Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Nogomet kao sredstvo nacionalne identifikacije Hrvata u Kraljevini SHS-u/Jugoslaviji i socijalističkoj Jugoslaviji
eng Football as a Means of National Identification of Croats in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia and Socialist Yugoslavia
Kovačić, Davor
Diacovensia Vol. 28, No. 4, 2020
Pogrješno je razmišljanje da je nogomet samo tjelesno kretanje, grubo natjeravanje suparnika, jer je on često više od igre. Nogomet je suvremeni socijalni fenomen i stanje u nogometu često je pokazatelj stanja u društvu i politici. Na hrvatskim i općenito južnoslavenskim prostorima nogomet je od samoga početka bio najpopularniji sport i privlačio je najveći broj gledatelja te izazivao veliko zanimanje javnosti. Nogomet nikada nije samo nogomet, uvijek je politiziran i kroz njega se zrcale odnosi u društvu uopće te je na neki način rendgen svega...
Hrčak ID: 249191


hrv Stradanje Srba, Židova i Roma u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početka 1942. godine
eng The suffering of the Serbs, Roma and Jews in the area of Virovitica and Slatina in 1941 and early 1942
Škiljan, Filip
Scrinia Slavonica Vol. 10, No. 1, 2010
U radu autor piše o stradanju Srba, Židova i Roma na virovitičkom i slatinskom području u prve dvije godine rata. Koristeći izvornu arhivsku građu iz fondova u Hrvatskom državnom arhivu, objavljenu građu i litreraturu (objavljenu i neobjavljenu), autor pokušava prikazati cjelokupnu sudbinu proskribiranih nacionalnih i vjerskih manjina u NDH na području Slatine i Virovitice. Rad donosi nove poglede na neke već obrađene teme (kao što je početak ustanka na području Slavonije i stradanje seljaka iz sela Kometnik), ali i potpuno nove podatke (o pres...
Hrčak ID: 77887


hrv Uzroci međunarodne neučinkovitosti u Bosni i Hercegovini (1992.-2014.)
eng Causes of Internation Ineffectiveness in Bosnia and Herzegovina (1992-2014)
Mrduljaš, Saša
Suvremene teme Vol. 7, No. 1, 2014
Angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini otpočeo je prije dvadesetak godina te još uvijek traje bez naznaka svog okončanja. Njegov temeljni cilj bio je kreacija unutarnjeg uređenja kojim bi se harmonizirali međunacionalni odnosi unutar Bosne i Hercegovine te kojim bi se toj zemlji omogućila stabilnost i prosperitet. S obzirom da su bosanskohercegovački Hrvati, Srbi i Muslimani (Bošnjaci) još po Ustavu Socijalističke Republike BiH imali statuse konstitutivnih, suverenih i međusobno jednakopravnih naroda, u osnovi je valjalo iznaći od...
Hrčak ID: 132151


hrv Etnonacionalizam, nacionalne manjine i sjećanje (empirijsko istraživanje: Česi, Mađari, Slovaci, Srbi)
eng Ethnonationalism, National Minorities and Memory (Empirical Research: Czechs, Hungarians, Slovaks, Serbs)
Babić, Dragutin
Međunarodne studije Vol. IX, No. 3, 2009
Empirijskim istraživanjem provedenim u Zapadnoj Slavoniji, Istočnoj Slavoniji, Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj te gradu Zagrebu, željelo se provjeriti kakvi su stavovi nacionalnih manjina u Hrvatskoj (Česi, Slovaci, Srbi, Mađari) o njihovoj poslijeratnoj poziciji, odnosima prema pripadnicima većinske nacije, mogućoj ugroženosti i sjećanju na prijeratne i ratne situacije. Istraživanje je pokazalo da su etnonacionalizam u hrvatskoj i srpskoj varijanti a posebno ratni sukobi, značajno utjecali na promjenu nacionalne 'slike' Hrvatske, kako na struktu...
Hrčak ID: 291389


eng Svetozar Petrović on the National Question: Introductory Considerations
srp Svetozar Petrović o nacionalnom pitanju: uvodna razmatranja
Brebanović, Predrag
Tragovi Vol. 3, No. 1, 2020
Despite seemingly not taking a prominent place in the hierarchy of his interests, the national question plays an important role in the oeuvre of literary scholar Svetozar Petrović. Therefore, the article diachronically traces the various aspects of Petrović's engagement with the nation. The emphasis is on the continuity evident in this regard from his early Indological to late works in the field of verse theory. Particular attention is paid to the author's attitude towards the language and critique of the essentialist approach to the nat...
Hrčak ID: 238208


hrv Etnički sastav naselja Boke Kotorske prema popisu stanovništva iz 1900. godine
eng Ethnic Composition of the Settlements of Boka Kotorska According to the 1900 Census
Mrduljaš, Saša
Migracijske i etničke teme Vol. 35, No. 3, 2019
Složena vjerska i etnička slika Boke Kotorske stvorena je prije nekih sedam stotina godina i do danas se nastavila mijenjati. No relativno pouzdane informacije o etničko-brojčanim suodnosima dobivamo tek od vremena Druge austrijske uprave (1814. – 1918.), tijekom koje se Boka Kotorska nalazi u okvirima Kraljevine Dalmacije. Pritom su od posebne važnosti suvremeni popisi stanovništva provedeni 1857., 1869., 1880., 1890., 1900. i 1910. Ti popisi nisu registrirali etničku pripadnost, već vjersku, a od 1880. i jezičnu. Stoga se do pokazatelja o etn...
Hrčak ID: 238151


hrv Uređenje državljanstva i multinormativnost na hrvatsko-slavonskom području u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918. – 1928.)
eng Citizenship Norms and Multinormativity in Croatian-Slavonian Area in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1928)
Kosnica, Ivan
Predmet rada je uređenje državljanstva na hrvatsko-slavonskom području u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u razdoblju od uspostave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine pa sve do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. studenoga 1928. godine. Autor je u radu propitao dosege i ograničenja temeljne postavke o uređenju državljanstva na hrvatsko-slavonskom području prema kojoj je državljanstvo na tom području bilo uređeno propisima donesenim do 1918. godine te novim propisima kojima su prethodni...
Hrčak ID: 280673


hrv VJERSKI PRIJELAZI S PRAVOSLAVLJA NA RIMOKATOLIČKU VJERU IZMEĐU 1941. I 1945. NA PODRUČJU KOTARA POŽEGA
eng Conversions from the Orthodox to the Roman Catholic Religion in the Period between 1941 and 1945 in the Požega District
Škiljan, Filip
Autor u tekstu na temelju arhivske građe, literature i objavljenih izvora donosi podatke o vjerskim prijelazima pravoslavnih na rimokatoličku vjeru na području Požeškog arhiđakonata između 1941. i 1945. godine. Nakon uvodnog dijela o odnosu Rimokatoličke crkve i Nezavisne Države Hrvatske bavi se statističkim pokazateljima broja prijavljenih prijelaznika na području Požeškog arhiđakonata na temelju poimeničnih popisa iz Nadbiskupskog državnog arhiva. Posebno se bavi skupnim/masovnim vjerskim prijelazima koji su poduzimani tijekom jeseni i zime 1...
Hrčak ID: 192979


hrv Izjašnjavanje sandžačkih Bošnjaka o nacionalnoj pripadnosti u popisima stanovništva (1948. – 2011.)
eng Expression of National Affiliation in Population Censuses (1948–2011) among Sandžak Bosniaks
Mrduljaš, Saša
Migracijske i etničke teme Vol. 34, No. 1, 2018
Unatoč tome što je bošnjačka zajednica u Sandžaku integralni dio bošnjačke nacije, po nizu značajki predstavlja njezin posebni segment. U kontekstu te posebnosti pokušalo se utvrditi u kojoj je mjeri popisno iskazivanje njezinih pripadnika o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti bilo sukladno izjašnjavanju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kako na razini ukupnog Sandžaka tako i njegova srpskog te crnogorskog dijela. Ujedno, analizom je omogućena i usporedba Bošnjaka u navedena dva dijela Sandžaka. Predmet istraživanja ponajprije su bili rezultati...
Hrčak ID: 209125


hrv Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta" u socijalizmu – prilog uz sedamdesetu godišnjicu osnutka
eng Serbian Cultural Society “Prosvjeta” – a Contribution to the 70th Anniversary of the Foundation
Šarić, Tatjana
Arhivski vjesnik Vol. 57, No. 1, 2014
Rad obrađuje djelovanje Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ od njegovog osnutka 1944. do prestanka rada početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća i formalnog ukidanja 1980. te njegovu povezanost s političkim srpskim predstavništvima unutar institucija vlasti FH/NRH/SRH – Srpskim klubom vijećnika ZAVNOH-a i Glavnim odborom Srba u Hrvatskoj. Budući da se historiografija ovom temom nije u većoj mjeri bavila, članak se većinom temelji na izvornim materijalima iz arhivskog fonda Hrvatskog državnog arhiva HR-HDA-640. Srpsko kulturno društvo „Prosvj...
Hrčak ID: 139181