Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Suživot Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju – implicitna kritika interpretacije rata u Hrvatskoj kao etničkog sukoba
eng The Coexistence of Croats and Serbs in the Pre-War and Post-War Period – An Implicite Critique of the War in Croatia as an Ethnic Conflict
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 20, No. 2-3, 2004
U ovom se radu analiziraju oblici suživota Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju. Borba oko suvereniteta i negiranje prava na samoopredjeljenje pojedinih republika bivše SFRJ, sve do oružanih napada jugoslavenske vojske na Sloveniju i Hrvatsku, uglavnom su razorili mrežu primarnih socijalnih odnosa u lokalnim zajednicama zahvaćenima ratom. Ipak su se, čak i u ratnim okolnostima, očuvali neki segmenti mreže susjedskih i prijateljskih veza na lokalnoj razini. Manji broj Hrvata i Srba međusobno se štitio u ratu. Prijeratni...
Hrčak ID: 7264


hrv Stigmatizacija Hrvata i Srba u prijeratnome, ratnom i poslijeratnom razdoblju
eng The Stigmatisation of Croats and Serbs before, during and after the War
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 22, No. 4, 2006
Proces raspada jugoslavenske države pratili su socijalni konstrukti Drugoga. Stereotipi, predrasude i stigme, koji su bili prisutni i u socijalističkom razdoblju, multiplicirani su u tranzicijskome i osobito ratnome vremenu. Simbolički imaginarij posebno je opterećen nacionalnim/nacionalističkim konstrukcijama zbilje na bivšemu jugoslavenskom sociopolitičkom prostoru, uključujući i Hrvatsku. Pritom je, kao zamjena za socijalističku ideologiju, snažno aktiviran nacionalni identitet. Favoriziranjem etnonacionalnoga identiteta u odnosu na sve osta...
Hrčak ID: 9708


hrv Josif Runjanin i "Lijepa naša": činjenice i interpretacije
eng Josif Runjanin and "Our Beautiful Homeland": facts and interpretations
Mrkalj, Igor
Tragovi Vol. 3, No. 1, 2020
Članak oživljava lokaciju, identitet kompozitora i prvih izvođača hrvatske himne. Napisan je na temelju novih arhivskih i knjižničnih istraživanja te postojeće literature. Započinje podacima i činjenicama o životu i karijeri krajiškog oficira Josifa Runjanina, rođenog 1821. godine, a završava viješću iz 2019. o inicijativi da se u Glini otvori Muzej državne himne, usredotočujući se na izabrana događanja u pojedinim razdobljima (razdoblje Runjaninova života; razdoblje od njegova ulaska u historiografiju glazbe do kraja Prvog svjetskog rata; među...
Hrčak ID: 238207


hrv Sisak 1990. - 1991: ratni zločini nad Srbima
eng Sisak 1990 - 1991: war crimes against Serbs
Ponoš, Tihomir
Tragovi Vol. 3, No. 2, 2020
Članak opisuje ratne zločine počinjene nad Srbima u Sisku, civilima, za vrijeme rata 1991. godine. Opisuje okolnosti i događaje koji su multietničku sredinu Siska pretvorili u mjesto smrti više od stotinu civila srpske nacionalnosti. Opisuje i zaoštravanje političkih prilika na Baniji i u Hrvatskoj u razdoblju od izbora 1990. godine, pa do izbijanja rata i u sklopu toga detaljnije analizira zaoštravanje i politiku konfrontacije i separatizma koju je vodio SDS. Analizira ulogu države u likvidacijama Srba, posebno policije i policijskih jedinica...
Hrčak ID: 246543


hrv Migracije srpskog stanovništva na području Nezavisne Države Hrvatske tijekom 1941. godine
Karakaš Obradov, Marica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 43, No. 3, 2011
Srpsko stanovništvo na području Nezavisne Države Hrvatske bilo je uključeno u planove Trećeg Reicha oko zamjene stanovništva. Prema prvim planovima najveći broj Slovenaca trebao se preseliti na područje NDH, s čijeg se područja trebao iseliti isti broj Srba, no planirano se nije u cijelosti provelo zbog pomanjkanja radne snage u zaposjednutom dijelu Slovenije i pobune/ustanka na području NDH i u Srbiji. Ovaj način rješavanja “srpskog pitanja” u NDH, s obzirom na protusrpsko stajalište Ustaškog pokreta, pogodovao je vlastima NDH. Usporedo se odv...
Hrčak ID: 76761


hrv Srpska i hrvatska povijesna naracija
eng The Serbian and Croatian Historical Narratives
Ramet, Sabrina
Jugoslavija se raspala i upala u rat zbog različitih razloga. Članak se bavi ulogom povijesnih naracija, odnosno, neuspjehom da se razvije zajednička povijesna naracija, što je rezultiralo time da su različiti narodi Jugoslavije imali različito razumijevanje nekih važnih aspekata svoje povijesti, i udaljene i bliske prošlosti. Autorica razmatra srpsku i hrvatsku povijesnu naraciju, ističući osobito područja u kojima se razlikuju. Mnogi su srpski političari gledali na jugoslavensku državu kao na okvir u kojem su mogli ostvariti srpsku nacionalnu...
Hrčak ID: 38275


hrv Politički i nacionalni aspekti fenomena “zemljaštva” u Dalmaciji (1873. – 1878.)
eng The Political and National Aspects of the Phenomenon of ZEMLJAŠTVO (Compatriotism) in Dalmatia (1873 – 1878)
Rajčić, Tihomir
U ovom radu autor prikazuje do sada nedovoljno istraženu djelatnosti Narodne srednjačke stranke, nazvane “zemljačka” po svom glasilu Zemljak, koja je djelovala u Dalmaciji u razdoblju od 1873. do 1876. Uz to, autor prikazuje utjecaj “zemljaštva” na postupni proces osamostaljenje srpskog pokreta u pokrajini. U radu je najprije prikazan politički kontekst nastanka “zemljaštva” kako s obzirom na političko središte u Beču tako i s obzirom na političku situaciju u Dalmaciji. Prikazan je i polemički sukob lista Zemljak s glasilom Narodne stranke Naro...
Hrčak ID: 131229


hrv „Događanja naroda“ u Kninu 1989. godine – slom jugoslavenske ustavne konstrukcije u hrvatskoj
eng People’s gatherings in Knin in 1989 – the breakdown of Yugoslav constitutional construct in Croatia
Marijan, Davor
Tema rada su dva masovna okupljanja u Kninu u veljači i srpnju 1989. godine i reakcije komunističkih političkih struktura na njih. Oba okupljanja imala su jednonacionalnu značajku i pretvorila su se u javno iskazivanje srpskog nacionalizma u Hrvatskoj. Oba su imala značajke karakteristične za „mitinge istine“, odnosno „antibirokratsku revoluciju“ uz pomoć kojih je srpski politički vrh 1988. i 1989. ograničio autonomiju pokrajina Kosova i Vojvodine i ubrzao proces rastakanja Jugoslavije. Kninska „događanja naroda“ imala su dalekosežne posljedice...
Hrčak ID: 170604


hrv Stradanje Srba, Židova i Roma u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početka 1942. godine
eng The suffering of the Serbs, Roma and Jews in the area of Virovitica and Slatina in 1941 and early 1942
Škiljan, Filip
Scrinia Slavonica Vol. 10, No. 1, 2010
U radu autor piše o stradanju Srba, Židova i Roma na virovitičkom i slatinskom području u prve dvije godine rata. Koristeći izvornu arhivsku građu iz fondova u Hrvatskom državnom arhivu, objavljenu građu i litreraturu (objavljenu i neobjavljenu), autor pokušava prikazati cjelokupnu sudbinu proskribiranih nacionalnih i vjerskih manjina u NDH na području Slatine i Virovitice. Rad donosi nove poglede na neke već obrađene teme (kao što je početak ustanka na području Slavonije i stradanje seljaka iz sela Kometnik), ali i potpuno nove podatke (o pres...
Hrčak ID: 77887


hrv Nogomet kao sredstvo nacionalne identifikacije Hrvata u Kraljevini SHS-u/Jugoslaviji i socijalističkoj Jugoslaviji
eng Football as a Means of National Identification of Croats in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia and Socialist Yugoslavia
Kovačić, Davor
Diacovensia Vol. 28, No. 4, 2020
Pogrješno je razmišljanje da je nogomet samo tjelesno kretanje, grubo natjeravanje suparnika, jer je on često više od igre. Nogomet je suvremeni socijalni fenomen i stanje u nogometu često je pokazatelj stanja u društvu i politici. Na hrvatskim i općenito južnoslavenskim prostorima nogomet je od samoga početka bio najpopularniji sport i privlačio je najveći broj gledatelja te izazivao veliko zanimanje javnosti. Nogomet nikada nije samo nogomet, uvijek je politiziran i kroz njega se zrcale odnosi u društvu uopće te je na neki način rendgen svega...
Hrčak ID: 249191