Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Identitet Srba u Hrvatskoj
eng IDENTITY OF SERBS IN CROATIA
Škiljan, Filip
Politička misao Vol. 51, No. 2, 2014
U ovom radu analiziraju se tradicionalni i moderni elementi srpskog identiteta u Hrvatskoj. Kao tradicionalne elemente identiteta autor navodi pravoslavnu vjeroispovijest, pismo i vojničku prošlost, a kao moderne elemente jezik i književnost, građanske, društvene i političke vrijednosti, brigu za narodnosni status i narodne organizacije te privrženost narodnooslobodilačkoj borbi. Istraživanje se temelji na dubinskim intervjuima s kazivačima srpske nacionalnosti iz čitave Republike Hrvatske. Autor zaključuje da nakon raspada Jugoslavije s...
Hrčak ID: 126052


hrv Nikola TOLJA, Dubrovački Srbi katolici – istine i zablude, vlastita naklada, Dubrovnik, 2011., 711 str.
Mladineo, Goran
Časopis za suvremenu povijest Vol. 44, No. 3, 2012
Prikaz knjige.
Hrčak ID: 95171


hrv Manjinski identitet i autostereotipi: srpska karikatura u Hrvatskoj 1896.-1902.
Rumenjak, Nives
Časopis za suvremenu povijest Vol. 38, No. 2, 2006
Autorica se bavi promidžbenom stranom političke karikature na kraju 19. stoljeća u banskoj Hrvatskoj. Na primjeru istraživanja Vrača pogađača, lista tada oporbene Srpske samostalne stranke, ukazuje na dominaciju etničkog i nacionalnog auto(sterotipa).
Hrčak ID: 101873


hrv Slika Hrvata u srpskim i Srba u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovu školu
Tomljenović, Ana
Povijest u nastavi Vol. X., No. 19 (1), 2012
Rad analizira slike „drugoga“ na primjeru recentnih hrvatskih i srpskih udžbenika povijesti za osnovnu školu od petog do osmog razreda. U srpskim se udžbenicima analizira slika Hrvata, dok se u hrvatskim udžbenicima analizira slika Srba. U zaključku se donosi usporedba tih dviju slika te upućuje na kontinuitete i diskontinuitete u oblikovanju te slike.
Hrčak ID: 117176


hrv Teodozijeva podjela Rimskog carstva 395. godine i njezin utjecaj na formiranje "zapadnjačke" dimenzije hrvatskog i "istočnjačke" dimenzije srpskog identiteta
eng Theodosius' partition of the Roman Empire, in A.D. 395, and its influence on the shaping of "Western" dimension of Croat and "Eastern" dimension of Serb identity
Mrduljaš, Saša
Nova prisutnost Vol. V, No. 3, 2007
Teodozijevoj podjeli Rimskog Carstva 395. godine na zapadni i istočni dio, za koju se u literaturi gotovo odreda navodi kako je na tlu jugoistočne Europe išla dolinom rijeke Drine, nerijetko se pridaje izuzetan značaj pri objašnjavanju nastanka „zapadnjačkog“ identiteta kod Hrvata, odnosno, „istočnjačkog“ kod Srba. Po tim tumačenjima, prilikom svoje doseobe početkom 7. stoljeća Hrvati su se nastanili zapadno, a Srbi istočno od spomenute rijeke što je u bitnome utjecalo na njihovo uklapanje u različite potkulturalne cjeline unutar europskokršćan...
Hrčak ID: 22339


hrv Nadbiskup Josip Stadler (1881.-1918.) i Srbi
ita L'arcivescovo Josip Stadler (1881-1918) ed i Serbi
Vukušić, Tomo
Crkva u svijetu Vol. 34, No. 1, 1999
Pitanje međusobnih odnosa Hrvata i Srba, a samim time i katolika i pravoslavaca, svakako Je Jedna od najzanimljivijih tema koje se mogu proučavati na ovim područjima. U povijesti tih odnosa osobito je zanimljivo ono što se događalo u drugoj polovici 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća, kad se među istaknutijim protagonistima isticao tadašnji sarajevski nadbiskup Josip Stadler, čije djelovanje je glavni predmet proučavanja ovoga članka. Svojim javnim zastupanjem ideje o stvaranju države Hrvatske unutar Austro-Ugarske Monarhije, unutar koje se t...
Hrčak ID: 48162


hrv Slovenac među Hrvatima i Srbima: Franc Žužek, župnik u Glini, 1927. - 1955.
Mrkalj, Igor
Tragovi Vol. 1, No. 1, 2018
Premda se gotovo svi relevantni izvori slažu u tvrdnji da je Franc Žužek, dugogodišnji župnik u Glini (1927. — 1955.), imao značajnu ulogu u društvenom životu Gline i glinskog kraja, kritička historiografija propustila je značajnije istražiti njegovu životnu biografiju. Stoga je zadaća ovog članka da pruži pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili njegovu predratnu, ratnu i poslijeratnu karijeru, koja dobro ilustrira neke teme koje su važne ne samo za Glinu i Hrvatsku, nego i za širu regiju, uz to u jednom dužem vremenskom period...
Hrčak ID: 221316


hrv Nacionalna ideologija i povijest u 'Crvenoj Hrvatskoj' i 'Dubrovniku' 1902. godine: čija je Župa Dubrovačka?
Aralica, Višeslav
Časopis za suvremenu povijest Vol. 36, No. 3, 2004
Rad obrađuje raspravu između dvojice Dubrovčana, objavljivanu u listovima 'Dubrovnik' i 'Crvena Hrvatska' tijekom 1902. godine. Glavni su sudionici te rasprave bili katolički svećenik Vice Medini na strani pravaša i osoba pod pseudonimom Nikša N., naklonjena srpskoj stranci čiji je politički utjecaj u Dubrovniku polako jenjavao. Na površini rasprava o tome tko je u srednjem vijeku darovao Dubrovčanima Župu Dubrovačku, ustvari je rasprava u kojoj njeni sudionici nastoje dokazati svoje oprečne stavove o etničkom porijeklu Dubrovčana. Njihova namj...
Hrčak ID: 8397


hrv O obavijesnom potencijalu osmansko-turske arhivske građe za povijest Srba u Hrvatskoj: uvodne napomene
Moačanin, Nenad
Tragovi Vol. 1, No. 1, 2018
Obavijesni potencijal osmansko-turskih arhivskih izvora općenito, pa onda i za prošlost Srba u Hrvatskoj istodobno je i kolosalan i više nego ograničen. Razlog je tome karakter popisnih deftera, napose katastarskih, sastavljanje kojih je bilo isključivo motivirano fiskalnim interesima. No ipak je moguće ustanoviti da se na područjima na kojima se u dvadesetom stoljeću (“jučer”) nalazio uglavnom kompaktno naseljen najveći dio Srba u Hrvatskoj ništa bitno nije mijenjalo približno od sredine šesnaestog stoljeća, osim relativno male gustoće n...
Hrčak ID: 221319


hrv Ćirilica u banskoj Hrvatskoj od druge polovice 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata
Gabelica, Mislav
Historijski zbornik Vol. 67, No. 1, 2014
Prateći sudbinu položaja ćirilice u hrvatskom javnom životu od druge polovice 19. stoljeća do izbijanja Prvoga svjetskog rata, autor je nastojao prikazati borbu, koju su Srbi u Hrvatskoj vodili za priznanje njihove nacionalne ravnopravnosti s Hrvatima. Pritom se autor osobito usredotočio na odnos vlasti u Hrvatskoj prema srpskim zahtjevima, koji se kroz to razdoblje, ovisno o mnogim čimbenicima mijenjao.
Hrčak ID: 155968