Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Etnonacionalizam, nacionalne manjine i sjećanje (empirijsko istraživanje: Česi, Mađari, Slovaci, Srbi)
eng Ethnonationalism, National Minorities and Memory (Empirical Research: Czechs, Hungarians, Slovaks, Serbs)
Babić, Dragutin
Međunarodne studije Vol. IX, No. 3, 2009
Empirijskim istraživanjem provedenim u Zapadnoj Slavoniji, Istočnoj Slavoniji, Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj te gradu Zagrebu, željelo se provjeriti kakvi su stavovi nacionalnih manjina u Hrvatskoj (Česi, Slovaci, Srbi, Mađari) o njihovoj poslijeratnoj poziciji, odnosima prema pripadnicima većinske nacije, mogućoj ugroženosti i sjećanju na prijeratne i ratne situacije. Istraživanje je pokazalo da su etnonacionalizam u hrvatskoj i srpskoj varijanti a posebno ratni sukobi, značajno utjecali na promjenu nacionalne 'slike' Hrvatske, kako na struktu...
Hrčak ID: 291389


hrv DOPRINOS TRADICIONALNE HRVATSKE DRŽAVOTVORNE IDEOLOGIJE PROCESU DESTRUKCIJE HRVATSKIH POZICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
eng CONTRIBUTION OF TRADITIONAL CROATIAN NATION-BUILDING IDEOLOGY TO PROCESS OF DESTRUCTION OF CROATIAN POSITIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Mrduljaš, Saša
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Kristalizacija hrvatske državotvorne ideologije doseže svojevrstan vrhunac krajem 19. stoljeća. Konkretno, 1894. kada Neovisna narodna stranka Josipa Strossmayera i Stranka prava Ante Starčevića formuliraju zajednički program. Njegov temeljni zahtjev u osnovi je usmjeren prema samostalnoj hrvatskoj državi čijim bi sastavnim dijelom bila i BiH. Obzirom da je do tada bilo jasno da pravoslavni u BiH teže drugom cilju te da je brojčani potencijal katolika u toj zemlji nedovoljan za realizaciju hrvatskog projekta, poseban je značaj imala tende...
Hrčak ID: 234799


eng Svetozar Petrović on the National Question: Introductory Considerations
srp Svetozar Petrović o nacionalnom pitanju: uvodna razmatranja
Brebanović, Predrag
Tragovi Vol. 3, No. 1, 2020
Despite seemingly not taking a prominent place in the hierarchy of his interests, the national question plays an important role in the oeuvre of literary scholar Svetozar Petrović. Therefore, the article diachronically traces the various aspects of Petrović's engagement with the nation. The emphasis is on the continuity evident in this regard from his early Indological to late works in the field of verse theory. Particular attention is paid to the author's attitude towards the language and critique of the essentialist approach to the nat...
Hrčak ID: 238208


hrv Etnički sastav naselja Boke Kotorske prema popisu stanovništva iz 1900. godine
eng Ethnic Composition of the Settlements of Boka Kotorska According to the 1900 Census
Mrduljaš, Saša
Migracijske i etničke teme Vol. 35, No. 3, 2019
Složena vjerska i etnička slika Boke Kotorske stvorena je prije nekih sedam stotina godina i do danas se nastavila mijenjati. No relativno pouzdane informacije o etničko-brojčanim suodnosima dobivamo tek od vremena Druge austrijske uprave (1814. – 1918.), tijekom koje se Boka Kotorska nalazi u okvirima Kraljevine Dalmacije. Pritom su od posebne važnosti suvremeni popisi stanovništva provedeni 1857., 1869., 1880., 1890., 1900. i 1910. Ti popisi nisu registrirali etničku pripadnost, već vjersku, a od 1880. i jezičnu. Stoga se do pokazatelja o etn...
Hrčak ID: 238151


hrv VJERSKI PRIJELAZI S PRAVOSLAVLJA NA RIMOKATOLIČKU VJERU IZMEĐU 1941. I 1945. NA PODRUČJU KOTARA POŽEGA
eng Conversions from the Orthodox to the Roman Catholic Religion in the Period between 1941 and 1945 in the Požega District
Škiljan, Filip
Autor u tekstu na temelju arhivske građe, literature i objavljenih izvora donosi podatke o vjerskim prijelazima pravoslavnih na rimokatoličku vjeru na području Požeškog arhiđakonata između 1941. i 1945. godine. Nakon uvodnog dijela o odnosu Rimokatoličke crkve i Nezavisne Države Hrvatske bavi se statističkim pokazateljima broja prijavljenih prijelaznika na području Požeškog arhiđakonata na temelju poimeničnih popisa iz Nadbiskupskog državnog arhiva. Posebno se bavi skupnim/masovnim vjerskim prijelazima koji su poduzimani tijekom jeseni i zime 1...
Hrčak ID: 192979


hrv Je li 1995. godine Hrvatska počinila "etničko čišćenje" Srba?
Barić, Nikica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 36, No. 2, 2004
Na osnovi literature, tiska i vrlo ograničenih arhivskih izvora, autor razmatra je li Republika Hrvatska 1995. godine u vojnim akcijama oslobađanja područja, koja su bila pod nadzorom srpskih pobunjenika, izvršila planirano protjerivanje tamošnjeg srpskog stanovništva. Pri tome pokazuje da su objašnjenja, koja naglašavaju hrvatsku odgovornost za «etničko čišćenje» srpskog stanovništva na pobunjeničkim područjima, uglavnom pojednostavljena i ne daju pravu i potpunu sliku tih događaja.
Hrčak ID: 744


hrv Izjašnjavanje sandžačkih Bošnjaka o nacionalnoj pripadnosti u popisima stanovništva (1948. – 2011.)
eng Expression of National Affiliation in Population Censuses (1948–2011) among Sandžak Bosniaks
Mrduljaš, Saša
Migracijske i etničke teme Vol. 34, No. 1, 2018
Unatoč tome što je bošnjačka zajednica u Sandžaku integralni dio bošnjačke nacije, po nizu značajki predstavlja njezin posebni segment. U kontekstu te posebnosti pokušalo se utvrditi u kojoj je mjeri popisno iskazivanje njezinih pripadnika o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti bilo sukladno izjašnjavanju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kako na razini ukupnog Sandžaka tako i njegova srpskog te crnogorskog dijela. Ujedno, analizom je omogućena i usporedba Bošnjaka u navedena dva dijela Sandžaka. Predmet istraživanja ponajprije su bili rezultati...
Hrčak ID: 209125


hrv Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta" u socijalizmu – prilog uz sedamdesetu godišnjicu osnutka
eng Serbian Cultural Society “Prosvjeta” – a Contribution to the 70th Anniversary of the Foundation
Šarić, Tatjana
Arhivski vjesnik Vol. 57, No. 1, 2014
Rad obrađuje djelovanje Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ od njegovog osnutka 1944. do prestanka rada početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća i formalnog ukidanja 1980. te njegovu povezanost s političkim srpskim predstavništvima unutar institucija vlasti FH/NRH/SRH – Srpskim klubom vijećnika ZAVNOH-a i Glavnim odborom Srba u Hrvatskoj. Budući da se historiografija ovom temom nije u većoj mjeri bavila, članak se većinom temelji na izvornim materijalima iz arhivskog fonda Hrvatskog državnog arhiva HR-HDA-640. Srpsko kulturno društvo „Prosvj...
Hrčak ID: 139181


hrv Vrijeme raspada
eng Time of disintegration
Vinšćak, Tomo
Studia ethnologica Croatica Vol. 5, No. 1, 1993
U članku autor analizira uzroke i posljedice rata koji se još uvijek vodi na prostorima bivše Jugoslavije, te pokušava dati neke etnološke, kulturološke, političke i psihološke odrednice. Također daje objašnjenje zašto su političari Ujedinjenih naroda i Europske zajednice dozvolili da se na kraju drugog tisućljeća, u srcu Europe mogu mijenjati granice silom, provoditi genocid, kulturocid i etničko čišćenje. Nesposobnost da se spriječi velikosrpska agresija na Hrvatsku, kao i na Bosnu i Hercegovinu, pokazuje da još nije sazrelo vrijeme za Novi s...
Hrčak ID: 75637


hrv Nova interpretacija geneze Načertanija: srbocentrizam Hotela Lambert i Hrvati
eng A new interpretation of the genesis of Načertanije: Serbocentrism of the Lambert Hotel and Croats
Zurek, Piotr
Scrinia Slavonica Vol. 6, No. 1, 2006
Ovaj je članak cjelovita hrvatska verzija referata “Nowa interpretacja genezy Načertanije – serbocentryzm Hotelu Lambert a Chorwaci”, koji je autor održao na znanstvenom skupu “Idee wspólnotowe Słowi ańszczy ny: bilans i zagroženia”, Poznań 27.-28. ožujka 2003. U referatu se pokušava objasniti pitanje udjela Hotela Lambert i Hrvata u nastanku političkog plana poznatog kao ”Načertanije”. Treba podsjetiti da je Hotel Lambert bio aristokratski tabor poljske emigracije u razdoblju između 1833. i 1870. Ime je dobio prema pariškoj palači pročelnika...
Hrčak ID: 7550