Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Fotogrametrija, daljinska istraživanja i GIS kao nove tehnologije u prostornom planiranju i urbanizmu
eng Photogrammetry, remote sensing and GIS like new technologies in urban and regional planning
Ciceli, Tomislav; Prosen, Anton
Geodetski list Vol. 57 (80), No. 3, 2003
Izradba podloga za potrebe prostornog planiranja i urbanizma oduvijek je bila jedna od važnijih geodetskih zadaća. Razvoj novih tehnologija nameće nove načine prikupljanja, obradbe i prezentiranja relevantnih prostornih informacija. Fotogrametrija, daljinska istraživanja i GIS nameću se kao idealna sprega novih tehnologija, saznanja i alata za kvalitetniju izradbu podloga potpomognutih snažnom informatičkom podrškom. Pojava satelitskih snimaka visoke prostorne rezolucije, novih tehnika stereopromatranja te već prihvaćena GIS-a daje nove mogućno...
Hrčak ID: 290289


hrv Municipium Flavium Fulfinum Dijakronijska studija gradske strukture s posebnim osvrtom na forumski prostor
eng Municipium Flavium Fulfinum Diachronic study of the city structure with a special attention to the forum
Čaušević-Bully, Morana; Valent, Ivan
Ovim nam je člankom cilj prikazati dostupne arheološke podatke iz mnogobrojnih, kako sondažnih tako i sustavnih arheoloških istraživanja obavljenih u razdoblju od 1972. do 1983. godine. Njihovi su rezultati do sada bili vrlo rijetko ili nikako objavljivani te je većina ostala nepoznata široj javnosti. Ova prva potpuna objava do sada poznatih gradskih struktura Flaviuma Fulfinuma, drugoga rimskog grada na otoku Krku, uvelike je obogaćena rezultatima iz novih arheoloških istraživanja vođenih na prostoru foruma u razdoblju od 2006. do 2013. godine...
Hrčak ID: 148850


hrv Nedovršeni barokni grad-tvrđava Novi Karlovac
Čulig, Igor; Uzelac, Zlatko; Žmegač, Andrej
U radu se objavljuju dosad nepoznati nacrti planiranoga baroknog grada-tvrđave Novi Karlovac, čija je gradnja započela 1733. nedaleko od Karlovca, kao dio velike strateške cjeline novih gradova-tvrđava na jugoistočnoj granici Habsburške Monarhije. Grad je trebao površinom biti najveći grad-tvrđava u Hrvatskoj, no početkom Rata za nasljeđe poljske krune, a potom i smrću princa Eugena Savojskog 1736. gradnja je zaustavljena, a u posve novim okolnostima nakon smrti cara Karla VI. više nije nastavljena. Dotad izgrađeni zemljani nasipi pojedinih for...
Hrčak ID: 273484


hrv Europski pogled na upravnopravnu zaštitu okoliša i urbanizam
eng European view on the legal administrative protection of the environment and urbanism
Britvić Vetma, Bosiljka
Ovladavanje urbanim razvojem postavlja zahtjeve u okviru integriranog i održivog postupka koji neophodno vodi do boljeg karakteriziranja procjene okoliša. U tom smislu pokušat ćemo ukazati koliko procjena okoliša snažno i izravno utječe na urbanističko planiranje, te na važnost Direktive 2001/42/EZ. U okviru ovog članka, ograničit ćemo se na područje primjene direktive, iako ćemo se posvetiti određenim temama koje su vezane za procjenu okoliša u užem smislu i praćenje okoliša koje nalaže direktiva. In fine, javne politike moraju se razvijati u...
Hrčak ID: 157697


ger Neues zur Urbanistik des Munizipiums Andautonia-Ščitarjevo (Pannonia superior, Kroatien): Auswertung und archäologisch-historische Interpretation der geophysikalischen Messungen 2012
hrv Novosti u urbanizmu municipija Andautonije-Ščitarjevo (Gornja Panonija, Hrvatska): analiza i arheološko-povijesna interpretacija geofizičkih mjerenja iz 2012. godine
Groh, Stefan
Im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen dem Österreichischen Archäologischen Institut und dem Archäologischen Museum in Zagreb wurden 2012 im südpannonischen Munizipium Andautonia-Ščitarjevo geophysikalische Prospektionen auf einer Fläche von 4,3 ha durchgeführt. Die Interpretation der Messergebnisse gibt wichtige neue Aufschlüsse zum Straßenraster und Stadtplan, zu einzelnen Gebäudetypen und zur chronologischen Entwicklung der Stadt. Gebäude mit divergierenden Orientierungen lassen auf zwei Straßenraster schließen. In der ältesten, früh...
Hrčak ID: 117906


hrv Urbanizam malog mjerila i društvena održivost – Interdisciplinarno istraživanje javnog prostora u Zagrebu
eng Small-scale Urbanism and Social Sustainability - Interdisciplinary Research of Public Space in Zagreb
Vukić, Jana; Jukić, Tihomir; Čaldarović, Ognjen
Sociologija i prostor Vol. 57, No. 1 (213), 2019
Javni prostor vezivno je tkivo suvremenoga grada te važan čimbenik zadovoljstva stanovnika svojim gradom, općom kvalitetom života, inkluzivnošću i društvenom održivošću. Ovaj rad istražuje promjene koje transformiraju suvremene gradove i njihove javne prostore te na primjeru interdisciplinarnog studentskog istraživanja javnog prostora u zagrebačkim gradskim četvrtima pokazuje potencijal projekata i intervencija malih razmjera u rješavanju pitanja urbane održivosti, kvalitete života i participacije. Urbanizam malog mjerila i interdisciplina...
Hrčak ID: 219741


hrv Prema kritičkom mapiranju: slojevi graditeljskih intervencija u povijesnom tkivu splitske četvrti Veli Varoš od 1945. godine do danas
eng Towards Critical Mapping: Layers of Urban Interventions in the Historical Texture of the Veli Varoš District in Split since 1945
Bojić, Nikola
Ars Adriatica Vol. , No. 7, 2017
Temeljem podataka prikupljenih arhivskim i terenskim istraživanjima te njihovim prevođenjem iz analognog u digitalni format, oblikovana je serija novih kartografskih prikaza graditeljskih transformacija unutar povijesnog splitskog predgrađa Veli Varoš u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata do danas. Analizom tih prikaza, u radu se provjerava hipoteza da je graditeljska struktura Varoša proizvod kontinuiranog dijalektičkog odnosa urbanističkih i konzervatorskih politika, širih društvenih i ekonomskih procesa te lokalnih graditeljskih praksi. C...
Hrčak ID: 191260


hrv Urbanističke, arhitektonske, tehnološke i ekonomske prekretnice u izgradnji višestambenih zgrada u Sloveniji
eng Urban, Architectural, Technological and Economic Turning Points in the Construction of Apartment Buildings in Slovenia
Zbašnik-Senegačnik, Martina; Fikfak, Alenka
Prostor Vol. 14, No. 1(31), 2006
Članak prikazuje najvažnije prekretnice u izgradnji višestambenih zgrada u Sloveniji. U urbanizmu, arhitekturi i tehnologiji donedavno su se očitovali vidljivi utjecaji iz stranih zemalja koji su do Slovenije došli sa zakašnjenjem. Značajne prekretnice vidljive su također i na razini ekonomske organizacije. Izgradnja višestambenih zgrada jedini je vid izgradnje koji regulira, potiče i (dijelom) organizira država.
Hrčak ID: 10717


hrv Kapitolijski hramovi u Hrvatskoj
eng Capitoline temples in Croatia
Sinobad, Marko
Opvscvla archaeologica Vol. 31, No. 1, 2007
U hrvatskoj i stranoj znanstvenoj literaturi uvriježilo se mišljenje da su rimski gradovi sa statusom kolonija imali hram posvećen Kapitolijskoj trijadi, to jest vrhovnomu Jupiteru, Junoni i Minervi, i da su samo kolonije imale ekskluzivno pravo na podizanje tih hramova. Rezultati novijih istraživanja izazivaju sumnju u tu tvrdnju jer ukazuju na puno kompleksniju situaciju od one koja je dosad prezentirana. U Hrvatskoj je više hramova identificirano s hramovima Kapitolijske trijade iako ne postoji dovoljno argumenata za takve zaključke...
Hrčak ID: 26723


hrv Planiranje lekcija "američkog sna": povijesna ograničenja i potencijal za demokratizaciju
eng Planning Lessons of the American Dream: Historical Limitations and Democratizing Potential
Al Sayyad, Nezar
Prostor Vol. 6, No. 1-2(15-16), 1998
Razni mediji su diljem svijeta prenijeli slike američkog pejsaža i njegovog obilja. Srž tih slika čini "američki san" sretnog i radinog domaćinstva gdje jedna obitelj živi u samostojećoj kući. Taj mitski ideal obiteljskog života je izgrađen u kontekstu političkog sustava i načinu planiranja koji su imali posve osebujan razvoj.
Hrčak ID: 24032