Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Vrijeme raspada
eng Time of disintegration
Vinšćak, Tomo
Studia ethnologica Croatica Vol. 5, No. 1, 1993
U članku autor analizira uzroke i posljedice rata koji se još uvijek vodi na prostorima bivše Jugoslavije, te pokušava dati neke etnološke, kulturološke, političke i psihološke odrednice. Također daje objašnjenje zašto su političari Ujedinjenih naroda i Europske zajednice dozvolili da se na kraju drugog tisućljeća, u srcu Europe mogu mijenjati granice silom, provoditi genocid, kulturocid i etničko čišćenje. Nesposobnost da se spriječi velikosrpska agresija na Hrvatsku, kao i na Bosnu i Hercegovinu, pokazuje da još nije sazrelo vrijeme za Novi s...
Hrčak ID: 75637


hrv Nova interpretacija geneze Načertanija: srbocentrizam Hotela Lambert i Hrvati
eng A new interpretation of the genesis of Načertanije: Serbocentrism of the Lambert Hotel and Croats
Zurek, Piotr
Scrinia Slavonica Vol. 6, No. 1, 2006
Ovaj je članak cjelovita hrvatska verzija referata “Nowa interpretacja genezy Načertanije – serbocentryzm Hotelu Lambert a Chorwaci”, koji je autor održao na znanstvenom skupu “Idee wspólnotowe Słowi ańszczy ny: bilans i zagroženia”, Poznań 27.-28. ožujka 2003. U referatu se pokušava objasniti pitanje udjela Hotela Lambert i Hrvata u nastanku političkog plana poznatog kao ”Načertanije”. Treba podsjetiti da je Hotel Lambert bio aristokratski tabor poljske emigracije u razdoblju između 1833. i 1870. Ime je dobio prema pariškoj palači pročelnika...
Hrčak ID: 7550


eng Former Austro – Hungarian officers in the Army of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia
Čapo, Hrvoje
Review of Croatian History Vol. V, No. 1, 2009
The Serbian army personnel could not respond to the challenges presented in the newly founded Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. A great number of officers from the former Austro-Hungarian Army were to be admitted but with prior verifications. The treatment of accepted officers in the new army was unfavourable and they were labelled as former Austro-Hungarian officers throughout their career. Due to such a treatment and working conditions, as well as some possible personal reasons many of them had left the army. Based on the data collected...
Hrčak ID: 50558


hrv Prijeratno, ratno i poslijeratno hrvatsko-srpsko susjedstvo u lokalnim zajednicama
eng The prewar, war and post-war Croatian-Serbian neighbourhood in local communities
fre Le voisinage (croate-serbe) dans les communautés locales: périodes avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre
Babić, dragutin
Sociologija i prostor Vol. 44, No. 174 (4), 2006
Susjedski odnosi čine temelj lokalnih zajednica i vezivno socijalno tkivo društva u cjelini. Za modernu verziju socijalnih odnosa posebno je značajno uključ ivanje različitih etničkih/nacionalnih skupina u mrežnu strukturu zajednica. Prijeratno susjedstvo u Hrvatskoj uključivalo je različite takve skupine, a u relaciji socijalnih veza Hrvata i Srba susjedski su odnosi, kako to ističu ispitanici u ovom istraživanju, bili važna komponenta, i od znatne većine naših ispitanika ocijenjeni su pozitivno. Već prijeratna etnonacionalna propaganda,...
Hrčak ID: 93833


hrv IDENTITET I IMIDŽ BOSNE I HERCEGOVINE IZ PERSPEKTIVE NJEZINIH TRIJU NARODA – ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI I PREPREKA NA PUTU BRENDIRANJA
eng IDENTITY AND IMAGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM THE PERSPECTIVE OF ITS THREE NATIONS – BRANDING OPPORTUNITIES AND DRAWBACKS RESEARCH
Skoko, Božo
Mostariensia Vol. 18, No. 1-2, 2014
Rad se bavi mogućnostima brendiranja Bosne i Hercegovine, odnosno fenomenom identiteta i imidža ove države te potencijalima i preprekama u stvaranju bolje percepcije BiH. Autor je proveo istraživanje javnoga mnijenja među građanima BiH, odnosno ispitanicima iz reda triju bosanskohercegovačkih naroda – Bošnjaka, Hrvata i Srba, u dva vala – 2010. i 2013. kako bi istražio kako oni doživljavaju identitet i imidž svoje države te kako sagledavaju potencijale i nedostatke na putu njezina mogućeg brendiranja. Istraživanje je pokazalo kako je većina gra...
Hrčak ID: 133976


hrv Identitet, stradanje, sjećanje i asimilacija Srba na području Grubišnog Polja i Bjelovara
eng Identity, Suffering, Memory and Assimilation of Serbs in the Area of Grubišno Polje and Bjelovar
Škiljan, Filip
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Autor na temelju usmenih iskaza prikupljenih na terenu na području Bilogore između Bjelovara i Grubišnog Polja i objavljene literature, donosi informacije o nekim bitnim identitetskim obilježjima Srba koji žive na tom području (običaji oko rođenja djeteta, vjenčanja, smrti, o vjerskim običajima i krsnim slavama). Potom istražuje koji su faktori utjecali u socijalističkom razdoblju na povećanu asimilaciju Srba (antifašistička borba i sjećanje na nju, jugoslavenstvo, ateizacija i slično). Posebno se bavi sjećanjima na prošli, Domovinski rat (1991...
Hrčak ID: 257295


hrv Relacijska dimenzija etničkog identiteta: istraživanje etničkih kategorija na primjeru Petrinje
eng Relational Dimensions of Ethnic Identity: Research on Ethnic Categories in the Case of Petrinja
Gregurović, Snježana
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 3, 2005
Rad se temelji na rezultatima empirijskog istraživanja provedenog u naselju Petrinji na početku 2003. godine. Prilikom konstruiranja uzorka pošlo se od pretpostavke da su u Petrinji zbog ratnih razaranja i raseljavanja u Domovinskom ratu formirane četiri kategorije etničnosti: 1. domicilni Hrvati, 2. bosanski Hrvati, 3. domicilni Srbi i 4. domicilni Srbi povratnici. Cilj istraživanja bio je utvrditi koji oblici etničke identifikacije prevladavaju u četirima kategorijama etničnosti kao i na koji način pripadnici svake pojedine kategorije etnično...
Hrčak ID: 4778


hrv Srpski list (glas) o hrvatskoj politici u banskoj Hrvatskoj 80-ih godina 19. stoljeća
eng SRPSKI LIST (GLAS) [SERB NEWSPAPER (VOICE)] ON CROATIAN POLITICS IN CIVIL CROATIA DURING THE 1880S
Rajčić, Tihomir
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 3, 2003
U ovom radu autor analizira stav Srpskog lista (glasa) glasila Srpske stranke u austrijskoj Dalmaciji prema najistaknutijim političkim snagama u banskoj Hrvatskoj. U tom smislu autor zapaža da se Srpski list (glas) najviše bavi banom Khuenom i njegovom mađaronskom politikom, prema kojoj ima pozitivan stav. S druge strane J. J. Strossmayeru i Stranci prava glasilo Srpske stranke posvećuje znatno manje pozornosti i o njima donosi isključivo negativna gledišta. Razlog takvom držanju Srpskog lista (glasa), autor vidi u interesima Srpske stranke, ko...
Hrčak ID: 103026


hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području Čazmanskog arhiđakonata između 1941. i 1945.
eng Religious Conversions from Orthodoxy to Roman Catholicism and Greek Catholicism in the Archdeaconry of Čazma between 1941 and 1945
Škiljan, Filip
Migracijske i etničke teme Vol. 33, No. 3, 2017
U tekstu se donose podaci o vjerskim prijelazima na području Čazmanskog arhiđakonata, koji je obuhvaćao najveći dio Moslavine i manji dio Bilogore. Na tome je području do Drugoga svjetskog rata živjelo oko 17.000 pravoslavnih Srba, koji su činili približno 14% sveukupnog stanovništva. Nakon uspostave NDH ustaše su počeli provoditi teror nad srpskim stanovništvom. Istaknutiji Srbi otpremani su u zatvore i logore, a dio onih koji su uhićeni tijekom travnja i svibnja 1941. stradao je u logoru Jadovno na Velebitu. Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 1...
Hrčak ID: 198698


hrv Djelovanje čeških društava u Slavoniji na prosvjetnom i zdravstvenom prosvjećivanju manjine u prvoj polovini XX. stoljeća
eng Activities of Czech societies in Slavonia in educational and health-care education of minorities in the first half of the 20th century
Dugački, Vlatka
Hrčak ID: 109846