Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng How can you boost your happiness and find inner contentment and peace?
hrv Kako povećati osjećaj sreće i naći unutarnje zadovoljstvo i mir?
Blažinić, Boris
Cardiologia Croatica Vol. 16, No. 11-12, 2021
Hrčak ID: 265069


eng Concept of the world in the 21st century
Yeltsin, Boris
Hrčak ID: 7131


eng The future of the UN after Iraq
Šimonović, Ivan
Croatian International Relations Review Vol. 9, No. 30/31, 2003
The UN cannot stay the same after Iraq. It is clear that Security Council can no longer keep up the illusion of a reliable guardian of the world peace and security. Croatia’s experience with the UN and Security Council reveals its weakness, indecisiveness and inconsistency. So, do we really need the UN or not? The UN represents the most important organization for global coordination. However, the changed circumstances meant a different treat to peace and security. The probability of global and interstate conflicts lessened, but the number of in...
Hrčak ID: 6711


eng The End of the War?
Biščević, Hido
Hrčak ID: 7249


hrv Povijest u djelima Pavla Vuk-Pavlovića
eng History in the Works of Pavao Vuk-Pavlović
Peklić, Ivan
Metodički ogledi Vol. 23, No. 2, 2016
Promišljanje povijesti pojavljuje se u više tekstova Pavla Vuk-Pavlovića. Ovom prilikom ću analizirati njegove tekstove »Aristofan i rat«, »Pogled na kulturnopovijesna smjeranja« i »Značenje povijesne predaje«. U svojem članku »Aristofan i rat« Vuk-Pavlović proveo je analizu Aristofanovih komedija, a posebno ističem zaključak koji je donio u analizi Lizistrate. Vuk-Pavlović tvrdi da u ovoj komediji uzrok rata nije težnja pojedinca, nego države odnosno cijeloga društva. Tako se rat u Lizistrati obrađuje kao socijalni problem. U spomenutom člank...
Hrčak ID: 179361


eng Trends of tourism in Bethlehem, Palestine: 1994 - 2015
Al-Rimmawi, Hussein; Butcher, Stephen
Within the Holy Land, Bethlehem is a must see destination. Bethlehem’s permanent and inherent desirability endows tourism-related businesses located there with a sustainable foundation for economic growth and a comparative advantage within the regional and global tourism markets. This study analyzes trends in Palestinian tourism and hospitality industries within the city of Bethlehem in the West Bank of the State of Palestine from 1994-2015. According to the research findings from time series and index number methods, hospitality and tourism in...
Hrčak ID: 145685


eng Euro-Atlantic solidarity on post-conflict rehabilitation: adjusting the strategic approaches
Pantev, Plamen
Conflict prevention must begin as a part of post-conflict reconstruction, and NATO and the EU have political responsibility in implementation this process. Peace-building activities do not replace humanitarian and development activities in countries emerging from crises. Stabilizing the situation and preventing the recurrence of conflict in a post-intervention or post-war society will be needed for a long term. The immensity and complexity of the post-conflict rehabilitation would be needed to rethink the vital nature of the Euro-Atlantic solid...
Hrčak ID: 6554


eng Thomas Hobbes and the Political Economy of Peace
Springborg, Patricia
Politička misao Vol. 55, No. 4, 2018
Thomas Hobbes’s theory of war is currently being re-examined as part of a re-examination of realism in international relations theory which claims to be Hobbes-based. I am not alone in maintaining that Hobbes was first and foremost a peace theorist, rejecting the usual grounds for war, pretexts based on just war, infringements on property or trade, and thus trespass. But those who examine the three-fold causes of war that Hobbes gives, as “competition”, “diffidence”, and “glory”, have generally not noticed the relation between Hobbes’s theory o...
Hrčak ID: 215386


hrv Dalmatinski dio Hrvatske, Pariška mirovna konferencija i Ugovor o miru s Italijom (1946.-1947.)
eng Dalmatian Part of Croatia, Paris Peace Conference and Treaty of Peace with Italy
Begonja, Zlatko
Adrias Vol. , No. 15, 2008
Jedan od rezultata Mirovne konferencije u Parizu, započete 1946. godine, bio je prihvaćen završni tekst nacrta mirovnih ugovora iz 1947. godine, i to između Saveznika s jedne strane te Italije, Mađarske, Bugarske, Rumunjske i Finske s druge strane. Ugovor s Italijom zaključen je i potpisan 10. veljače 1947., čime je nova Jugoslavija, odnosno Hrvatska, stekla puni suverenitet nad svim dalmatinskim, ali i ostalim priobalnim i otoč-nim dijelom Hrvatske. Navedenim je događajem konačno razriješen dotadašnji dugo-godišnji teritorijalni spor između d...
Hrčak ID: 35557


hrv Mirovni prijedlozi Velike Britanije i SAD-a godine 1918.
eng Peace Proposals of Great Britain and the USA in 1918
Kardum, Livia
Međunarodne studije Vol. II, No. 1-2, 2002
Godine 1918. za vrijeme sklapanja separatnog mira između Centralnih sila i Rusije u Brest-Litovsku, boljševičke ideje o pravednom općem miru bez aneksija i ratnih odšteta počele su nailaziti na opće odobravanje svih ratom napaćenih naroda Europe. Takvo raspoloženje ugrožavalo je realizaciju ratnih ciljeva Antante, ali zbog raznolikosti interesa njenih članica nije bilo moguće istupiti sa zajedničkom izjavom u kojoj bi se opravdao nastavak rata do konačne pobjede. Lloyd George je o britanskim ratnim ciljevima progovorio 5. siječnja na konferenci...
Hrčak ID: 286454