Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Identitet Srba u Hrvatskoj
eng IDENTITY OF SERBS IN CROATIA
Škiljan, Filip
Politička misao Vol. 51, No. 2, 2014
U ovom radu analiziraju se tradicionalni i moderni elementi srpskog identiteta u Hrvatskoj. Kao tradicionalne elemente identiteta autor navodi pravoslavnu vjeroispovijest, pismo i vojničku prošlost, a kao moderne elemente jezik i književnost, građanske, društvene i političke vrijednosti, brigu za narodnosni status i narodne organizacije te privrženost narodnooslobodilačkoj borbi. Istraživanje se temelji na dubinskim intervjuima s kazivačima srpske nacionalnosti iz čitave Republike Hrvatske. Autor zaključuje da nakon raspada Jugoslavije s...
Hrčak ID: 126052


eng The National Council of Slovenes, Croats and Serbs in Zagreb (1918 / 1919)
Matijević, Zlatko
Review of Croatian History Vol. IV, No. 1, 2008
The author has reconstructed the emergence, activity and disappearance of the National Council of Slovenes, Croats and Serbs (NV SHS) in Zagreb during the last months of the existence of the Austro-Hungarian monarchy, the short-lived State of Slovenes, Croats and Serbs and the first weeks of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (from March 1918 to January 1919). The basic characteristic of the National Council of SHS and its selfproclaimed state was its intentional temporariness. The aim of the National Council was not the destruction...
Hrčak ID: 50549


hrv Srpski nacionalni pokret u Dalmaciji u XIX. stoljeću
eng The Serbian National Movement in Dalmatia in the XIXth Century
Rajčić, Tihomir
Namjera ovog rada jest prikazati proces osamostaljenja srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji kao vrhunac njegova razvoja u prethodnim razdobljima. Rad najprije donosi prikaz uvodnih faza manje-više samostalnog razvoja srpskog nacionalnog pokreta tijekom XIX. stoljeća te prikaz njegova osamostaljenja 1879. i 1880. Pri tome je posebna pozornost poklonjena osvjetljavanju promjena političkog, društvenog i ideološkog okvira u kojem se srpski nacionalni pokret kretao. Na kraju, prikazan je položaja Srpske stranke u kontekstu tadašnje da...
Hrčak ID: 8716


eng FRANJO TUĐMAN IN THE SOURCES OF THE REBEL SERBS AT THE BEGINNING OF THE 1990S – AN EXAMPLE OF ANTI-CROATIAN PROPAGANDA
Nazor, Ante
Review of Croatian History Vol. XVII, No. 1, 2021
This work presents some legal acts passed and initiatives launched by the Croatian government the aim of which was to protect the rights of the national minorities in Croatia and reach an agreement with the representatives of the Serbs in Croatia so as to avoid armed conflict. The facts presented in this work are important in the context of any given analysis about the issue of whether the Serbs were marginalized with the change of government in Croatia in 1990 and whether their armed rebellion was caused by actions made by the Croatian governm...
Hrčak ID: 265818


hrv Gledište Napoleona Špun-Strižića o srpstvu u Slavoniji
eng The views of Napoleon Špun-Strižić on the Serbdom in Slavonia
Matković, Stjepan
Scrinia Slavonica Vol. 2, No. 1, 2002
Autor donosi članak Napoleona Špun-Strižića, poznatog profesora prava i državnog odvjetnika, u kojemu se kritički osvrće na pojavu srpske nacionalne ideje u Slavoniji. Članak nije poznat u hrvatskoj historiografiji. U članku se raspravlja o povijesnom i državnopravnom odnosu Srba u Slavoniji prema Hrvatskoj, srpskoj nacionalnoj ideji i pitanju njezine usklađenosti s legitimnim načelima državnog prava te ideji jugoslavenstva.
Hrčak ID: 10399


hrv “Novi kurs” Srba u Hrvatskoj
eng "New course" of Serbs in Croatia
Matković, Stjepan
Scrinia Slavonica Vol. 3, No. 1, 2003
Osvrt na knjigu Ranke Gašić “Novi kurs” Srba u Hrvatskoj (Srbobran 1903-1914), Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Zagreb 2001., i još neka popratna opažanja o povijesti Srba u Hrvatskoj od kraja 19. st. do početka Prvog svjetskog rata
Hrčak ID: 20370


hrv Osvrt na operaciju “Bljesak” u dokumentima Republike Srpske Krajine
eng A LOOK AT OPERATION BLJESAK (LIGHTNING) IN THE DOCU- MENTS OF THE SERB REPUBLIC OF KRAJINA
Brigović, Ivan
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 1, 2009
U radu autor, uglavnom na temelju izvorne arhivske građe pobunjenih Srba iz Hrvatske, prikazuje događaje na okupiranom području zapadne Slavonije od sklapanja sporazuma, kojim je 2. prosinca 1994. dogovoreno otvaranje autoceste Zagreb-Lipovac, do oslobađanja i uspostave legitimne hrvatske vlasti početkom svibnja 1995. godine. Osim sukoba i događaja koji su mu prethodili i uzrokovali ga, u tekstu se prikazuju prilike među pobunjenim Srbima prije, tijekom i nakon borbi, kao i njihovi odnosi sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i Republikom Srpskom...
Hrčak ID: 48000


hrv BROJČANI I TERITORIJALNI SUODNOS HRVATA I SRBA U DALMACIJI PRIJE SUVREMENIH MIGRACIJA
eng NUMERICAL AND TERRITORIAL RELATIONS BETWEEN CROATS AND SERBS IN DALMATIA PRIOR TO CONTEMPORARY MIGRATIONS
Mrduljaš, Saša
Polemos Vol. XVIII, No. 35, 2015
Tijekom osmanskih osvajanja u bitnome je izmijenjena etnička slika Hrvatske i BiH. Njene daljnje preinake uslijedit će za vrijeme protuosmanskih oslobodilačkih ratova. Po njihovom okončanju, ovdašnji etno-teritorijalni suodnosi uglavnom su stabilni do recentnih ratnih sukoba. U kontekstu današnje Dalmacije, kao i znatnog dijela ostatka Hrvatske navedene su etničke promjene rezultirale time da je postala mjestom obitavanja i srpske populacije. Cilj priloženog rada bio je utvrditi brojčani i teritorijalni suodnos Hrvata i Srba u Dalmaciji prije s...
Hrčak ID: 149127


hrv Različiti sociohistorijski tipovi etničnosti
eng Different Socio-Historical Types of Ethnicity
Heršak, Emil
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 3-4, 1991
Rad počinje pretpostavkom da se etničnost, unatoč zajedničkim osobinama, izražava u različitim tipovima, koji potenciraju (naglašavaju) stanovita dominantna obilježja. Autor, uvjetno, zamišlja (postulira) barem tri opća tipa etničnosti: "židovski" tip, "francuski" tip i "hunsko-turski" tip. U "židovskom" tipu etničnost dobiva svoj osnovni impuls i značaj u religiji, koja prelazi (kompenzira) područno-političku sferu. U "francuskom" tipu područno-politička sfera je presudna. "Hunsko-turski tip" jest prijelazan i okarakteriziran je visokom mjerom...
Hrčak ID: 127355


hrv Srbi u Požeštini: Sjećanje, pamćenje i nacionalni identitet
eng Serbs in the Požega County: Memory, Remembrance and National Identity
Babić, Dragutin; Škiljan, Filip
Autori razmatraju nacionalni identitet Srba, njihovo sjećanje na traumatične povijesne događaje i oblike pamćenja, posebno one koji se tiču Drugoga svjetskog rata i rata devedesetih godina, na temelju nalaza kvalitativnih polustrukturiranih intervjua provedenih u bivšoj općini Požega u studenome 2016. Rad čine dva dijela: sjećanja na Drugi svjetski rat i sjećanja na suživot u socijalizmu i ratne sukobe devedesetih godina. Sjećanje i pamćenje Srba Požeštine na Drugi svjetski rat te ratne sukobe i raspad jugoslavenske države devedesetih godina po...
Hrčak ID: 216213