće
eng Urban Development of Croatian towns in 19th Century
Milić, Bruno
Prostor Vol. 14, No. 2(32), 2006
Devetnaesto stoljeće obilježeno je na političkom i kulturnom planu Hrvatske prodorom ideja prosvjetiteljskog apsolutizma i liberalne građanske demokracije, što je rezultiralo nacionalnim ilirskim pokretom. Znatan ekonomski razvoj u svim privrednim granama, prerastanje cehovske i sitne obrtničke proizvodnje u manufakturnu i industrijsku, a lokalne trgovine u trgovačku privredu. Sva se veća naselja komunaliziraju i penju na viši stupanj urbaniteta, a s time paralelno znatno se povećava i broj gradskoga stanovništva.
Hrčak ID: 10703


hrv Hotelski sklop otoka Veliki Brijun; Urbanističko-arhitektonska geneza
eng Hotel Complex on the Island of Veliki Brijun; Urban and Architectural Genesis
Dumbović Bilušić, Biserka; Jakaša Borić, Viki; Kranjčević, Jasenka
Prostor Vol. 23, No. 2(50), 2015
Na temelju istraživanja urbanističko-arhitektonske geneze hotelskog sklopa na otoku Veliki Brijun, u istoimenoj uvali, želi se potvrditi hipoteza o planskoj gradnji i o uspostavljenim visokim arhitektonsko-urbanističkim i turističkim dosezima pojedinih razdoblja. Rezultati istraživanja pridonose saznanju o razvoju hotelske arhitektonske misli na prostoru Hrvatske te mogu služiti kao podloga za obnovu hotelskog sklopa.
Hrčak ID: 150050


hrv Prolegomena za opus arhitekta i urbanista Velimira Jamnickog
eng Prolegomenon for the Oeuvre of Architect and Town Planner Velimir Jamnicky
Mlinar, Ivan
Prostor Vol. 9, No. 2(22), 2001
U članku se, uz kratak životopis, sustavno prikazuje opus arhitekta i urbanista Velimira Jamnickog (1910.-1945.), koji je svojim kratkim, ali uspješnim djelovanjem ostavio trajan trag u afirmativnom razdoblju modernog urbanizma na našim prostorima. Velimir Jamnicky izabran je (1940.) za prvoga stalno zaposlenog predavača kolegija Uređenje gradova (urbanizam) na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Hrčak ID: 10798


hrv Urbana i arhitektonska obilježja bloka IV.a na Žnjanu u Splitu
eng Urban and Architectural Features of Block IV.a in Žnjan, Split
Ožić Bašić, Dina
Prostor Vol. 22, No. 1(47), 2014
Članak proučava programske, natječajne, urbanističke i arhitektonske projekte za stambeni blok IV.a na Žnjanu u Splitu, dovršen 1991. godine. Izvršena je usporedna analiza urbanističkog rješenja i stambenih zgrada bloka s istovremenim europskim primjerima (IBA Berlin 1984.), čime je blok sagledan u europskom i svjetskom kontekstu postmoderne arhitekture. Urbanistička i arhitektonska postignuća bloka IV.a vrijedno su graditeljsko nasljeđe.
Hrčak ID: 124325