Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv (Pre)živjeti unutar dubrovačke stare jezgre – priča o Gradu iz perspektive lokalnog stanovništva
eng To Live Inside Dubrovnik’s Historic Core – The Perspective of the Local Community
Đuho, Nika; Golubić, Maja; Tukša, Karlo
Sociologija i prostor Vol. 59, No. 2 (221), 2021
Cilj rada bio je istražiti simboličko značenje i iskustvo života unutar dubrovačke stare jezgre. Dubrovačka stara jezgra ima značenjsku razliku spram drugih dijelova gradova, a danas je prepoznata i kao svjetska turistička destinacija. Proučavana problematika istražena je na primjeru lokalnog stanovništva – u istraživanju je sudjelovalo devet sudionika koji su rođeni i dandanas žive unutar jezgre. U sklopu ovog istraživanja korištena je kvalitativna metodologija, u dvije faze. U prvoj fazi istraživanja korištena je metoda narativnog urbani...
Hrčak ID: 265457


hrv Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja
eng The Development of Settlements on the Northern Adriatic Islands - the Example of Dobrinj
Badanović, Marijan
Ars Adriatica Vol. , No. 2, 2012
Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, u...
Hrčak ID: 101967


hrv Babićev Trogir
eng Babić's Trogir
Sorić, Sofija
Ars Adriatica Vol. , No. 9, 2019
Monografija Trogir: grad i spomenici Ive Babića kruna je njegova dugogodišnjeg istraživačkog i konzervatorskog rada na trogirskim spomenicima. U jednom opsežnom volumenu iznio je kompetentnu i cjelovitu sintezu dosadašnjih spoznaja o trogirskim spomenicima i urbanizmu te vlastitu interpretaciju grada u prostoru i vremenu. Kroz tri siste- matično razdijeljena poglavlja obuhvaćene su sve važne umjetnine Trogira, od slikarstva, skulpture i zlatarskih djela, koje se čuvaju u nizu muzeja i riznica grada, do djela sakralne i profane arhitekture te ur...
Hrčak ID: 231326


hrv Urbanističke osnove Zagreba u razdoblju modernizacije
eng Urban Planning of Zagreb in the Age of Modernization
Knežević, Snješka
Peristil Vol. 62, No. 1, 2019
Detaljno se predstavljaju dvije generalne regulatorne osnove nastale u doba modernizacije, 1865. i 1887. godine. Prvom je prostorno i sadržajno definiran Donji grad, koji će postati nositeljem urbanističko-arhitektonskog i kulturnog identiteta Zagreba te do danas ostati njegovim središtem. Drugom se osnovom predviđalo znatno proširenje grada sa zapada, napose s istoka, a novost je uvođenje zoninga. Tako prvi razdjel (zona) obuhvaća Donji grad s ekstenzijama i nositelj je centraliteta, drugi je namijenjen industrijskoj zoni, a treći rezidenci...
Hrčak ID: 239554


hrv Prolegomena opusu urbanista Mirka Maretića
eng Prolegomena to Mirko Maretić’s Work in Urban Planning
Barišić Marenić, Zrinka
Prostor Vol. 21, No. 2(46), 2013
Profesor Mirko Maretić u najvećoj je mjeri pridonio razvoju urbanizma tijekom druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj. Njegovo integralno djelo sazdano je od četiriju komplementarnih slojeva kompleksne urbanističko- arhitektonske djelatnosti. Struèni opus obuhvaća urbanizam i arhitekturu, a oplemenjen je iznimnom likovnošću. Publicističkim opusom afirmira poglavito urbanističku problematiku te ga nadograđuje znanstvenim i pedagoškim radom na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Hrčak ID: 113239


hrv Potez triju trgova (Trg hrvatskih velikana – Trg žrtava fašizma – Krešimirov trg) – urbani status istočne ekstenzije zagrebačkoga Donjeg grada
Radović Mahečić, Darja
Detaljno se predstavlja urbanistički i arhitektonski razvoj istočnoga gradskog središta, čiju okosnicu čini potez triju trgova: Trga hrvatskih velikana, Trga žrtava fašizma i Krešimirova trga. Urbani status ovog područja stjecao se postupnim razvojem predjela koji se nazivao »dio istočno od Draškovićeve ulice«, što je na prijelazu 19. u 20. stoljeće značilo izvan okvira Innenstadta (»unutarnjeg grada«, odnosno gradskog središta). Autor ideje trgova na dijagonalnoj osi je Milan Lenuci, najpoznatiji zagrebački urbanist s kraja 19. i početka 20. s...
Hrčak ID: 256577


hrv Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike
eng The New Archaeological Map of Ancient and Early Medieval Tarsatica
Karković Takalić, Palma; Predoević Zadković, Petra; Višnjić, Josip
Histria archaeologica Vol. 45, No. 45, 2015
U radu se predstavlja nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike, rezultat projekta “Arheološka karta Tarsatike” iz 2013. godine. U kratkom pregledu dosadašnjih istraživanja autori donose starije primjere karata Rijeke s ucrtanim arheološkim nalazima te rezultate istraživanja i interpretacije istraživača vezane uz urbanizam Tarsatike. Zaključno su iznesena razmatranja i smjernice vezane uz pitanja i probleme tarsatičkog rastera i urbanizacije.
Hrčak ID: 159945


hrv KULTURNO NASLIJEĐE - SVJEDOČANSTVO SUŽIVOTA ČOVJEKA I PRIRODE
eng CULTURAL HERITAGE - TESTIMONY OF THE MAN AND NATURE CO-EXISTENCE
OBAD ŠĆITAROCI, MLADEN
Razmatra se tema kulturnog naslijeđa u prostoru budućega Parka prirode Ivanščica, Strahinščica, Maceljska gora i Ravna gora. Park prirode sagledava se u kontekstu kulturnog naslijeđa (graditeljskog i pejsažnog), arhitekture, urbanizma i pejsažne arhitekture. Istodobno se istražuje kulturno naslijeđe u kontekstu parka prirode – kako ono može pridonijeti unaprjeđenju znanstvene, kulturne, odgojno-obrazovne i rekreacijske svrhe. Cilj je ukazati na mogućnosti aktivnog, ali obazrivog korištenja kulturno-povijesnog i antropogenog naslijeđa. Propituju...
Hrčak ID: 289566


hrv O urbanizmu Ise u svjetlu novih arheoloških istraživanja
eng On urbanism in Issa in light of new archaeological research
Čargo, Boris
U radu se donose rezultati istraživanja koja se provode proteklih godina u jugoistočnom dijelu Ise (intra muros). Dosad su tim istraživanjima pronađeni ostatci dviju ulica orijentiranih u smjeru S-J (stenopos), te triju inzula (insulae). U inzulama su pronađeni i prvi ostatci kuća, od kojih ni jedna za sada nije u potpunosti istražena, pa se rad ponajprije temelji na istraženim dijelovima ulica i organizaciji prostora unutar grada. Uz kraći osvrt na povijest istraživanja koja su pridonijela boljem sagledavanju urbanizma Ise, u tekstu s...
Hrčak ID: 172975


hrv Parkovna arhitektura kao element slike grada
eng Garden Architecture as an Element of the City Image
Obad Šćitaroci, Mladen; Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana
Prostor Vol. 4, No. 1(11), 1996
Sustav prometnica i ulica, struktura i tipologija izgradnje te parkovno oblikovanje tri su bitna elementa u stvaranju prepoznatljivosti i slike grada. U članku se upozorava na značenje parkovne arhitekture u oblikovanju urbanog identiteta. Na brojnim povijesnim i suvremenim primjerima analizirano je tipološko pojavljivanje parkovne arhitekture u strukturi grada; upućuje se na nedjeljivost urbanizma, arhitekture i parkovne arhitekture, kao i na isprepletanje ideja i oblika u vrtnoj umjetnosti i gradograditeljstvu.
Hrčak ID: 24102