Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Nekoliko komentara uz Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije
eng Some Comments on the Law on Organisation and Competences of State Authorities in War Crime Proceedings of the Republic of Serbia
ger Einige Kommentare zum Gesetz der Republik Serbien über die Organisation und Zuständigkeiten staatlicher Organe im Verfahren wegen Kriegsverbrechen
Derenčinović, Davor
Predmet rada je analiza Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je donesen u Republici Srbiji 2003. godine, i to u prvom redu članka 3., kojim je propisano da su državni organi Republike Srbije određeni tim Zakonom nadležni za vođenje postupka za kaznena djela iz zakonskog kataloga koja su počinjena na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtve. Na osnovi tog Zakona u Republici Srbiji pokrenuti su postupci protiv državljana Repu...
Hrčak ID: 93202


eng The work of the Land Comission for Investigation of War Crimes of the Occupiers and Their Collaborators: analysis based on set task and cases
Grahek Ravančić, Martina
Review of Croatian History Vol. VIII, No. 1, 2012
Through the presented cases in which the Commission for Investigation of War Crimes of the Occupiers and Their Collaborators ascertained accountability, this work constitutes an attempt to depict all levels of collaboration and perpetration of war crimes (their forms in particular), both through individual and group decisions. Th e range was genuinely quite broad, covering the integrated apparatus of occupation, destruction of the people’s liberation movement, the struggle against Partisan units, crimes against civilians, plundering of assets a...
Hrčak ID: 103224


hrv Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanova nove vlasti
eng War Crimes Committed by Yugoslav Army Units and New Government Institutions During and After the Lika-Primorje Operation
Matković, Blanka
Ličko-primorska operacija 4. Jugoslavenske armije (JA) protiv postrojbi Wehrmachta i Hrvatskih oružanih snaga (HOS) vođena je na području Like od 20. ožujka do 15. travnja 1945. godine, a dijeli se u dvije faze: zauzimanje istočne Like i Bihaća te zauzimanje Gospića, Perušića, Ličkog Osika i Otočca. Nakon 7. travnja 1945. postrojbe 4. JA nastavljaju kretanje na teritoriju Hrvatskog primorja, odnosno prema Rijeci. Tijekom navedene akcije veći broj vojnih i civilnih osoba likvidiran je bez suđenja, a likvidacije su nastavljene i nakon travnja 194...
Hrčak ID: 112424


hrv Zločin genocida pred međunarodnim sudištima
eng The Crime of Genocide before International Courts and Tribunals
Degan, Vladimir-Đuro
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 58, No. 1-2, 2008
Presuda Međunarodnoga suda iz 2007. godine naišla je na mnoga neodobravanja u široj javnosti. Njihov uzrok leži u nepoznavanju razlika između pojmova kaznene odgovornosti pojedinaca počinitelja međunarodnih zločina i odgovornosti država stranaka za kršenje Konvencije o genocidu iz 1948. godine. Ovdje se opširno raspravlja o tim razlikama, ali se izlažu i kritike nekih točaka u izrečenoj presudi. Na koncu se raspravlja i o izgledima Hrvatske da uspije u tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom o istom predmetu.
Hrčak ID: 20399


hrv Recepcija Bleiburga u hrvatskoj javnosti kao tema povijesnog istraživanja
eng The reception of Bleiburg by the Croatian public and as topic of historical research
Jakir, Aleksandar; Vulić, Paulinka
Sredinom svibnja 1945. godine, kada je u najvećem dijelu Europe Drugi svjetski rat već bio završio, dogodila su se masovna stradanja poznata pod nazivom blajburška tragedija. Autori u ovom radu na temelju novije znanstvene literature i objavljenih izvora daju pregled događaja iz sredine svibnja 1945. i nastoje razmotriti kako se percipira jedna od najsloženijih tema suvremene hrvatske povijesti, Bleiburg i križni put, u današnjoj hrvatskoj historiografiji. S obzirom na još prisutne emocije vezano za tu problematiku, to pitanje ostaje još uvijek...
Hrčak ID: 154611


eng Human losses of Croats in World War II and the immediate post-war period caused by the Chetniks (Yugoslav Army in the Fatherland) and the Partizans (People's Liberation Army and the partizan detachment of Yugoslavia/Yugoslav Army) and the Yugoslav Communist authoritities. Numerical indicators
Geiger, Vladimir
Review of Croatian History Vol. VIII, No. 1, 2012
On the basis of the most important historiographic, demographic and victimological works, the human losses of Croats caused by the Chetniks/Yugoslav Army in the Fatherland and the Partisans/People’s Liberation Army and Partisan Detachments of Yugoslavia/Yugoslav Army and the newly-established communist authorities are shown. Th is work presents the initial, most often arbitrary estimates and claims, followed considerably more reliable statistical/demographic calculations, and finally individual name and numerical indicators based on more system...
Hrčak ID: 103223


hrv Četnička anabaza: marš JVuO od Vlašića do Zelengore, 30. travnja - 11. svibnja 1945.
eng Chetnik anabasis: the march of the Yugoslav army of the fatherland from Vlašić to Zelengora, April 30 – May 11, 1945.
Radanović, Milan
Zbornik Janković Vol. V, No. 5-6, 2021
Članak polemizira s pojedininim zaključcima i tvrdnjama povjesničara Bojana Dimitrijevića i Nemanje Devića o broju pripadnika JVuO i gubitcima snaga JVuO u borbama protiv JA u srednjoj i jugoistočnoj Bosni, od 30. travnja do 11. svibnja 1945., uoči odsutne bitke između četnika i partizana na Zelengori od 12. do 15. svibnja iste godine. Autor na osnovu arhivskih izvora iznosi tezu da su snage JVuO uoči razdvajanja na dva dijela, 10. svibnja, brojale između 5 500 i 6 000 pripadnika te da se 12. svibnja na Zelengoru probilo do 3 500 četnika. T...
Hrčak ID: 281347


hrv ODGOVORNOST ZA ŠTETU I NAKNADA ŠTETE POČINJENE RATNIM ZLOČINOM
eng LIABILITY FOR DAMAGES AND REPARATION FOR HARM CAUSED BY WAR CRIMES
ger SCHADENSHAFTUNG UND SCHADENERSATZ BEI DER BEGEHUNG VON KRIEGSVERBRECHEN
ita LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI COMPIUTI MEDIANTE CRIMINI DI GUERRA
Jug, Jadranko
Ratni zločini su najteža kaznena djela koja su u svojim obilježjima vezani za kršenje pravila međunarodnog prava tijekom rata, oružanog sukoba i okupacije. Jedna od posljedica počinjenja kaznenih djela ratnih zločina su imovinske i neimovinske štete počinjene u pravilu većem broju osoba. Stoga je odgovornost za naknadu štete i naknada štete žrtvama kaznenih djela ratnih zločina jednako važna kao i kazneni progon samih počinitelja. Na području Republike Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine u bližoj povijesti vodio se rat i oružani sukobi te...
Hrčak ID: 199773


hrv Postavljanje dnevnog reda – bosanskohercegovačka medijska agenda
eng Agenda Setting Theory: Media’s Agenda in Bosnia & Herzegovina
Dokić Mrša, Sanja; Miljević Jovanović, Nataša
In medias res Vol. 3, No. 5, 2014
Za potrebe istraživanja bosanskohercegovačke medijske agende provedena je analiza sadržaja središnjih informativnih emisija na četiri televizijske stanice u BiH tijekom mjesec dana, od 20. rujna do 19. listopada 2013. Analizirano je koliko su na dnevnoj bazi odabrani mediji u sklopu svojih središnjih informativnih emisija obrađivali iste društveno-političke teme. U sklopu istraživanja postavljanja dnevnog reda osobina analizirano je da li mediji favoriziraju pozitivan, negativan ili neutralan pristup predstavljanju vijesti kako na oba entitetsk...
Hrčak ID: 127197