Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv TROGIRSKO PRIGRAĐE NA PRIJELAZU 13. U 14. STOLJEĆE – UTJECAJ DOMINIKANACA I FRANJEVACA NA OBLIKOVANJE PROSTORA
eng THE BURG OF TROGIR AT THE END OF THE 13 th AND THE BEGINNING OF THE 14 th CENTURY – THE INFLUENCE OF FRANCISCANS AND DOMINICANS ON THE FORMATION OF THE URBAN SPACE
BENYOVSKY, Irena
Croatica Christiana periodica Vol. 27, No. 52, 2003
U radu se analizira urbani razvoj trogirskog Prigrađa u drugoj polovini 13. i na početku 14. stoljeća, s naglaskom na utjecaj dominikanaca i franjevaca. Ti su redovi naseljavanjem na zapadnom dijelu gradskog otočića te izgradnjom objekata, osobito crkve sv. Dominika, definirali izgled Prigrađa i utjecali na njegov daljnji razvoj. Dokumenti u kojima se spominju posjedi prosjačkih redova u Prigrađu upućuju i na općenitu sliku urbaniziranosti Prigrađa u tom razdoblju.
Hrčak ID: 11910


hrv Nerealizirani projekt robne kuća „Na-Ma“ u Trnju: Ambicije i izazovi proširenja trgovačke mreže i stvaranja urbanog prostora u Zagrebu ranih 1960-ih godina
eng The Unrealized Department Store “Na-Ma” in Trnje: Ambitions and Challenges in Expanding the Retail Network and Creating the Urban Space in Zagreb in the Early 1960s
Žimbrek, Ivana Mihaela
Peristil Vol. 61, No. 1, 2018
U članku autorica analizira neizvedeni projekt robne kuća „Na-Ma“ u naselju Trnje u Zagrebu iz 1960. godine. Planiran kao dio novog centra socijalističkog Zagreba, ovaj projekt pruža uvid u profesionalni kontekst razmišljanja o robnim kućama kao modernim trgovačkim prostorima i specifičnim arhitektonskim tipovima, kao i u kontekst ekonomskih i društvenih uvjeta koji su definirali procese planiranja i izgradnje robnih kuća, moderne trgovačke mreže i urbanog prostora u Zagrebu u razdoblju socijalističke Jugoslavije ranih 1960-ih godina. Autorica...
Hrčak ID: 219647


hrv Grad Pag - primjer 'realnoga grada' iz 15. stoljeća
eng The Town of Pag - an Example of a 15th Century "Real Town"
Fisković, Igor
Prostor Vol. 20, No. 1(43), 2012
Grad Pag na istoimenom otoku, u vrelima pisan kao Citta Nuova, utemeljen je 1443. godine premještanjem Staroga Paga sa sučelne obale dubokog zaljeva. Zacrtan je originalan projekt do danas sagledive gradske jezgre s geometrijskom planimetrijom unutar prstena zidina. Analizira se urbanistički sustav po svim parametrima i kriterijima te predlaže gledati Pag kao 'realni grad' koji je proizišao iz ekonomske strategije i dometa kulture 15. stoljeća na istočnom Jadranu.
Hrčak ID: 84141


hrv Dva požara, dvije obnove, dva stila: prilog poznavanju dubrovačke stambene arhitekture sredinom 16. stoljeća
eng Two Fires, Two Renewals, Two Styles: a Contribution to the Knowledge of 16th Century Residential Architecture of Dubrovnik
Zelić, Danko
Peristil Vol. 56, No. 1, 2013
U tekstu se analiziraju vijesti o obnovama jedne privatne i jedne općinske kuće u najužem središtu Dubrovnika u šestom desetljeću 16. stoljeća – kući braće Babalio, na uglu ulica Lučarice i Od puča, i četvrtom bloku općinskih kuća na istočnom dijelu sjevernog pročelja Place. Dva zahvata povezuju činjenice da su im povod bili požari i da je u njima sudjelovao naturalizirani francuski klesar i kipar Jakov de Spinis iz Orléansa, a razlikuje odabir arhitektonskog vokabulara na pročeljima – u prvom slučaju iz gotičkog, u drugom iz renesansnog reper...
Hrčak ID: 134131


hrv Giovanni Vendramin i iluminacije u inkunabulama samostana Sv. Frane u Šibeniku
eng Giovanni Vendramin and Illuminated Incunables in the Conventual Franciscan Monastery at Šibenik
Goja, Bojan
Ars Adriatica Vol. , No. 5, 2015
Samostan franjevaca konventualaca Sv. Frane u Šibeniku posjeduje vrijednu zbirku inkunabula među kojima posebnu pozornost zaslužuju izdanja ukrašena iluminacijama. Inkunabula Johannesa Dunsa Scotusa, Scriptum in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi (Johannes de Colonia et Johannes Manthen, Venecija, 1477.) ukrašena je kvalitetnim figuralnim i fitomorfnim iluminacijama koje pokazuju izrazite sličnosti s radovima padovanskog renesansnog minijaturista Giovannija Vendramina. Cezarovi Commentariorvm de bello Gallico (Milano, Antonius Zarotus,...
Hrčak ID: 149676


hrv Regulacioni plan i direktivna regulaciona osnova Zagreba iz 1949.: sadržaj, kontekst vremena, nastanka i urbanističke prakse
eng The Urban Regulatory Plan and Directive Regulatory Basis of Zagreb of 1949: Its Content and Temporal, Creation, and Urban Planning Practice Context
Bencetić, Lidija; Jurić, Zlatko
Časopis za suvremenu povijest Vol. 54, No. 3, 2022
Regulacioni plan i direktivna regulaciona osnova Zagreba iz 1949. godine prvi je urbanistički prijedlog razvoja Zagreba nakon Drugoga svjetskog rata. Glavni je tvorac dokumenta ing. Vlado Antolić sa svojim suradnicima u Urbanističkom institutu Narodne Republike Hrvatske. Dokument je nastavak prijeratnoga urbanističkog plana koji je stupio na snagu 1940., kako zbog ljudi koji su ga stvarali, tako i zbog ideja koje su prenesene u poslijeratno urbanističko planiranje. Poslijeratni urbanizam nastajao je u okolnostima velike nestašice materijalnih i...
Hrčak ID: 292867


hrv Prilog poznavanju stambenog graditeljstva 15. i 16. stoljeća na sjevernom Jadranu
eng A Contribution to the Study of the Residential Architecture in the 15th and 16th Century in the Northern Adriatic
Bradanović, Marijan
Peristil Vol. 56, No. 1, 2013
Na prijelazu kasnoga srednjeg u rani novi vijek poslovično skromna sredina sjevernojadranskih, preciznije kvarnerskih otoka, na planu reprezentativnoga stambenog graditeljstva iznjedrila je niz za mjesne prilike vrlo ambiciozno koncipiranih, dobrim dijelom još uvijek slabo poznatih arhitektonskih ostvarenja. Novogradnje i radikalne adaptacije zatečenih građevina koje je poduzimao mjesni patricijat u svega nekoliko desetljeća značajno su preoblikovale izgled naselja urbanoga karaktera na kvarnerskim otocima čime su ona skladno upotpunila opću sl...
Hrčak ID: 134123


hrv Vlasnički odnosi u Dubrovnikuu stambenom bloku zapadno od Ulice Miha Pracata u drugoj polovini 13. stoljeća
eng Ownership Relations in the Dubrovnik in the Residential Area West of the Miho Pracat Street in the Second half of 13th Century
Peković, Željko; Babić, Kristina
Starohrvatska prosvjeta Vol. III, No. 43, 2016
Polazeći od smještanja bloka zapadno od Pracatove u širi urbanistički kontekst razvoja Dubrovnika, autori, na temelju arhivskih spisa, rekonstruiraju vlasničke odnose unutar njega tijekom pedesetih, sedamdesetih i devedesetih godina 13. stoljeća. Osobito važan znanstveni doprinos ovoga teksta leži u uočavanju zakonitosti u podjeli zemljišta, pa je moguće govoriti o planskoj parcelaciji i zoniranju izgradnje srednjovjekovnoga grada, što je terminološki definirano pojmom „prapodjela".
Hrčak ID: 224678


hrv Urbanizam i arhitektura grčkog grada Farosa
eng Urbanism and Architecture of Greek Town Pharos
Štambuk, Ivo
Prilozi povijesti otoka Hvara Vol. XV, No. 1, 2022
Autor donosi svoje viđenje kako je izgledao grčki grad Faros u IV. st. pr. Krista, oslanjajući se na dosadašnje arheološke nalaze u staroj jezgri grada Starog Grada i literaturu.
Hrčak ID: 283807


hrv Tragovi bizantskog urbanizma u Hrvatskoj
eng Traces of Bizantine town planning in Croatia
Karač, Zlatko
Prostor Vol. 3, No. 2(10), 1995
U članku se analiziraju okolnosti koje su u procesu bizantske reurbanizacije istočnog Jadrana tijekom 6. i 7. st. utjecale na smanjenje veličine postojećih gradova, na njihovu ruralizaciju (agrourbana naselja) te na pomak urbanih središta prema utvrđenim otočnim točkama. Prema kriteriju kontinuiteta izdvojeni su gradovi s trajanjem antičke osnove, dislocirani ili napušteni gradovi te novonastala naselja oko bizantskih utvrda i samostanskih punktova.
Hrčak ID: 24111