Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PRAVAŠKA MLADEŽ NA HRVATSKOM SVEUČILIŠTU UOČI PRVOGA SVJETSKOG RATA
eng Party of Rights' Youth at the Croatian University on the Eve of World War I
ger Jugendliche Anhänger der Partei des Rechts an kroatischen Universitäten vor Ausbruch des I. Weltkriegs
GABELICA, Mislav
Društvena istraživanja Vol. 20, No. 4 (114), 2011
Ovaj rad prikazuje pravašku ideologiju uoči Prvoga svjetskog rata na temelju analize djelovanja pravaške akademske omladine na hrvatskom Sveučilištu u tom razdoblju. Autor polazi od pretpostavke da se političke stranke u Banskoj Hrvatskoj uoči Prvoga svjetskog rata u bitnome nisu razlikovale po svojem odnosu prema državnopravnom položaju Hrvatske unutar Monarhije, nego po odnosu prema položaju Srba unutar hrvatske nacije, te od pretpostavke da je taj odnos uglavnom bio uvjetovan stajalištem prema stupanju hrvatskih zemalja u državnu za...
Hrčak ID: 75866


hrv HRVATSKA POLITIKA UNUTAR BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU DEKLARATIVNOGA I REALNOGA PROSTORNOG OPSEGA HRVATSKE ZAJEDNICE / REPUBLIKE HERCEG-BOSNE (1991.–1994.)
eng Croatian Politics in Bosnia and Herzegovina in the Context of the Declarative and Realistic Spatial Coverage of the Croatian Community / Republic of Herzeg-Bosnia (1991–1994)
ger Die kroatische Politik in Bosnien und Herzegowina im Kontext des deklarativen und realen Umfangs des ethnisch-kroatischen Bevölkerungsanteils / der „Republik Herceg-Bosna“ (1991–1994)
MRDULJAŠ, Saša
Društvena istraživanja Vol. 18, No. 4-5 (102-103), 2009
U ovom radu analizira se karakter pozicione hrvatske politike unutar BiH u kontekstu njezinih (inicijalnih) pozicija prema veličini hrvatske jedinice u složeno uređenoj BiH te njezina naknadnog djelovanja u tom smislu. Na temelju stečenog uvida iznosi se zaključak da su zbog iskazanih pretenzija u odnosu na niz srpskih i bošnjačkih etničkih prostora unutar BiH spomenute pozicije s pravom mogle biti negativno doživljene, poglavito na srpskoj i bošnjačkoj strani. No djelovanje hrvatske politike na uspostavu autonomne hrvatske teritorijal...
Hrčak ID: 42601


hrv Uloga Hrvata u povijesti slobodnog i kraljevskog grada Szegedina
eng The Role of the Croats in the History of the Royal Borough of Szeged
Heka, Ladislav
Hrvati Bunjevci, odnosno Dalmatini, kako su ih u Szegedinu nazivali, najvećim su se dijelom u Ugarskoj nastanili krajem 17. stoljeća, i to napose na području između Szegedina i Baje. Dok u Baji i danas imaju važnu ulogu, u Szegedinu postoji samo uspomena na njih. Preostalo je, doduše, još nekoliko prezimena, ali njihovi su nositelji danas Mađari, a ne Hrvati. Etnička zajednica koja je u Mađarsku doselila s područja današnje Bosne i Hercegovine te Hrvatske (Dalmacije) nije imala jasnu sliku o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Naime, tada je Dalmac...
Hrčak ID: 65550


hrv Djelovanje i suradnja vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera i dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića tijekom preustroja Zavoda sv. Jeronima u Rimu i svetojeronimovske afere
Grijak, Zoran
Vrhbosnensia Vol. 24, No. 2, 2020
U radu se, na temelju tek od nedavno dostupnog gradiva iz Arhiva Dubrovačke biskupije, analizira uloga vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera i dubrovačkog biskupa Josipa Grgura Marčelića u širem kontekstu djelovanja hrvatskog episkopata na preustroju svetojeronimskih institucija u Rimu u moderan svećenički zavod krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Također se istražuju njihovi napori za očuvanje neokrnjenim hrvatskih prava na preustrojeni Zavod sv. Jeronima u vrijeme tzv. Svetojeronimske afere 1901./1902., kada je Kneževina Crna Gora, potpomo...
Hrčak ID: 259880


hrv Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941. godine
eng Coercive Mass Emigration of Serbs from Podravina and Kalnik Foothills in the Summer and Early Autumn of 1941
Škijan, Filip
Cris Vol. XIV, No. 1, 2012
Autor u tekstu donosi podatke o preseljenju Srba s područja kotara Ludbreg, Koprivnica, Đurđevac Križevci u Srbiju u ljeto i ranu jesen 1941. godine. Na temelju arhivskih dokumenata, objavljene građe, literature i usmenog iskaza autor daje pregled organizacije otpremanja Srba u useljeničko-iseljeničke logore, njihova iseljavanja u Srbiju i puštanja jednog dijela Srba (oni iz sela Osijek Vojakovački) iz useljeničko-iseljeničkih logora kućama. U tekstu su doneseni i primjeri molbi za puštanje iz logora, popis puštenih iz logora i podaci o Sloven...
Hrčak ID: 101220


hrv POLITIČKA DIMENZIJA HRVATSKO-MUSLIMANSKIH/ BOŠNJAČKIH ODNOSA TIJEKOM 1992. GODINE
eng Political Dimension of Croatian- -Muslim/Bosnian Relations in 1992
ger Politische Dimension der kroatisch- -muslimischen/bosniakischen Beziehungen 1992
MRDULJAŠ, Saša
Društvena istraživanja Vol. 17, No. 4-5 (96-97), 2008
Međunarodnim priznanjem državne neovisnosti Bosne i Hercegovine (BiH) te izbijanjem intenzivne srbijanske oružane agresije u travnju 1992. započinje i novo razdoblje hrvatsko-muslimanskih/bošnjačkih odnosa. U priloženom radu autor opisuje i analizira političku dimenziju tih odnosa tijekom 1992. Pri tome ističe da su tadašnja međunarodna politika prema BiH te izloženost izrazito snažnoj srbijanskoj oružanoj agresiji utjecali na stanovito objedinjavanje političko-obrambenih napora bosansko-hercegovačkih Hrvata i Muslimana/Bošnjaka. No un...
Hrčak ID: 29462


hrv Vladimir Ardalić o sebi i drugima - drugi i Ardalić
eng Vladimir Ardalić about himself and others - others and Ardalić
ita Vladimir Ardalic su se stesso e sugli altri - altri e Ardalić
Roksandić, Drago
Godišnjak Titius Vol. 4, No. 4, 2011
Jedan od najobjavljivanijih suradnika Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena, samouki i nadareni Bukovčanin Vladimir Ardalić, bio je sociokulturno i jedan od najvećih marginalaca među suradnicima časopisa. Njegova formalna izobrazba bila je ograničena na tri razreda pučke škole, ali su njegova znanja, kulturna memorija i ponajviše imaginacija, stečeni u kući strica Jakova, paroha u Đevrskama te u društvu njegove kćeri Ljubice, oslobodili u nadarenome Vladimiru kreativne energije koje su se mogle materijalizirati u velikim etnograf...
Hrčak ID: 118053


hrv Apostolski pohod (vizitacija) Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini 1910.-1914. Prvi dio: Uzroci, početak i značenje apostolskoga pohoda u svjetlu suvremenih izvora 1908.-1910.
eng Apostolic visitation to the Catholic Church in Bosnia and Herzegovina 1910-1914 First part: Causes, beginning and significance of the apostolic visit in the light of contemporary sources 1908-1910
Vrankić, Petar
Hercegovina Vol. , No. 7, 2021
Katoličku Crkvu u BiH potresali su brojni crkveni, politički i ljudski sukobi od 1908. do 1914. koji su se održavali u već kroničnu sukobu između nadbiskupa Stadlera i bosanskih franjevaca oko raspodjele i odstupanja župa, u osnivanju i podupiranju političkih društava: Hrvatske narodne zajednice (HNZ) te od 1910. i Hrvatske katoličke udruge (HKU). Kao dodatne i logične posljedice pojavit će se i sukobi franjevaca s dijecezanskim klerom i isusovcima. Hrvatska svjetovna inteligencija, koja se pojavljuje početkom 20. stoljeća u BiH i traži svoje p...
Hrčak ID: 262205