Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PRILOZI ZA BIOGRAFIJU BUDISLAVA pl. BUDISAVLJEVIĆA PRIJEDORSKOG UZ POMOĆ NJEGOVIH NEOBJAVLJENIH MEMOARA "POMENCI IZ MOGA ŽIVOTA"*
eng ADDITIONS FOR THE BIOGRAPHY OF BUDISLAV pl. BUDISAVLJEVIĆ-PRIJEDORSKI WITH THE HELP OF HIS UNPUBLISHED MEMOIRS "MOMENTS FROM MY LIFE"
KARAULA, ŽELJKO
Senjski zbornik Vol. 38, No. 1, 2011
U radu se uz pomoć rukopisnih memoara Budislava Budisavljevića pl. Prijedorskog Pomenci iz moga života, koji se čuvaju u arhivu Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu, arhivskih izvora, novina te literature donose prilozi na njegovu biografiju.
Hrčak ID: 86416


hrv Utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba (empirijsko istraživanje: bivši ratni prostori zapadne i istočne Slavonije)
eng The Effects of Transition and War on the Construction of Some Segments of National Identity among Croats and Serbs (An Empirical Survey in the Former War Areas of Western and Eastern Slavonia)
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 3, 2005
Autor analizira utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba. Predložak za analizu čini empirijsko istraživanje provedeno u zapadnoj i istočnoj Slavoniji. Analiza je obuhvatila tri skupine ratnih migranata i ratnih stradalnika, Hrvate starosjedioce, Srbe starosjedioce i useljenike. Istraživanje je provedeno od rujna do prosinca 2004. u selima i gradovima zapadne i istočne Slavonije, pri čemu se služilo anketnim upitnikom od 48 pitanja zatvorenog tipa. Istraživanjem su obuhvaćena sljedeća obilježj...
Hrčak ID: 4777


hrv Radićevi govori u Dalmaciji 1926. godine
eng Stjepan Radić’s speeches held in Dalmatia in 1926
Mirošević, Franko
U ovom prilogu autor na temelju novinskog tiska, relevantne literature i arhivskih izvora opisuje govore koje je Stjepan Radić 1926. godine održao u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini. Bilo je to vrijeme sporazuma HSS-a s radikalima kada su u vladi ujedno bili uz ministre radikale i ministri članovi HSS-a. Međutim, to Radiću nije smetalo da otvoreno govori o nezdravom političkom stanju u zemlji, optužujući za to uglavnom svoje političke partnere radikale. Ti su istupi doveli u pitanje samo sporazum Radića s radikalima. Autor analizira govore i don...
Hrčak ID: 31842


hrv Politika emocija i etničko nasilje: Zadar 1991. godine
eng Politics of Emotions and Ethnic Violence: Zadar in 1991
Korotaj Drača, Vinko
Tragovi Vol. 5, No. 1, 2022
Autor istražuje etničko nasilje usmjereno prema Srbima u Zadru 1990. i 1991. koristeći se različitim oblicima pisanih izvora (novine, sudski dokumenti, policijski izvještaji, nalazi psihijatrijsko-forenzičkih vještačenja i srodni izvori) i prikupljenim usmenim svjedočanstvima ljudi koji su tih godina živjeli u Zadru. Istraživanje obuhvaća prva otpuštanja s posla, stvaranje atmosfere straha i nepovjerenja, uništavanje imovine tijekom zadarske “kristalne noći” i nakon nje, te djelovanje “trojki” koje su upadale u stanove i zlostavljale Srbe s cil...
Hrčak ID: 279338


hrv Stipe Šuvar i srpsko pitanje u Hrvatskoj
eng Stipe Šuvar and the question of Serbs in Croatia
Dragojević, Rade
Tragovi Vol. 5, No. 2, 2022
Stipe Šuvar (1936. — 2004.) je bio hrvatski političar, sociolog, publicist i javni radnik koji je tokom cijele svoje karijere nastupao, govorio i pisao u modusu političke i kulturne suradnje i udruživanja Srba i Hrvata, kako u Hrvatskoj tako i u Jugoslaviji. Do 1990. godine Šuvar zagovara ideju jugoslavenskog socijalističkog patriotizma unutar kojeg nije tijesno ni demokratskoj nacionalnoj svijesti ni jugoslavenstvu. Poslije te prekretničke godine svojim tekstovima i javnim istupima suprotstavlja se šovinističkoj retorici nove vlasti usmjerene...
Hrčak ID: 286916


hrv NEKI SEGMENTI PRIMARNIH SOCIJALNIH VEZA HRVATA I SRBA NAKON RATNIH SUKOBA
eng Some Segments of Primary Social Relations between Croats and Serbs after the War
ger Einige Segmente primärer gesellschaftlicher Kontakte zwischen Kroaten und Serben nach dem Jugoslawienkrieg
BABIĆ, Dragutin
Društvena istraživanja Vol. 17, No. 4-5 (96-97), 2008
U tekstu se analiziraju kvaliteta i dosezi socijalne interakcije Hrvata i Srba nakon ratnih sukoba i povratka/useljavanja ratnih migranata na bivše ratne prostore. U prijeratnom razdoblju mrežnu strukturu primarnih socijalnih relacija u mikrosocijalnom ambijentu lokalnih zajednica činili su susjedstvo, bračne i generacijske veze, prijateljstvo i drugi socijalnointerakcijski obrasci pripadnika različitih nacionalnih skupina. Hrvati i Srbi značajno su sudjelovali u tim mrežama, a velik dio pripadnika jedne i druge skupine imao je prijate...
Hrčak ID: 29461


hrv Ratni mortalitet Srba (bivše) Općine Vukovar tijekom 1991.
eng WAR MORTALITY OF SERBS OF THE (FORMER) MUNICIPALITY OF VUKOVAR IN 1991
Ružić, Slaven; Živić, Dražen
Scrinia Slavonica Vol. 13, No. 1, 2013
Na temelju dostupnih podataka iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine koje se čuva i obrađuje u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata kao i tiskovina srpske provenijencije iz 1990-ih, prikazana je i interpretirana veličina i struktura ratnoga mortaliteta srpskog stanovništva (vojnika i civila) s prijeratnim prebivalištem na području bivše Općine Vukovar kao prilog poznavanju izravnih i ukupnih demografskih ratnih gubitaka vukovarskog područja tijekom 1991.
Hrčak ID: 116627


hrv Bosna i Hercegovina od prvih izbora do međunarodnog priznanja
eng Bosnia and Hercegovina from the first multi-party Elections to the international Recognition
Lučić, Ivica
Časopis za suvremenu povijest Vol. 40, No. 1, 2008
Autor je na temelju dokumenata, transkripata sa sjednica Skupštine i Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, literature i tiska analizirao i prikazao političko stanje i događaje u SR BiH tijekom predizborne kampanje i tijekom 1991. godine za vrijeme vlasti koalicije triju nacionalnih stranaka. Bila je to koalicija suprotstavljenih političkih koncepata, koja se raspala čim se trebala izjasniti o najvažnijim političkim pitanjima. Opisani događaji ocijenjeni su u kontekstu ukupnih procesa u tadašnjoj Jugoslaviji i uspoređeni s...
Hrčak ID: 27111


hrv Postupanje ustaškog režima s imovinom Židova i Srba u kotarima Koprivnica i Đurđevac (1941. - 1942.)
eng The Ustasha Regime Treatment of Jewish and Serbian Property in Koprivnica and Đurđevac Districts (1941 – 1942)
Šadek, Vladimir
Podravina Vol. 14, No. 28, 2015
Nakon stvaranja Nezavisne Države Hrvatske u travnju 1941. na području Podravine započela je genocidna i rasistička politika ustaškog režima nad Srbima, Židovima i Romima. Uz ideološko opravdanje progona, ustaškom režimu bitno je bilo domoći se nekretnina i druge vrijedne imovine kojom su raspolagali Židovi i Srbi. Pod krinkom tumačenja da se takvom politikom namjerava ojačati hrvatsko gospodarstvo počinjena je velika otimačina, te su ustaški čelnici i njihovi pojedini pristaše preko noći stekli velika bogatstva. Za trgovačke radnje i poduzeća Ž...
Hrčak ID: 151956


hrv Prostorno-demografski rezultati srpske velikodržavne agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992.
eng THE SPATIAL-DEMOGRAPHIC RESULTS OF GREAT SERBIAN AGGRESSION IN BOSNIA AND HERCEGOVINA AT THE END OF 1992
Mrduljaš, Saša
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 1, 2009
U priloženom radu autor opisuje temeljne odrednice u razvoju srpske velikodržavne ideje te iznosi prostorno-demografske rezultate srpske agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992. Pri tome konstatira kako su ti rezultati predstavljali svojevrsni vrhunac u (nasilnoj) realizaciji srpskog velikodržavnog projekta na bosansko-hercegovačkom prostoru. Osim toga imali su dalekosežan utjecaj na političke, etno-teritorijalne i međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini.
Hrčak ID: 48007