Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Stavovi hrvatske političke elite prema stvaranju jugoslavenske države
eng Attitudes of Croatian political elite towards formation of the Yugoslav state
Boban, Branka
Tragovi Vol. 2, No. 2, 2019
U radu se promatraju dvije grupe hrvatskih političara koje su djelovale za vrijeme rata u inozemstvu i u Zagrebu. Grupa u inozemstvu bila je organizirana u Jugoslavenski odbor koji su vodili Frano Supilo i Ante Trumbić, a bez njih sile Antante ne bi bile upoznate s problemima Hrvata, Srba i Slovenaca iz Austro-Ugarske i njihovom željom da se oslobode iz te države i ujedine sa Srbijom i Crnom Gorom u jedinstvenu jugoslavensku državu, niti bi se najveći dio hrvatske obale Jadrana uspio spasiti od Italije, koju su oni obećali Londonskim ugov...
Hrčak ID: 229351


hrv Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941. godine
eng Coercive Mass Emigration of Serbs from Podravina and Kalnik Foothills in the Summer and Early Autumn of 1941
Škijan, Filip
Cris Vol. XIV, No. 1, 2012
Autor u tekstu donosi podatke o preseljenju Srba s područja kotara Ludbreg, Koprivnica, Đurđevac Križevci u Srbiju u ljeto i ranu jesen 1941. godine. Na temelju arhivskih dokumenata, objavljene građe, literature i usmenog iskaza autor daje pregled organizacije otpremanja Srba u useljeničko-iseljeničke logore, njihova iseljavanja u Srbiju i puštanja jednog dijela Srba (oni iz sela Osijek Vojakovački) iz useljeničko-iseljeničkih logora kućama. U tekstu su doneseni i primjeri molbi za puštanje iz logora, popis puštenih iz logora i podaci o Sloven...
Hrčak ID: 101220


hrv Utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba (empirijsko istraživanje: bivši ratni prostori zapadne i istočne Slavonije)
eng The Effects of Transition and War on the Construction of Some Segments of National Identity among Croats and Serbs (An Empirical Survey in the Former War Areas of Western and Eastern Slavonia)
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 3, 2005
Autor analizira utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba. Predložak za analizu čini empirijsko istraživanje provedeno u zapadnoj i istočnoj Slavoniji. Analiza je obuhvatila tri skupine ratnih migranata i ratnih stradalnika, Hrvate starosjedioce, Srbe starosjedioce i useljenike. Istraživanje je provedeno od rujna do prosinca 2004. u selima i gradovima zapadne i istočne Slavonije, pri čemu se služilo anketnim upitnikom od 48 pitanja zatvorenog tipa. Istraživanjem su obuhvaćena sljedeća obilježj...
Hrčak ID: 4777


hrv Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta
eng Vojislav Trifunović or Tomislav Lučić: Who Will Be Easier to Hire in Zagreb? Testing Ethnic and Age Discrimination through the Method of Field Experiment
Maslić Seršić, Darja; Vukelić, Anton
Revija za sociologiju Vol. 42, No. 1, 2012
Provedbom eksperimenta u prirodnim uvjetima ili metodom testiranja situacije autori su provjeravali jednakost prilika pojedinih skupina na tržištu rada. S pomoću writting test varijante metode ekvivalentnih parova ispitivali su postoji li pri zapošljavanju u Zagrebu diskriminacija osoba srpske nacionalnosti u usporedbi s njihovim hrvatskim parom, te četrdesetogodišnjaka u odnosu na dvadesetogodišnjake. Također, autore je zanimalo moderira li pojavu diskriminacije rod, razina obrazovanja i trenutačna potražnja (deficitarnost) za određenim profil...
Hrčak ID: 89218


hrv Razvoj naseljenosti i promjene narodnosnog sastava u Plitvičkoj regiji
eng Development of the Population and Changes in Ethnic Structure in the Plitvice Region
Pejnović, Dane
Hrvatski geografski glasnik Vol. 54., No. 1., 1992
U radu se polazi od činjenice da je u širem prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera početkom 90-tih godina provedeno etničko čišćenje. Na tragu istraživanja uzroka i motiva toga čina, podrobnije je istražen razvoj naseljenosti te promjene narodnosnog sastava u naseljima i zonama Plitvičke regije u razdoblju 1857-1991, s posebnim osvrtom na brojčani omjer Hrvata i Srba u naseljima prema popisu stanovništva iz 1991.godine.
Hrčak ID: 63752


hrv PRILOZI ZA BIOGRAFIJU BUDISLAVA pl. BUDISAVLJEVIĆA PRIJEDORSKOG UZ POMOĆ NJEGOVIH NEOBJAVLJENIH MEMOARA "POMENCI IZ MOGA ŽIVOTA"*
eng ADDITIONS FOR THE BIOGRAPHY OF BUDISLAV pl. BUDISAVLJEVIĆ-PRIJEDORSKI WITH THE HELP OF HIS UNPUBLISHED MEMOIRS "MOMENTS FROM MY LIFE"
KARAULA, ŽELJKO
Senjski zbornik Vol. 38, No. 1, 2011
U radu se uz pomoć rukopisnih memoara Budislava Budisavljevića pl. Prijedorskog Pomenci iz moga života, koji se čuvaju u arhivu Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu, arhivskih izvora, novina te literature donose prilozi na njegovu biografiju.
Hrčak ID: 86416


hrv Iz najstarije povijesti Srba u Podravini
eng From Earliest History of Serbs in Podravina
Petrić, Hrvoje
Podravina Vol. 15, No. 30, 2016
U ovom tekstu autor na temelju neobjavljenih i objavljenih izvora te literature razmatra procese najstarijih srpskih naseljavanja u Podravini, koja su započela u prvoj polovici 15. stoljeća. Čini se da su ti doseljenici ostavili traga u govoru područja (novoštokavština) koje su naselili, a sjećanja na njihovo doseljavanje predstavljaju prezimena koja postoje do danas. U nastavku rada obrađeno je doseljavanje srpskog stanovništva u 16. stoljeću. Dio informacija odnosi se i na najstariju povijest manastira Lepavina.
Hrčak ID: 174561


hrv Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine
eng Stjepan Radić’s speeches held in Dalmatia in 1926
Mirošević, Franko
U ovom prilogu autor na temelju novinskog tiska, relevantne literature i arhivskih izvora opisuje govore koje je Stjepan Radić 1926. godine održao u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini. Bilo je to vrijeme sporazuma HSS-a s radikalima kada su u vladi ujedno bili uz ministre radikale i ministri članovi HSS-a. Međutim, to Radiću nije smetalo da otvoreno govori o nezdravom političkom stanju u zemlji, optužujući za to uglavnom svoje političke partnere radikale. Ti su istupi doveli u pitanje samo sporazum Radića s radikalima. Autor analizira govore i don...
Hrčak ID: 31842


hrv Politika emocija i etničko nasilje: Zadar 1991. godine
eng Politics of Emotions and Ethnic Violence: Zadar in 1991
Korotaj Drača, Vinko
Tragovi Vol. 5, No. 1, 2022
Autor istražuje etničko nasilje usmjereno prema Srbima u Zadru 1990. i 1991. koristeći se različitim oblicima pisanih izvora (novine, sudski dokumenti, policijski izvještaji, nalazi psihijatrijsko-forenzičkih vještačenja i srodni izvori) i prikupljenim usmenim svjedočanstvima ljudi koji su tih godina živjeli u Zadru. Istraživanje obuhvaća prva otpuštanja s posla, stvaranje atmosfere straha i nepovjerenja, uništavanje imovine tijekom zadarske “kristalne noći” i nakon nje, te djelovanje “trojki” koje su upadale u stanove i zlostavljale Srbe s cil...
Hrčak ID: 279338


hrv Stipe Šuvar i srpsko pitanje u Hrvatskoj
eng Stipe Šuvar and the question of Serbs in Croatia
Dragojević, Rade
Tragovi Vol. 5, No. 2, 2022
Stipe Šuvar (1936. — 2004.) je bio hrvatski političar, sociolog, publicist i javni radnik koji je tokom cijele svoje karijere nastupao, govorio i pisao u modusu političke i kulturne suradnje i udruživanja Srba i Hrvata, kako u Hrvatskoj tako i u Jugoslaviji. Do 1990. godine Šuvar zagovara ideju jugoslavenskog socijalističkog patriotizma unutar kojeg nije tijesno ni demokratskoj nacionalnoj svijesti ni jugoslavenstvu. Poslije te prekretničke godine svojim tekstovima i javnim istupima suprotstavlja se šovinističkoj retorici nove vlasti usmjerene...
Hrčak ID: 286916