Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vaščanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) u vrijeme NDH (1941.-1945.)
eng Religious Conversions from the Orthodox to the Roman Catholic Confession in the Territory of the Archdeaconate of Vaška (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) at the Time of the NDH (1941-1945)
Škiljan, Filip
Scrinia Slavonica Vol. 17, No. 1, 2017
Autor u radu donosi informacije o vjerski prijelazima s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vašćanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Našice) tijekom Drugog svjetskog rata. Tekst je nastao na temelju arhivske građe iz Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu i Hrvatskog državnog arhiva. Autor zaključuje na temelju poimeničnog popisa prijelaznika da je najveći broj molbi za prijelaz s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest podnesen u 1941. i 1942. Nakon osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve broj molbi za vjerske prijelaze n...
Hrčak ID: 198082


hrv Odnos ustaške vlasti na Kalniku i u potkalničkom kraju prema Srbima, Židovima i Romima 1941. godine.
eng How ustasha authorities in Sub-Kalnik region treated Serbs, Jews and Romanies in 1941.
ŠKILJAN, FILIP
Cris Vol. XI, No. 1, 2009
Autor se u radu bavi stradanjem Židova, Srba i Roma na području Kalnika i potkalničkog kraja 1941. godine (bivše kotari Novi Marof, Ludbreg, Križevci i Koprivnica). Uspoređujući izvornu arhivsku građu, onodobni tisak, poslijeratne iskaze i literaturu autor je pokušao doći do novih spoznaja o stradanjima nacionalnih i vjerskih manjina kalničkog kraja u NDH. Na kraju donosi zaključak u kojem komentira i demografsku sliku kalničkog kraja prije i nakon Drugog svjetskog rata.
Hrčak ID: 52161


hrv Razvoj etničke strukture Istočne Hrvatske u drugoj polovic 20. stoljeća
eng Development of the Ethnic Structure of Eastern Croatia in the Second Half of the 20th Century
Živić, Dražen
Hrvatski geografski glasnik Vol. 60., No. 1., 1998
U ovom je članku analiziran razvoj etničke strukture pučanstva Istočne Hrvatske u drugoj polovici 20.stoljeća (1948.-1991.). Razmatrane su promjene broja i udjela naroda i etničkih skupina te njihov prostorni razmještaj na nivou naselja. Na koncu je članka prikazan utjecaj velikosrpske agresije (1991.-1997.) na etnodemografski razvoj istočnohrvatskog prostora.
Hrčak ID: 63937


hrv Osnovno školstvo nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji (fokus-grupa)
eng The System of Primary Education for National Minorities in the Požega-Slavonia County (Focus Group)
Babić, Dragutin
Uloga obrazovanja na svim razinama ima važan, a vjerojatno i presudan utjecaj – osim na obitelj – i na prijenos i daljnju izgradnju nacionalnog identiteta kako za većinsku nacionalnu zajednicu, tako i za nacionalne/etničke manjine. Stoga u ovom radu analiziramo osnovnoškolsko obrazovanje nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji. Empirijsko istraživanje provedeno je metodom fokus-grupe na populaciji različitih aktera u obrazovnom sustavu i njegovoj političkoj i društvenoj logistici (učitelji, nastavnici, roditelji, političari). Nastava...
Hrčak ID: 254561


hrv Jezik i nacija u hrvatskim i srpskim nacionalnim ideologijama: Starčevićeva polemika iz 1852. godine
eng Language and Nation within the Croatian and Serbian National Ideologies: Starčević’s Polemic from 1852
fre Langue et nation dans les idèologies nationales croate et serbe: la querelle de Starčević dépuis 1852
Holjevac, Željko
Migracijske i etničke teme Vol. 15, No. 3, 1999
U prilogu se na primjeru Starčevićeve polemike iz 1852. godine raščlanjuju neki aspekti nacionalnih shvaćanja, određene ideološke konstrukcije i sudovi, njihove sličnosti i razlike te polemike u Hrvata i Srba oko polovice 19. stoljeća. Posebno se ad hoc analizira ideološka opreka »Sprachnation« (jezična nacija) vs. »Staatsnation« (državna nacija) u obzorju hrvatsko-srpskih interakcija toga vremena. Tijekom procesa hrvatske i srpske nacionalne integracije u 19. stoljeću, Ante Starčević (1823–1896.) je u Hrvatskoj 1852. poveo polemiku (kao oblik...
Hrčak ID: 109432


hrv Prostorno-demografsko određenje etničkog i političkog pojma Bosanske Posavine
eng The Spatial demographic definition of the term Bosanska Posavina
Mrduljaš, Saša
Nova prisutnost Vol. VII, No. 1, 2009
Demokratizacijom unutrašnjih odnosa u Jugoslaviji, uvođenjem višestranačja, time što su na prvim demokratskim izborima u BiH održanim krajem 1990. godine pobijedile nacionalno-afirmativne stranke – stvarao se uz ostalo i politički prostor za adekvatniju regulaciju statusa bosansko-posavskih Hrvata. U skladu sa zahtjevima koji su se unutar hrvatskoga političkog vodstva u BiH iskristalizirali do kraja 1991. godine najpoželjniji vid regulacije tog statusa imao se očitovati posredstvom uspostave, uvjetno rečeno, hrvatske bosansko-posavske teritorij...
Hrčak ID: 38801


hrv Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine po Cutileirovom planu (18. ožujka 1992.) međunarodne zajednice
eng International Community Polity Proposal for Bosnia and Herzegovina according to Cutileiro’s Plan (March 18, 1992)
Mrduljaš, Saša
Suvremene teme Vol. 2, No. 1, 2009
Tijekom završne faze raspada Jugoslavije, u okolnostima koje vode državnom osamostaljenju njenih republika i koje u bitnome označava srpska velikodržavna agresija na Hrvatsku, dolazi i do konačne kristalizacije političkih ciljeva triju bosansko-hercegovačkih naroda. Tako krajem 1991. Srbi pristaju uz opciju stvaranja srpske državne tvorevine na dvije trećine bosansko-hercegovačkog teritorija s perspektivom njenog priključenja Srbiji. Nasuprot tome, druga se dva naroda zalažu za neovisnost BiH. No, dok je Hrvati vide kao složenu (kon)federativnu...
Hrčak ID: 48139


hrv Civilno stanovništvo daruvarskog i grubišnopoljskog područja u zbivanjima 1990. – 1991.
eng Civil Population in the Areas of Daruvar and Grubišno Polje in the Wartime Events 1990–1991
Herout, Vjenceslav
Hrčak ID: 136204


hrv Historiografija o uzrocima poraza Kraljevine Jugoslavije u Travanjskom ratu 1941. – nastavak rata drugim sredstvima.
eng Historiography on Causes of Defeat of Kingdom of Yugoslavia in April War 1941. – Continuation of War by Other Means.
Hutinec, Goran
Polemos Vol. VII, No. 13-14, 2004
Još za vrijeme Drugoga svjetskog rata srpski su nacionalisti često tvrdili da je izdaja Hrvata i drugih nesrpskih naroda glavni razlog brzog sloma Kraljevine Jugoslavije u Travanjskom ratu 1941. Iako je Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) oštro osuđivala takve teorije, potkraj komunističke vlasti te su ideje prihvaćene u dijelu tadašnje srpske historiografije i hitro upotrijebljene u velikosrpskoj propagandi radi diskreditacije nesrpskih jugoslavenskih naroda. U radu je pokazano kako takav prikaz uzroka jugoslavenskog poraza ne odgovara ist...
Hrčak ID: 2867


hrv Nalaženja Stanka Koraća - jedna paradigmatična priča ili otpor institucionalnoj asimilaciji
eng Self-searching of Stanko Korać - A Paradigmatic Story or A Resistance to Institutional Assimilation
Marinković, Dušan
Tragovi Vol. 6, No. 1, 2023
U ovom radu autor organizira biografiju dr. Stanka Koraća od rođenja do dolaska u Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” u Zagrebu 1969. godine. Do dolaska u Društvo stekao je respektabilnu reputaciju kao književni historičar i teoretičar književnosti, profesor i direktor na Pedagoškoj akademiji u Karlovcu, saradnik u nekoliko uglednih naučnih i stručnih institucija i publikacija u Hrvatskoj i Srbiji. U “Prosvjeti” će se afirmirati kao urednik u Izdavačkom poduzeću “Prosvjeta”, časopisu Prosvjeta, kao urednik naučnih zbornika i ljetopisa koji su u...
Hrčak ID: 303534