Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Iseljavanje Srba iz zapadne Slavonije i oduzimanje srpske imovine od strane vlasti NDH 1941. godine
eng Displacement of Serbs from western Slavonia and their property nationalisation by the Independent state of Croatia authorities in 1941
Škiljan, Filip
Osječki zbornik Vol. Vol. 30, No. xx, 2011
Hrčak ID: 207109


hrv "Srbe treba na neki način zastrašiti". Miniranje civilnih objekata na području Bjelovara 1991. - 1995.
Vukobratović, Nikola
Tragovi Vol. 4, No. 2, 2021
Intenzivno međuetničko nasilje protiv civila jedna je od osnovnih karakteristika ratova 1990-ih na području bivše Jugoslavije. Pored zločina počinjenih prilikom provođenja vojnih operacija, primjeri međuetničkog nasilja uključuju i različite oblike postupanja prema etničkim Drugima u područjima koja nisu izravno zahvaćena ratom. U ovom radu autor uzima kampanju miniranja civilnih objekata na području Bjelovara kao studiju slučaja. U njemu se po prvi puta pokušavaju historiografski rekonstruirati pojedini događaji, na temelju sudske, policijske...
Hrčak ID: 266226


hrv Prisilno iseljavanje Srba iz Moslavine 1941. godine
Škiljan, Filip
Historijski zbornik Vol. 65, No. 1, 2012
Autor u tekstu donosi nove informacije o iseljavanju Srba s područja Moslavine (iz kotareva Čazma, Garešnica i Kutina). Na temelju izvorne arhivske građe iz Hrvatskog državnog arhiva i prikupljenih usmenih iskaza autor donosi informacije o hapšenjima, deportacijama u iseljeničke logore i prebacivanju u Srbiju, odnosno puštanju kućama, Srba iz Moslavine između srpnja i studenog 1941. Autor se posebno bavi pojedinačnim i skupnim molbama za neiseljavanje iz NDH i puštanjem Srba iz kotara Garešnica svojim kućama iz logora Požega.
Hrčak ID: 117734


hrv Osvrt na operaciju “Bljesak” u dokumentima Republike Srpske Krajine
eng A LOOK AT OPERATION BLJESAK (LIGHTNING) IN THE DOCU- MENTS OF THE SERB REPUBLIC OF KRAJINA
Brigović, Ivan
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 1, 2009
U radu autor, uglavnom na temelju izvorne arhivske građe pobunjenih Srba iz Hrvatske, prikazuje događaje na okupiranom području zapadne Slavonije od sklapanja sporazuma, kojim je 2. prosinca 1994. dogovoreno otvaranje autoceste Zagreb-Lipovac, do oslobađanja i uspostave legitimne hrvatske vlasti početkom svibnja 1995. godine. Osim sukoba i događaja koji su mu prethodili i uzrokovali ga, u tekstu se prikazuju prilike među pobunjenim Srbima prije, tijekom i nakon borbi, kao i njihovi odnosi sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i Republikom Srpskom...
Hrčak ID: 48000


hrv Različiti sociohistorijski tipovi etničnosti
eng Different Socio-Historical Types of Ethnicity
Heršak, Emil
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 3-4, 1991
Rad počinje pretpostavkom da se etničnost, unatoč zajedničkim osobinama, izražava u različitim tipovima, koji potenciraju (naglašavaju) stanovita dominantna obilježja. Autor, uvjetno, zamišlja (postulira) barem tri opća tipa etničnosti: "židovski" tip, "francuski" tip i "hunsko-turski" tip. U "židovskom" tipu etničnost dobiva svoj osnovni impuls i značaj u religiji, koja prelazi (kompenzira) područno-političku sferu. U "francuskom" tipu područno-politička sfera je presudna. "Hunsko-turski tip" jest prijelazan i okarakteriziran je visokom mjerom...
Hrčak ID: 127355


hrv BROJČANI I TERITORIJALNI SUODNOS HRVATA I SRBA U DALMACIJI PRIJE SUVREMENIH MIGRACIJA
eng NUMERICAL AND TERRITORIAL RELATIONS BETWEEN CROATS AND SERBS IN DALMATIA PRIOR TO CONTEMPORARY MIGRATIONS
Mrduljaš, Saša
Polemos Vol. XVIII, No. 35, 2015
Tijekom osmanskih osvajanja u bitnome je izmijenjena etnička slika Hrvatske i BiH. Njene daljnje preinake uslijedit će za vrijeme protuosmanskih oslobodilačkih ratova. Po njihovom okončanju, ovdašnji etno-teritorijalni suodnosi uglavnom su stabilni do recentnih ratnih sukoba. U kontekstu današnje Dalmacije, kao i znatnog dijela ostatka Hrvatske navedene su etničke promjene rezultirale time da je postala mjestom obitavanja i srpske populacije. Cilj priloženog rada bio je utvrditi brojčani i teritorijalni suodnos Hrvata i Srba u Dalmaciji prije s...
Hrčak ID: 149127


srp Prečanski Srbi u Velikom ratu
Vasin, Goran
Tragovi Vol. 2, No. 1, 2019
Učešće Srba u austrougarskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata nije nepoznata činjenica, ali zbog lojalnosti državi i formiranih stereotipa, ostalo je na marginama istoriografije. Danas dokumenti i savremena literatura pružaju mogućnost da se njihov položaj u ratu sagleda, od marginalizacije u trupama upućenim protiv Kraljevine Srbije 1914. godine, prelaskom na stranu Rusije, do lojalnosti na italijanskom frontu. Iako Beč nije imao mnogo poverenja u lojalnost srpskih podanika, rat je pokazao da je broj dezertera bio u okviru očekivanog, a...
Hrčak ID: 221394


hrv Philipp-Franz Bresnitz von Sydačoff o »panslavističkoj agitaciji« među Hrvatima, Srbima i Slovencima
Zajc, Marko
Historijski zbornik Vol. 63, No. 2, 2010
Philipp-Franz Bresnitz von Sydačoff bio je novinar konzervativne orijentacije, koji je prije Prvoga svjetskog rata zadnju nadu za Habsburšku Monarhiju vidio u prestolonasljedniku Franji Ferdinandu. U vanjskopolitičkom pogledu Sydačoff glavnu ulogu Monarhije vidi na Istoku i na Balkanu. Godine 1899. napisao je knjigu o panslavističkoj agitaciji i o južnoslavenskom pokretu u Austro-Ugarskoj. Sydačoff upozorava na »habsburško breme« glede kultiviranja europskog jugoistoka, slično kao što je bilo uvriježeno mišljenje da kolonijalne sile nose »breme...
Hrčak ID: 81598


hrv Svakodnevni život pravoslavne obitelji u Podravini između dva svjetska rata
eng Everyday Life of a Typical Orthodox Serb Family in Podravina between the Two World Wars
Škiljan, Filip
Podravina Vol. 11, No. 22, 2012
Autor u tekstu donosi informacije o svakodnevnom životu pravoslavne obitelji u kotarevima Đurđevac, Koprivnica i Ludbreg između dva svjetska rata. Osnovni izvor su mu kazivači (njih 18) s kojima su tijekom 2010. godine obavljeni intevjui na spomenutom području. Uz iskaze kazivača autor donosi i usporedbu s katoličkim običajima i svakodnevnim životom koristeći izvornu arhivsku građu Instituta za etnologiju i folkloristiku i Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te objavljenu građu i sjećanja. U zaključku autor iznosi da...
Hrčak ID: 95368


hrv Srbi u Požeštini: Sjećanje, pamćenje i nacionalni identitet
eng Serbs in the Požega County: Memory, Remembrance and National Identity
Babić, Dragutin; Škiljan, Filip
Autori razmatraju nacionalni identitet Srba, njihovo sjećanje na traumatične povijesne događaje i oblike pamćenja, posebno one koji se tiču Drugoga svjetskog rata i rata devedesetih godina, na temelju nalaza kvalitativnih polustrukturiranih intervjua provedenih u bivšoj općini Požega u studenome 2016. Rad čine dva dijela: sjećanja na Drugi svjetski rat i sjećanja na suživot u socijalizmu i ratne sukobe devedesetih godina. Sjećanje i pamćenje Srba Požeštine na Drugi svjetski rat te ratne sukobe i raspad jugoslavenske države devedesetih godina po...
Hrčak ID: 216213