Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv POSLIJERATNI KOMUNISTIČKI ZLOČINI I GROBIŠTA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI
eng POST-WAR COMMUNIST CRIMES AND GRAVEYARDS IN EAST HERZEGOVINA
Matković, Blanka
Hum Vol. , No. 9, 2012
Nakon svibnja 1945. na područje Bosne i Hercegovine dovoženi su transporti zarobljenika iz hrvatskih logora i zatvora, posebno iz Požege i Slavonskoga Broda. Najveći broj tih zarobljenika zatočen je u sarajevskim i mostarskim logorima iz kojih je nepoznat broj odvezen prema Stocu, Nevesinju, Bileći, Trebinju i Crnoj Gori. Po izjavama većega broja svjedoka te se osobe nikada nisu vratile kućama zbog čega se pretpostavlja da su pobijene u većem broju jama i grobišta na području istočne Hercegovine. Speleološka istraživanja potvrdila su da...
Hrčak ID: 228620


hrv Predrasude i ratni zločini - vladavina duhovnoga carstva zla
eng PREJUDICES AND WAR CRIMES - THE RULE OF SPIRITUAL EMPIRE OF EVIL
ger VORURTEILE UND KRIEGSVERBRECHEN - DIE HERRSCHAFT DES GESITIGEN REICHES DES BÖSEN
Novalić, Fahrudin
Socijalna ekologija Vol. 13, No. 1, 2004
Autor razmatra predrasude kao jedne od osnovnih pretpostavki za pojavu ratnih zločina. Individualne i društvene predrasude uvjetovane su i predrasudama moći političkih, ekonomskih, vojnih, tehnoloških, kulturnih, medijskih i inih elita, i obrnuto; što ima za posljedicu rat i ratne zločine. Nacionalne i vjerske predrasude s militantnim nacionalizmom i fanatičnom instrumentaliziranom vjerom, s povjerenjem u nepogrešive vođe i njihove genocidne programe imaju za posljedicu sadizam i nekrofiliju kao maligne oblike agresije. Riječ je o vladavini duh...
Hrčak ID: 35328


hrv O promicanju međunarodne pravde: SAD i Međunarodni kazneni sud
eng On upholding international justice: The U.S. and the International Criminal Court
Oštrić, Hrvoje
Diskrepancija Vol. 6, No. 10, 2005
Međunarodni kazneni sud novo je međunarodno tijelo kojem je glavni cilj istraga i suđenje slučajeva genocida, ratnih zločina, te zločina protiv čovječnosti u zemljama članicama. Iako su Sjedinjene Američke Države u 2000. potpisale Rimski statut, međunarodnu povelju iz 1998. koja predstavlja osnovicu Međunarodnog kaznenog suda, Busheva vlada napravila je velik zaokret godinu dana kasnije, potpuno se ograđujući od svake ideje o suđenju Amerikancima izvan zemlje. Tekst analizira glavne argumente američke vanjske politike povezane s Međunarodnim k...
Hrčak ID: 3829


hrv Folksdojčeri u izvješćima komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Okruga Slavonski Brod (1945.)
eng Volksdeutschers in reports of commisions for identification of war crimes commited by ocupation forces and their supporters in Slavonski Brod 1945
Geiger, Vladimir
Scrinia Slavonica Vol. 6, No. 1, 2006
prijepis i komentari izvornih dokumenata
Hrčak ID: 7551


eng Prosecuting War Crimes and Meeting Obligations under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms at the Same Time - the Case of Croatia
Barberić, Lara; Čolak, Davorka; Dolmagić, Jasmina
This article aims to give an overview of how human rights violations that occurred during the Homeland War in Croatia are redressed by conducting criminal prosecution in the Republic of Croatia. Namely, criminal prosecution as one of the elements of transitional justice is essential not only for establishing the accountability of war crime perpetrators, but also as a warning that such violations shall not be tolerated in the future. Moreover, drawing on the jurisprudence of the European Court of Human Rights, this article examines how the effor...
Hrčak ID: 152409


hrv ZLOČINI POSTROJBĀ VIII. DALMATINSKOGA KORPUSA NOVJ-a U HERCEGOVINI POČETKOM 1945. GODINE
eng CRIMES OF THE 8TH DALMATIAN CORPUS FORMATIONS OF NOVJ IN HERZEGOVINA AT THE BEGINNING OF 1945
Matković, Blanka
Hum Vol. , No. 7, 2011
Uoči, tijekom i nakon Mostarske operacije, odnosno zajedničkoga djelovanja postrojbā VIII. dalmatinskoga korpusa i 29. hercegovačke divizije II. crnogorskoga korpusa NOVJ-a, u borbama koje su se od 6. do 16. veljače 1945. vodile na području Širokoga Brijega, Mostara i Nevesinja postrojbe 9., 19. i 26. dalmatinske divizije VIII. korpusa počinile su veći broj ratnih zločina nad hercegovačkim Hrvatima, među kojima je bilo vojnika, civila i svećenika. Većina žrtava ubijena je i pokopana na području Hercegovine, no dio je odveden prema Hrvats...
Hrčak ID: 229843


hrv Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije
eng Interpretation of the Act on the Annulment of Certain Legal Acts of Judicial Bodies of the Former Yugoslav National Army, the Former SFRY and the Republic of Serbia
Đurđević, Zlata
Zagrebačka pravna revija Vol. 1, No. 1, 2012
Rad predstavlja komentar Zakona o ništetnosti, jednoga od najkraćih, najkontroverznijih i najlošijih zakona donesenih zadnjih godina u Hrvatskoj. Koristeći se znanstvenim metodama tumačenja pravnih norma, autorica ogoljuje sadržajnu i pravnu prazninu tog Zakona. Teleološkim tumačenjem otkriva da je cilj Zakona bio zabraniti domaćim pravosudnim tijelima suradnju s pravosudnim tijelima Srbije u odnosu na ratne zločine hrvatskih državljana. Sustavno i povijesno tumačenje dokazuje da je taj cilj neprovediv. Sustavno je tumačenje pokazalo da zakonsk...
Hrčak ID: 128867


hrv Tko je vodio pravedan rat? Walzerova teorija i rat u bivšoj Jugoslaviji
eng Who Fought Just War? Walzer’s Theory and the War in the Former Yugoslavia
Antić, Miljenko
Međunarodne studije Vol. XV, No. 1, 2015
Ovaj članak – na osnovi Walzerove teorije o pravednom ratu – analizira etičke aspekte rata na prostoru bivše Jugoslavije. Glavni su zaključci sljedeći: Srbija je tijekom čitavog razdoblja od 1991. do 1999. vodila nepravedan rat. Crna Gora sudjelovala je u agresiji na Hrvatsku. Hrvatska je vodila pravedan rat na teritoriju Hrvatske i u Bosni i Hercegovini 1992., 1994. i 1995. godine. Međutim 1993. godine vodila je nepravedan rat u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Kosovo vodili su pravedne ratove braneći se od srpske agresije. Međunarod...
Hrčak ID: 153059


hrv Kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – zajedničke karakteristike
eng Crimes Against Humanity and International Law – Common Features
Karović, Sadmir
Policija i sigurnost Vol. 21, No. 4, 2012
U radu su analizirane zajedničke karakteristike kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, uvažavajući kaznenopravnu autonomnost navedenih kaz-nenih djela. Identifikacija i utvrđivanje zajedničkih karakteristika kaznenih djela protiv čovje-čnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom omogućit će njihovu jednostavniju i lak-šu diferencijaciju. Autor je prilikom analize zajedničkih karakteristika kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, uzeo u obzir kako teorijski...
Hrčak ID: 99858


hrv Učinkovita istraga povreda prava zajamčenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava
eng Effective Investigation of Violations of Rights Guaranteed by the European Convention
Turković, Ksenija; Viljac Herceg, Franka
Većina prava zajamčenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava podrazumijeva tri vrste obveza države: (1) negativnu obvezu, prema kojoj se država mora suzdržati od neopravdanog zadiranja u zajamčeno pravo, (2) pozitivnu obvezu, prema kojoj je dužna poduzeti određene radnje kako bi zaštitila zajamčeno pravo, te (3) postupovnu obvezu, koja je oblik pozitivne obveze i prema kojoj je dužna provesti učinkovitu istragu navodne povrede zajamčenog prava. Ovaj članak analizira nastanak i područje primjene postupovne obveze države u okvi...
Hrčak ID: 232032