Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv Podrijetlo običaja krsne slave kod dalmatinskih katolika
eng The Origin of the Krsna Slava Custom among Dalmatian Catholics
Mišur, Ivo
Obnovljeni Život Vol. 77, No. 2, 2022
U radu je prikazan običaj krsne slave, tj. slavljenja sveca zaštitnika obitelji, kod rimokatolika u dijelovima Dalmacije u kojima je prisutan. Provedena je analiza radi potvrđivanja dvije hipoteze. Jedna pokušava pojasniti nastanak običaja, a druga razvoj krsne slave kod katolika i pravoslavaca. Rekonstruirani su uvjeti oblikovanja i podrijetlo krsne slave te je iznesena titularno–pastoralna teza o njezinu nastanku. Definirano je razdoblje formiranja toga običaja. Ispitan je utjecaj reformi kalendara u 16. i 20. stoljeću na diversifikaciju svet...
Hrčak ID: 274694


hrv Zabrane običaja krsne slave kod katolika u Hercegovini
eng The Bans Of Krsna Slava Among Catholics In Herzegovina (Summary)
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. 29, No. , 2022
U radu će se prikazati zabrane slavljenja krsne slave među Hrvatima rimokatolicima u Hercegovini od 18. do 20. stoljeća. Analizom tekstova kojim se ograničavalo slavlje ovog običaja utvrditi će se njegove karakteristike i tadašnja društvena uloga. Također će se napraviti usporedba s ograničenjima krsne slave u susjednim krajevima tj. Dalmaciji. Testirati će se dosadašnja tumačenja profane funkcije ovog običaja te ukazati na njegove bakanalijske karakteristike u prošlosti. Ispitati će se promjene društvene uloge ovog običaja u različitim vremens...
Hrčak ID: 283983


hrv Promjenjivost krsne slave neretvanskih katolika
eng Variability of Krsna Slava in Catholic Croats in the Neretva Valley
Mišur, Ivo
Ethnologica Dalmatica Vol. 25, No. , 2018
U ovom radu istražena je promjenjivost slavljenja svetaca zaštitnika obitelji u Hrvata rimokatolika u dolini Neretve. Uspoređeni su podatci obiteljskih krsnih slava prikupljeni u različitim vremenskim razdobljima te je pokazano da je krsna slava neretvanskih katolika promjenjivog karaktera. Kroz nekoliko desetljeća čak do 30% obitelji počelo bi slaviti drugog sveca zaštitnika. Također je propitan utjecaj datuma slavljenja, medijskog (ne)eksponiranja te publikacija o slavama na sam običaj te na budućnost ovog običaja. Današnje stanje krsne slav...
Hrčak ID: 205224


hrv Krsna slava neretvanskih katolika prije Drugoga svjetskog rata
eng Family Patron-Saint’s Day of Roman Catholic Population of Neretva Valley before World War II
Mišur, Ivo
Služba Božja Vol. 60, No. 2, 2020
U ovom radu obradit će se podatci o običaju slavljenja krsne slave u Hrvata rimokatolika u dolini Neretve koje je prikupio don Radovan Jerković do 1941. godine. Istraživanje će obuhvatiti sljedeće župe: Bagalovići, Desne, Borovce-Nova Sela, Komin, Metković, Slivno, Vid i Vidonje. Analizirat će se učestalost i geografska rasprostranjenost slavljenja pojedinih svetaca te na temelju tih podataka izvući zaključci.
Hrčak ID: 238123