Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Socijalna distanca građana Hrvatske prema narodima s područja bivše Jugoslavije s obzirom na vrijeme i neka socio-demografska obilježja
eng Social distance of Croatian citizens towards ex Yugoslav nationalities with respect to time and some socio-demographic characteristics
Vujević Hećimović, Gordana; Brajović, Senka; Ilin, Ksenija
Suvremena psihologija Vol. 13, No. 1, 2010
Na reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva Hrvatske provedeno je istraživanje s ciljem mjerenja socijalne distance prema Crnogorcima, Bošnjacima, Slovencima i Srbima u 2002., 2005. i 2008. godini. Rezultati istraživanja prikupljeni Bogardusovom skalom pokazali su da je socijalna distanca prema svim narodima velika i da se značajno razlikuje od naroda do naroda. Građani najveću socijalnu distancu izražavaju prema Srbima, a najmanju prema Slovencima. Te su razlike ponajviše uzrokovane ratnim sukobima prilikom raspada Jugoslavije. Sa Srbima...
Hrčak ID: 83031


hrv Uzroci smrti u parohiji Vojakovac kod Križevaca u periodima od 1900. do 1914., od 1941. do 1945. i od 1949. do 2015. godine
eng Causes of Death in the Parish Vojakovac near Križevci from 1900 to 1914, 1941 to 1945, and 1949 to 2015
Škiljan, Filip
Studia lexicographica Vol. 13, No. 25, 2019
Vojakovac je središte male parohije koja se nalazi sjeverno od Križevaca na južnim obroncima Kalnika. Pravoslavno stanovništvo je na tome području u većem broju doseljeno tijekom XVI. stoljeća. U radu se donosi pregled demografskoga razvoja parohije Vojakovac te se zaključuje da je broj Srba u parohiji Vojakovac tijekom XX. stoljeća opao zbog stradanja u Drugom svjetskom ratu, zbog iseljavanja u velike gradove, zbog asimilacije i zbog etnomimikrije. Rad donosi informacije o uzrocima umiranja na području parohije Vojakovac u različitim periodima...
Hrčak ID: 233650


eng The Czech minority between globalism and monarchism
Dugački, Vlatka
Review of Croatian History Vol. VIII, No. 1, 2012
The purpose of this work is to examine the similarities and differences between the development, organization and status of the Czech minority in Croatian territory over the past century, from the years 1911 to 2011. A reference to its present status constitutes an attempt to show that it is also a result of many centuries of effort initiated in the area which the members of this minority inhabit even today.
Hrčak ID: 103221


hrv Josif Runjanin i "Lijepa naša": činjenice i interpretacije
eng Josif Runjanin and "Our Beautiful Homeland": facts and interpretations
Mrkalj, Igor
Tragovi Vol. 3, No. 1, 2020
Članak oživljava lokaciju, identitet kompozitora i prvih izvođača hrvatske himne. Napisan je na temelju novih arhivskih i knjižničnih istraživanja te postojeće literature. Započinje podacima i činjenicama o životu i karijeri krajiškog oficira Josifa Runjanina, rođenog 1821. godine, a završava viješću iz 2019. o inicijativi da se u Glini otvori Muzej državne himne, usredotočujući se na izabrana događanja u pojedinim razdobljima (razdoblje Runjaninova života; razdoblje od njegova ulaska u historiografiju glazbe do kraja Prvog svjetskog rata; među...
Hrčak ID: 238207


hrv Sisak 1990. - 1991: ratni zločini nad Srbima
eng Sisak 1990 - 1991: war crimes against Serbs
Ponoš, Tihomir
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Članak opisuje ratne zločine počinjene nad Srbima u Sisku, civilima, za vrijeme rata 1991. godine. Opisuje okolnosti i događaje koji su multietničku sredinu Siska pretvorili u mjesto smrti više od stotinu civila srpske nacionalnosti. Opisuje i zaoštravanje političkih prilika na Baniji i u Hrvatskoj u razdoblju od izbora 1990. godine, pa do izbijanja rata i u sklopu toga detaljnije analizira zaoštravanje i politiku konfrontacije i separatizma koju je vodio SDS. Analizira ulogu države u likvidacijama Srba, posebno policije i policijskih jedinica...
Hrčak ID: 246543


eng Battling Trachoma in the Prekmurje Region with the help of the Red Cross in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (Yugoslavia)
Kerec, Darja
Historijski zbornik Vol. 75, No. 1, 2022
The article presents a brief overview of the activities of the Red Cross in Slovenia and in the Prekmurje region before and during the First World War and at the time of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia. Since the Prekmurje region belonged to Hungary until August 1919, the social, health and living conditions there were much worse than in other Slovenian regions. The Red Cross spent most of its time preventing the spread of the contagious eye disease trachoma. Residents were usually treated at the Prelog Eye Hospital in Međi...
Hrčak ID: 285299


hrv Srpska i hrvatska povijesna naracija
eng The Serbian and Croatian Historical Narratives
Ramet, Sabrina
Jugoslavija se raspala i upala u rat zbog različitih razloga. Članak se bavi ulogom povijesnih naracija, odnosno, neuspjehom da se razvije zajednička povijesna naracija, što je rezultiralo time da su različiti narodi Jugoslavije imali različito razumijevanje nekih važnih aspekata svoje povijesti, i udaljene i bliske prošlosti. Autorica razmatra srpsku i hrvatsku povijesnu naraciju, ističući osobito područja u kojima se razlikuju. Mnogi su srpski političari gledali na jugoslavensku državu kao na okvir u kojem su mogli ostvariti srpsku nacionalnu...
Hrčak ID: 38275


hrv Politički i nacionalni aspekti fenomena “zemljaštva” u Dalmaciji (1873. – 1878.)
eng The Political and National Aspects of the Phenomenon of ZEMLJAŠTVO (Compatriotism) in Dalmatia (1873 – 1878)
Rajčić, Tihomir
U ovom radu autor prikazuje do sada nedovoljno istraženu djelatnosti Narodne srednjačke stranke, nazvane “zemljačka” po svom glasilu Zemljak, koja je djelovala u Dalmaciji u razdoblju od 1873. do 1876. Uz to, autor prikazuje utjecaj “zemljaštva” na postupni proces osamostaljenje srpskog pokreta u pokrajini. U radu je najprije prikazan politički kontekst nastanka “zemljaštva” kako s obzirom na političko središte u Beču tako i s obzirom na političku situaciju u Dalmaciji. Prikazan je i polemički sukob lista Zemljak s glasilom Narodne stranke Naro...
Hrčak ID: 131229


hrv „Događanja naroda“ u Kninu 1989. godine – slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u hrvatskoj
eng People’s gatherings in Knin in 1989 – the breakdown of Yugoslav constitutional construct in Croatia
Marijan, Davor
Tema rada su dva masovna okupljanja u Kninu u veljači i srpnju 1989. godine i reakcije komunističkih političkih struktura na njih. Oba okupljanja imala su jednonacionalnu značajku i pretvorila su se u javno iskazivanje srpskog nacionalizma u Hrvatskoj. Oba su imala značajke karakteristične za „mitinge istine“, odnosno „antibirokratsku revoluciju“ uz pomoć kojih je srpski politički vrh 1988. i 1989. ograničio autonomiju pokrajina Kosova i Vojvodine i ubrzao proces rastakanja Jugoslavije. Kninska „događanja naroda“ imala su dalekosežne posljedice...
Hrčak ID: 170604


eng NEW WOMEN IN A NEW STATE: FEMINIST EXPECTATIONS FROM YUGOSLAV UNIFICATION
hrv NEW WOMEN IN A NEW STATE: FEMINIST EXPECTATIONS FROM YUGOSLAV UNIFICATION
Feldman, Andrea
Review of Croatian History Vol. 18, No. 1, 2022
This paper intends to explain not only the origins of the modern woman in a changing political and social environment in a newly established state after First World War, but also the development of ideas formulated by women in their intellectual endeavors, through their influence and criticism, and their hopes and expectations of the new state. It focuses on Croat and South Slavic spaces in the process of unification of the State of Serbs, Croats and Slovenes in 1918 (called the Kingdom of SHS, Kingdom of Yugoslavia from 1929). This period saw...
Hrčak ID: 287207