Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Tragovi bizantskog urbanizma u Hrvatskoj
eng Traces of Bizantine town planning in Croatia
Karač, Zlatko
Prostor Vol. 3, No. 2(10), 1995
U članku se analiziraju okolnosti koje su u procesu bizantske reurbanizacije istočnog Jadrana tijekom 6. i 7. st. utjecale na smanjenje veličine postojećih gradova, na njihovu ruralizaciju (agrourbana naselja) te na pomak urbanih središta prema utvrđenim otočnim točkama. Prema kriteriju kontinuiteta izdvojeni su gradovi s trajanjem antičke osnove, dislocirani ili napušteni gradovi te novonastala naselja oko bizantskih utvrda i samostanskih punktova.
Hrčak ID: 24111


hrv CRTICE O ZAPRETENOJ SENJSKOJ BAŠTINI SREDNJEGA VIJEKA U KONTEKSTU UMJETNOSTI ISTOČNOJADRANSKE OBALE I OTOKA
eng OUTLINES ABOUT SENJ’S HIDDEN HERITAGE OF THE MIDDLE AGES IN THE CONTEXT OF THE ARTS OF THE EASTERN ADRIATIC COAST AND ISLANDS
Bradanović, Marijan
Senjski zbornik Vol. 48, No. 1, 2021
U radu se raspravlja o senjskoj srednjovjekovnoj baštini u kontekstu umjetnosti istočne obale Jadrana. Nestali i očuvani, ali povijesnoumjetnički slabo valorizirani senjski spomenici hipotetički se tumače u novom ključu, uz prijedloge datiranja te stilske poveznice s područja Kvarnera, ali i šireg jadranskog prostora. Uz isticanje povijesnih okolnosti te analizu grafičkih i pisanih izvora, s naglaskom na komparativnu povijesnoumjetničku analizu, donosi se prijedlog datiranja i stilskoga povezivanja porušenoga srednjovjekovnog tornja ispred proč...
Hrčak ID: 265107


hrv Realnosti planiranja prostora: umjetnička praksa na razini tla
eng Planning Realities of Public Space: At Ground Level with Artistic Practice
Batista, Anamarija; Kovacs, Szilvia; Lesky, Carina
Život umjetnosti Vol. 92, No. 1, 2013
Teorijsko uporište ovoga rada je koncept simptomatologije Gillesa Deleuzea, koji se temelji na pretpostavci da se umjetnik može promatrati kao svojevrstan liječnik kulture. Ta Deleuzeova opservacija odnosi se na specifični potencijal umjetničke prakse da otkriva i odražava prevladavajuće odnose moći, zajedno s položajima i ulogama koje to podrazumijeva. Smještanjem te ideje u kontekst urbanih praksi, potencijal umjetničkog djelovanja u javnom prostoru moguće je dovesti u suodnos sa strategijama urbanog planiranja. Analiza se temelji na tri stud...
Hrčak ID: 185630


hrv Graditeljstvo u Dalmaciji za francuske uprave
eng Construction in Dalmatia under the French government
Piplović, Stanko
Adrias Vol. , No. 18, 2012
U članku se prikazuje djelovanje francuskih vlasti na izgradnji javnih građevina u pokrajini početkom XIX. stoljeća. U tom kratkom vremenskom razdoblju, zbog ratnih prilika, posebna je pozornost posvećena fortifikacijama i kopnenim komunikacijama potrebnih u vojne svrhe. Posebna je pozornost posvećena urbanističkim problemima Splita i njegovim antičkim spomenicima.
Hrčak ID: 99689


hrv Moskovski boulevard – Ulica grada Vukovara u Zagrebu 1945.-1956. godine Arhitektura i urbanizam na razmeđu Istoka i Zapada
eng Moscow Boulevard – Vukovar Street in Zagreb, 1945-1956 Architecture and Urban Planning between East and West
Ivanković, Vedran
Prostor Vol. 14, No. 2(32), 2006
Autor u članku donosi genealogiju izgradnje Ulice grada Vukovara u Zagrebu koja je idejno zacrtana kao Moskovski boulevard u prvoj poslijeratnoj viziji grada Urbanističkog instituta Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske i njegova ravnatelja arhitekta Vladimira Antolića. U članku se ukazuje na promjenu smjera hrvatske arhitekture nakon 1956. godine i na događaje koji su je uzrokovali i koji su u urbanističkim smjernicama razvoja Zagreba odlukama o izgradnji prekosavskih područja označeni i političkom voljom. Promjena smjera ogleda se...
Hrčak ID: 10699


hrv Strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš; Iskustva Republike Srbije
eng Strategic Environmental Impact Assessment; Experiences of the Republic of Serbia
Vrbaški, Biljana; Krnjetin, Slobodan
Prostor Vol. 17, No. 1(37), 2009
Politika zaštite okoliša provodi se, među ostalim, i putem planova i programa koje su izradili odgovarajuæi sektori. Cilj ovog članka je analiza našeg iskustva u primjenjivanju Zakona o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Posebnu smo pozornost pridali nedostatcima koji su uočeni pri pripremi strateške procjene utjecaja na okoliš. Ključ uspješnog savladavanja ovog zadatka je zajedničko djelovanje svih privatnih, pravnih i profesionalnih subjekata uključenih u proces.
Hrčak ID: 38078


hrv O urbanizmu Osora nakon 1450. godine
eng The Urban Layout of Osor after 1450
Sušanj Protić, Tea
Ars Adriatica Vol. , No. 5, 2015
Obnova jadranskih gradova pod mletačkom vlašću obuhvatila je sva centralna urbana naselja na Kvarnerskim otocima. Osor, antička metropola Cresko-lošinjske otočne skupine, u tom se razdoblju radikalno smanjuje. Općeprihvaćeno je da u drugoj polovici 15. stoljeća započinje značajniji razvoj Cresa i propadanje Osora. Osim nove renesansne osorske katedrale, druga se kasnogotička i renesansna graditeljska ostvarenja nisu podrobnije razmatrala, što zbog skromne očuvanosti, što zbog duboko ukorijenjena stava da je razdoblje od 15. stoljeća nadalje sam...
Hrčak ID: 149674


hrv PO-IMANJE GRADA: PLEDOAJE ZA INTERDISCIPLINARNO PROUČAVANJE URBANITETA ZAGREBA
eng Under-Standing a City: Plaidoyer for an Iinterdisciplinary Sstudy of Zagreb's Urbanity (Summary)
Leboš, Sonja
Etnološka tribina Vol. 39, No. 32, 2009
Članak polazi od dviju suprotstavljenih struja koje djeluju na grad: aktivističke i neoliberalne, ali unutar tih polja napetosti otvara novo polje promišljanja grada naglašavajući važnost deskriptivnih praksi kao i praksi djelovanja koje ustvaruju grad oživotvorenjem raznih teorija urbaniteta i kulture. Od deskriptivnih praksi koje su u tekućem razdoblju obilježile promišljanje urbaniteta grada Zagreba autorica izdvaja djelo Project Zagreb, dok se u naglašavanju praksi djelovanja oslanja na rad teoretičarke kulture Elke Krasny.
Hrčak ID: 44871


hrv Planovi grada Gospića iz 18. stoljeća
eng Maps of the City of Gospić from 18th Century
Došen, Antonia
Peristil Vol. 55, No. 1, 2012
Istraživanje provedeno u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, kao i u Ratnom arhivu u Beču, otkrilo je vrlo zanimljive pojedinosti o povijesti i urbanističkom razvoju grada Gospića. U radu se donose rezultati i zaključci nastali na temelju istraživanja u tim arhivima. Dosada su stručnoj javnosti bila poznata samo četiri plana Gospića na dva zasebna lista čuvana u Kartografskoj zbirci HDA u Zagrebu, a sada su istražena i dva plana čuvana u Beču, čijom komparacijom se došlo do novih spoznaja. Dodatna dokumentacija unutar spisa Karlovačko-varaždi...
Hrčak ID: 200106


hrv Stare kuće pomoraca u Orebićima
eng Old Houses of Seamen in Orebići
Fisković, Igor
Peristil Vol. 56, No. 1, 2013
Sadržaj koji sam namijenio zborniku u čast dragoj prijateljici i cijenjenoj kolegici Nadi Grujić, sigurno bi teže našao mjesta u našoj znanosti bez ukupnih doprinosa te najpredanije i najzaslužnije istraživačice staroga stambenog i ladanjskoga graditeljstva u južnoj Hrvatskoj. Naime, povijesne kuće sagrađene u Orebićima od kapetana i brodovlasnika svojevrsna su simbioza tih dviju spomeničkih vrsta iz dubrovačke renesanse ali i posljednja njihova kreativna redukcija, pa predstavljaju samosvojni fenomen sadržavajući poimanja vrijedna svake pozorn...
Hrčak ID: 134145