Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Hercegovački franjevci i spašavanje žrtava ustaških progona u Mostaru 1941. – 1943.
eng HERZEGOVINIAN FRANCISCANS AND THE SAVING OF USTASHA PERSECUTION VICTIMS IN MOSTAR 1941-1943
Mandić, Hrvoje
Časopis za suvremenu povijest Vol. 48, No. 3, 2016
Od travnja 1941. i uspostave vlasti Nezavisne Države Hrvatske do kapitulacije Italije ujesen 1943. hercegovački franjevci fra Dominik Mandić, fra Leo Petrović i fra Bonicije Rupčić istaknuli su se svojom humanitarnom i karitativnom ulogom u Mostaru. Upravljačka struktura hercegovačkih franjevaca na čelu s biskupom Alojzijem Mišićem javno je kritizirala rasne zakone vlasti Nezavisne Države Hrvatske. Fra Dominik Mandić, fra Leo Petrović i fra Bonicije Rupčić, zajedno sa subraćom, organizirali su mnoga spašavanja Srba i Židova te pripadnika Hrvats...
Hrčak ID: 171375


hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest u Podravini između 1941. i 1945. godine
eng Faith Conversions from Orthodox to Roman Catholic and Greek Catholic Religion in Podravina in the Period 1941 to 1945
Škiljan, Filip
Podravina Vol. 15, No. 29, 2016
Na području Podravine postoji određeni broj šljunčara ili antropogenih jezera gdje je prilikom eksploatacije građevnog materijala (šljunak, pijesak) pronađen velik broj indikativnih arheoloških nalaza. U radu će se pokušati prikazati razlozi njihova nalaza, odnosno na više će se primjera htjeti objasniti način njihove pojave na mjestu njihova pronalaska. Većinom je riječ o nalazima koji su tu dospjeli nenamjerno, ponekad su u sekundarnoj uporabi, a arheolozima su zanimljivi u interpretaciji kretanja određene povijesne zajednice, njihovih običaj...
Hrčak ID: 164840


hrv Odnos prema Drugome: istraživanje etničkih granica na primjeru Petrinje
eng The Relationship towards the Other: Research on Ethnic Borders in the Example of Petrinja
Gregurović, Snježana
Migracijske i etničke teme Vol. 23, No. 1-2, 2007
Predmet istraživanja ovoga rada četiri su kategorije etničnosti: domicilni Hrvati, bosanski Hrvati, domicilni Srbi i domicilni Srbi povratnici u naselju Petrinji. Istraživanjem se nastoje utvrditi čimbenici koji utječu na uspostavljanje granica između etničkih kategorija i otkriti mehanizmi putem kojih se odvijaju procesi isključivanja. Želi se utvrditi u kojoj mjeri sociokulturna obilježja istraživanih kategorija uvjetuju odnos prema Drugome kao pripadniku određene etničke kategorije te utječu na uspostavljanje granica među njima. Istraživanje...
Hrčak ID: 14472


hrv ETNIČKA STRUKTURA PROSTORA POD KONTROLOM REPUBLIKE SRPSKE, HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA POPISU STANOVNIŠTVA IZ 1991. GODINE
eng ETHNIC COMPOSITION OF AREAS UNDER CONTROL OF REPUBLIKA SRPSKA, CROATIAN DEFENCE CONCIL AND ARMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO CENSUS FROM 1991.
Mrduljaš, Saša
Polemos Vol. XVI, No. 31, 2013
Za ratnih sukoba 1992.-1995. godine unutar Bosne i Hercegovine formirana su tri samoupravna teritorija: jedan pod kontrolom Republike Srpske, drugi pod Hrvatskim vijećem obrane i treći pod Armijom BiH. Krajem rata 1995. godine te manjim dijelom tijekom 1996., provedenim prostornim razmjenama tim je teritorijima konačno određena veličina i prostorni smještaj. Do tada je svaki od njih praktički postao etnički monolitan s obzirom na to da su pripadnici manjinskih etničkih grupacija u najvećoj mjeri ili izbjegli tijekom ratnih operacija ili su bili...
Hrčak ID: 112873


hrv Izvještaji iz "Balvanije": imagološka artikulacija pobune Srba u Hrvatskoj u "Slobodnoj Dalmaciji" i "Glasu Slavonije"
eng Reports from "Balvanija": imagologic articulation of rebellion of Croatian Serbs in "Slobodna Dalmacija" and "Glas Slavonije"
Drača, Vinko
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Članak nudi imagološku analizu izvještavanja o pobuni Srba u Hrvatskoj u dva regionalno snažna dnevna lista: Slobodnoj Dalmaciji i Glasu Slavonije tijekom 1990. i 1991. godine. Izvještavanje i komentiranje samih početaka ratnih zbivanja u dnevnom tisku promatra se kroz tri česta i zastupljena skupa imagema preko koje se percipiralo Srbe u Hrvatskoj: imagem “Balkana” i “Europe” kao semantički suprotstavljenih pojmova kroz koje se percipiralo Srbe i Hrvate, imageme “hajdučiji” i “razbojništvu” i narativ o “zavjeraštvu”. Svi navedeni imagemi evoci...
Hrčak ID: 257296


hrv Organizacija i djelovanje ogranka "Seljačkog kola" u kotarevima Ogulin i Vrbosko od 1937. do 1941. godine
eng ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF CULTURAL ORGANIZATION "SELJAČKO KOLO" IN OUGLIN AND VRBOVSKO COUNTIES, 1937-1941
Sobolevski, Mihael
Časopis za suvremenu povijest Vol. 38, No. 3, 2006
U članku se razmatra rad "Seljačkoga kola" na unapređenju kulturnoga, prosvjetnoga i gospodarskoga napretka srpskoga stanovništva u selu u međuratnom razdoblju. Autor je podrobno analizirao organizaciju i djelovanja "Seljačkog kola" u kotarevima Ogulin i Vrbovsko.
Hrčak ID: 101933


hrv Kretanje broja Hrvata u SR Srbiji i Srba u SR Hrvatskoj (prema službenim podacima statistike)
eng Some Aspects about the Population Trend of Croats in the Socialist Republic of Serbia and of Serbs in the Socialist Republic of Croatia
Crkvenčić, Ivan
Acta Geographica Croatica Vol. 24., No. 1, 1989
Koristeći službene podatke jugoslavenskih statističkih popisa stanovništva, autor u članku analizira neke aspekte kretanja broja Hrvata u SR Srbiji i broja Srba u SR Hrvatskoj i to posebno broj Hrvata u Bačkoj od 1921.g. a Srba u SR Hrvatskoj od 1971.g. Brojčani podaci navedeni u šest tablica popraćeni su odgovarajućim komentarom u tekstu.
Hrčak ID: 97768


hrv DJELOVANJE JNA I POBUNJENIH SRBA U LICI 1990. – 1992. GODINE
eng ACTIVITIES OF YUGOSLAVIAN NATIONAL ARMY AND REBELLIOUS SERBS IN LIKA 1990-1992
ger DAS WIRKEN DER JNA UND DER REBELLISCHEN SERBEN IN LIKA VON 1990 BIS 1992
MARIJAN, DAVOR
Senjski zbornik Vol. 33, No. 1, 2006
Na temelju izvorne arhivske građe autor obrađuje djelovanje JNA i pobunjenih Srba u Lici od kolovoza 1990. do svibnja 1992. Iako je Lika bila u svim velikosrpskim programima JNA, pobunjeni Srbi u njoj nisu uspjeli realizirati taj cilj i doseći Karlobag, jednu od "graničnih" točki planera iz Beograda.
Hrčak ID: 17733


hrv Jezično pitanje u časopisu Srba katolika <i>Srđ</i> (1902. – 1908.): teze, polemike, modeli argumentacije
eng The Linguistic Question in the Journal of the Serbian Catholics <i>Srđ</i> (1902–1908): Theses, Polemics, Modes of Argumentation
Czerwiński, Maciej
U radu se analiziraju članci objavljeni u kulturno-političkom časopisu <i>Srđ</i> iz Dubrovnika tijekom njegova izlaženja (1902. – 1908.) kojima je glavna preokupacija jezik. Autor polazi od imaginarija Srba katolika u Dubrovniku da bi pokazao kako su se jezična pitanja problematizirala, odnosno kakva su bila stajališta uredništva i autora prema dubrovačkom govoru te prema dubrovačkoj književnosti – u prošlosti i danas. Na takav se način pokušava razumjeti uloga jezika u određivanju nacionalnog identiteta grada. Analiziraju se svi članci koji s...
Hrčak ID: 243185


hrv Grubišnopoljska kronika 1990.-1991. (drugi dio)
eng The chronicles of Grubišno Polje 1990-1991 (Part II)
Bašić, Petar; Miškulin, Ivica
Scrinia Slavonica Vol. 10, No. 1, 2010
U radu autori, na temelju dostupnog arhivskog i novinskog gradiva te relevantne literature, analiziraju događanja na području tadašnje općine Grubišno Polje tijekom 1991. Nakon već uznapredovalog procesa etničke homogenizacije dviju najbrojnih zajednica tijekom 1991. došlo je do pokušaja nasilnog odvajanja dijela grubišnopoljske općine iz ustavnog i teritorijalnog poretka Republike Hrvatske. Suočene s oružanim napadom i drugim terorističkim djelovanjem pobunjenih Srba, lokalne hrvatske vlasti bile su prisiljene reagirati. U vojnoj akciji, izved...
Hrčak ID: 77914