Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Bosna i Hercegovina od prvih izbora do međunarodnog priznanja
eng Bosnia and Hercegovina from the first multi-party Elections to the international Recognition
Lučić, Ivica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 1, 2008
Autor je na temelju dokumenata, transkripata sa sjednica Skupštine i Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, literature i tiska analizirao i prikazao političko stanje i događaje u SR BiH tijekom predizborne kampanje i tijekom 1991. godine za vrijeme vlasti koalicije triju nacionalnih stranaka. Bila je to koalicija suprotstavljenih političkih koncepata, koja se raspala čim se trebala izjasniti o najvažnijim političkim pitanjima. Opisani događaji ocijenjeni su u kontekstu ukupnih procesa u tadašnjoj Jugoslaviji i uspoređeni s...
Hrčak ID: 27111


hrv Parlamentarni izbori i stranačke borbe u virovitičkom i slatinskom kotaru 1919.-1929.
eng PARLIAMENTARY ELECTIONS AND PARTY STRUGGLES IN THE VIROVITICA AND SLATINA DISTRICTS, 1919-1929.
Miškulin, Ivica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 3, 2003
U radu autor na temelju stranačkog tiska, arhivske građe i relevantne literature obrađuje rezultate parlamentarnih izbora u virovitičkom i slatinskom kotaru koji su održani u parlamentarnom razdoblju međuratne jugoslavenske države. Upravo su parlamentarni izbori imali iznimno značenje za svaku političku stranku jer su oni pokazivali njihovu stvarnu snagu. U vrijeme održavanja parlamentarnih izbora, politički život u virovitičkom i slatinskom kotaru ulazio je u razdoblje svog punog intenziteta, a djelovanje političkih stranaka bila je u punom za...
Hrčak ID: 103022


hrv Afera Lipošćak
eng THE LIPOŠĆAK AFFAIR
Zorko, Tomislav
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 3, 2003
Autor je obradio tzv. aferu Lipošćak iz vremena postojanja kratkotrajne Države Slovenaca, Hrvata i Srba. Njome su pristaše bezuvjetnog ujedinjenja sa Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom htjele zaplašiti svoje moguće političke protivnike nesklone takvom udruživanju u novu južnoslavensku zajednicu.
Hrčak ID: 103023


hrv NEKI SEGMENTI PRIMARNIH SOCIJALNIH VEZA HRVATA I SRBA NAKON RATNIH SUKOBA
eng Some Segments of Primary Social Relations between Croats and Serbs after the War
ger Einige Segmente primärer gesellschaftlicher Kontakte zwischen Kroaten und Serben nach dem Jugoslawienkrieg
BABIĆ, Dragutin
Društvena istraživanja Vol. 17, No. 4-5 (96-97), 2008
U tekstu se analiziraju kvaliteta i dosezi socijalne interakcije Hrvata i Srba nakon ratnih sukoba i povratka/useljavanja ratnih migranata na bivše ratne prostore. U prijeratnom razdoblju mrežnu strukturu primarnih socijalnih relacija u mikrosocijalnom ambijentu lokalnih zajednica činili su susjedstvo, bračne i generacijske veze, prijateljstvo i drugi socijalnointerakcijski obrasci pripadnika različitih nacionalnih skupina. Hrvati i Srbi značajno su sudjelovali u tim mrežama, a velik dio pripadnika jedne i druge skupine imao je prijate...
Hrčak ID: 29461


hrv Ratni mortalitet Srba (bivše) Općine Vukovar tijekom 1991.
eng WAR MORTALITY OF SERBS OF THE (FORMER) MUNICIPALITY OF VUKOVAR IN 1991
Ružić, Slaven; Živić, Dražen
Scrinia Slavonica Vol. 13, No. 1, 2013
Na temelju dostupnih podataka iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine koje se čuva i obrađuje u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata kao i tiskovina srpske provenijencije iz 1990-ih, prikazana je i interpretirana veličina i struktura ratnoga mortaliteta srpskog stanovništva (vojnika i civila) s prijeratnim prebivalištem na području bivše Općine Vukovar kao prilog poznavanju izravnih i ukupnih demografskih ratnih gubitaka vukovarskog područja tijekom 1991.
Hrčak ID: 116627


hrv Agrarna reforma veleposjeda Pomoćin
eng Agrarian reform on the Pomoćin estate
Kasap, Jelena; Lachner, Višnja
Razdoblje neposredno nakon Prvog svjetskog rata obilježeno je nizom političkih i gospodarskih odluka koje su nepovratno izmijenile društvenu strukturu kao i posjedovne odnose na području cijele Države SHS. Sa svrhom ukidanja posljednjih tragova feudalnih ili kolonatskih odnosa te ukidanja veleposjeda, agrarna je reforma bez iznimke provedena na području cijele Države. Dostupna istraživanja u značajnoj su mjeri obrazložila postupak donošenja političkih odluka, kao i postupak primjene agrarne reforme na različitim feudalnim imanjima na području D...
Hrčak ID: 287630


hrv Postupanje ustaškog režima s imovinom Židova i Srba u kotarima Koprivnica i Đurđevac (1941. - 1942.)
eng The Ustasha Regime Treatment of Jewish and Serbian Property in Koprivnica and Đurđevac Districts (1941 – 1942)
Šadek, Vladimir
Podravina Vol. 14, No. 28, 2015
Nakon stvaranja Nezavisne Države Hrvatske u travnju 1941. na području Podravine započela je genocidna i rasistička politika ustaškog režima nad Srbima, Židovima i Romima. Uz ideološko opravdanje progona, ustaškom režimu bitno je bilo domoći se nekretnina i druge vrijedne imovine kojom su raspolagali Židovi i Srbi. Pod krinkom tumačenja da se takvom politikom namjerava ojačati hrvatsko gospodarstvo počinjena je velika otimačina, te su ustaški čelnici i njihovi pojedini pristaše preko noći stekli velika bogatstva. Za trgovačke radnje i poduzeća Ž...
Hrčak ID: 151956


hrv Ivan Pernar o hrvatsko-srpskim odnosima nakon atentata u Beogradu 1928. godine
eng Ivan Pernar on Croatian-Serbian Relations after the 1928 Assassination in Belgrade
Begonja, Zlatko
Za vrijeme oporavka od zadobivenih rana prilikom atentata u Narodnoj skupštini u Beogradu Ivan Pernar dao je intervju novinaru jednoga talijanskog novinskog lista. U njemu je veoma iscrpno progovorio o svim društvenim problemima u Kraljevini SHS, kao i o ključnim narodnim različitostima između Hrvata i Srba. Pritom je posebice iznosio sve oprečnosti koje su opterećivale dotadašnju suradnju tih dvaju naroda, ali i naglašavao one što bi u budućnosti mogli priječiti bilo kakve oblike njihova međusobnoga zajedničkog života. Također, Pernar je u ovo...
Hrčak ID: 48326


hrv Ako neće milom, hoće komesarijatom: mehanizam državne centralizacije na primjeru grada Osijeka (1926. – 1928.)
eng If not by sweet-talk than by commissariat. The mechanism of the state centralization in the case of the city of Osijek (1926 – 1928)
Lukić, Anamarija
Hum Vol. 11, No. 15, 2016
Politika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema krajevima koji su prethodno bili u sastavu Austro-Ugarske Monarhije bila je politika pokoravanja i iskorištavanja. Proces centralizacije nastojao je svu moć odlučivanja i raspolaganja novcem poreznih obveznika skoncentrirati u Beograd. Tu je politiku provodila vodeća politička snaga, Narodna radikalna stranka. Osijek je bio jedan od gradova čiji je razvoj stradao zbog takve politike. Kako radikali nisu imali dovoljno političke moći u Osijeku, silom su namentnuli svoju vlast kroz instituci...
Hrčak ID: 187849


hrv Hercegovački franjevci i spašavanje žrtava ustaških progona u Mostaru 1941. – 1943.
eng HERZEGOVINIAN FRANCISCANS AND THE SAVING OF USTASHA PERSECUTION VICTIMS IN MOSTAR 1941-1943
Mandić, Hrvoje
Časopis za suvremenu povijest Vol. 48, No. 3, 2016
Od travnja 1941. i uspostave vlasti Nezavisne Države Hrvatske do kapitulacije Italije ujesen 1943. hercegovački franjevci fra Dominik Mandić, fra Leo Petrović i fra Bonicije Rupčić istaknuli su se svojom humanitarnom i karitativnom ulogom u Mostaru. Upravljačka struktura hercegovačkih franjevaca na čelu s biskupom Alojzijem Mišićem javno je kritizirala rasne zakone vlasti Nezavisne Države Hrvatske. Fra Dominik Mandić, fra Leo Petrović i fra Bonicije Rupčić, zajedno sa subraćom, organizirali su mnoga spašavanja Srba i Židova te pripadnika Hrvats...
Hrčak ID: 171375