Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv DEVELOPMENTIZAM I POSTDEVELOPMENTIZAM
eng DEVELOPMENTISM AND POST–DEVELOPMENTISM
ger DEVELOPMENTISMUS UND POSTDEVELOPMENTISMUS
Kalanj, Rade
Socijalna ekologija Vol. 9, No. 3, 2000
Polazeći od konstatacije o krizi teorija razvoja i razvojnih studija, tekst se bavi pitanjem novih teorijskih orijentacija na tom području. Objašnjava uzroke krize i izriče ocjene o nedostatnostima developmentističke paradigme. Objašnjava razloge koji su doveli do nastajanja postdevelopmentističkih teorija. Analizira tri varijante postdevelopmentizma: radikalni, etički i kulturno–antropološki postdevelopmentizam. Radikalni postdevelopmentizam potpuno odbacuje developmentističko teorijsko nasljeđe, etički postdevelopmentizam teži cjelovitoj etič...
Hrčak ID: 141733


hrv HUMANITARNI INTERVENCIONIZAM: ETIČKA, PRAVNA I SIGURNOSNA PITANJA U 21. STOLJEĆU
eng HUMANITARIAN INTERVENTIONISM: ETHICAL, LEGAL AND SECURITY ISSUES IN 21TH CENTURY
Matić, Davorka; Mikac, Robert
Polemos Vol. XIII, No. 25, 2010
U zadnja dva desetljeća glavnu opasnost po međunarodni mir i sigurnost predstavljaju tzv. „asimetrične“ prijetnje kao što su globalni terorizam i organizirani kriminal, proliferacija oružja za masovno uništenje, nekontrolirane migracije i nestabilnosti koje pretežito izazivaju „neuspjele“ i „odmetnute“ države. Ti tipovi prijetnji generirali su novu paradigmu sigurnosti unutar koje se velika važnost pridaje humanitarnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim dimenzijama sigurnosti, s naglaskom na potrebu zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda....
Hrčak ID: 64300


hrv Međunarodna teritorijalna uprava
eng International territorial administration
ger Internationale Territorialverwaltung
Krakić, Josip
Pojam međunarodne teritorijalne uprave aktualiziran je u teoriji međunarodnog prava uspostavom misija UN-a u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Istočnom Timoru. U tim misijama UN preuzima punu upravu nad državom ili teritorijem uspostavljajući lokalnu vlast na koju postupno prenosi ovlasti. Razmatraju se povijesni primjeri gdje su međunarodne organizacije i ranije preuzimale upravu nad teritorijima te se analiziraju sličnosti s drugim institutima međunarodnog prava: vazalitetom, protektoratom, protekcijom, kondominijem, mandatima i starateljstvima...
Hrčak ID: 70310


eng From Bošković's fundamental theory in natural philosophy to generic technical innovations of Tesla
SKALA, KAROLJ; PETKOVIĆ, TOMISLAV; MARTINIS, MLADEN
Periodicum biologorum Vol. 115, No. 1, 2013
A plethora of scientists gave their invaluable contribution to evolution of knowledge and technology. Among them, Ruđer Bošković and Nikola Tesla are unique and exceptional due to their scientific originality in comprehending basic laws and concepts of nature and a great number of fundamentally original visions in science and technology. Their scientific and technological ideas and innovations used to seem persistently applied for which mankind owes them a debt of gratitude. Ruđer Bošković, a great scientist and philosopher, wrote works and opu...
Hrčak ID: 101210


hrv Temeljna i ljudska prava u Europskoj Uniji
eng Fundamental and Human Rights in the European Union
fre Les droits fondamentaux et les droits de l’homme dans l’Union européenne
ger Die Grund- und Menschenrechte in der Europäischen Union
Alber, Siegbert
Synthesis philosophica Vol. 23, No. 2, 2008
Autor polazi od općeg razlikovanje između ljudskih, temeljnih i građanskih prava. Budući da takvo terminološko odvajanje nije provedeno u europskim ugovorima, primjećuje kako strogo razlučivanje između ljudskih, temeljnih i građanskih prava nije bezuvjetno nužno, a time ni smisleno. Stoga se orijentira na zajedničke vrednote pri temeljitoj analizi i vrednovanju zakonskoga normiranja ljudskih prava u Europskoj Uniji: Ugovora o Europskoj Uniji, Povelje o temeljnim pravima, drugih propisa i prakse europskih institucija. Mir kao osnovni cilj europs...
Hrčak ID: 37214


eng On Naval Power
Vego, Milan
Strategos Vol. 1, No. 1, 2017
Naval power played an extremely important and often vital role in the lives of many maritime nations. This is not going to change in the future. Its influence is felt both in time of peace and in time of war. Naval power is one of the key factors in deterring a strong opponent from going to war. In case of war, naval power is a prerequisite for successful conduct of operations on land. And the final outcome of a war is invariably on land; it is there where the humans live. Naval power also plays a critical role across the spectrum of operations...
Hrčak ID: 183557


hrv Rat Pazzijevih i Hrvati u službi papinske propagande: Mato Ranjina, Super pace Venetorum cum Magno Turco (1479)
eng The Pazzi War and Croatians in the Service of Papal Propaganda: Mato Ragnina’s Super pace Venetorum cum Magno Turco (1479)
Daniels, Tobias
Colloquia Maruliana ... Vol. 26, No. 26, 2017
Glasovita urota iz 1478. protiv braće Medici radi njihova svrgavanja s vlasti u Firenci bila je dijelom neuspješna: urotnicima je pošlo za rukom ubiti Giuliana, ali ne i Lorenza. Ta tzv. urota Pazzijevih dovela je do nemiloga rata koji je završio tek 1480. Na jednoj su strani bili Lorenzo de' Medici, koji se udružio s Milanom i Francuskom, a s druge koalicija koju su uglavnom sastavljali napuljski kralj, papa Siksto IV. i njegov nećak Girolamo Riario. Borba se nije vodila samo vojnim sredstvima; pratila ju je žestoka ratna propaganda. U rat rij...
Hrčak ID: 180513


hrv Sredozemlje (Mediteran) – mjesto susreta i mira
eng Mediterranean – a Place of Meeting and Peace
Puljić, Želimir
Crkva u svijetu Vol. 56, No. 1, 2021
U radu se govori o Sredozemlju (Mediteranu) kao „mjestu susreta i mira“. Naime, na poziv Talijanske biskupske konferencije održan je u Bariju od 19. do 23. veljače 2020. susret katoličkih biskupa iz područja zemalja koje su povezane sa Sredozemljem. Na susret koji je organiziran prvi put u povijesti došlo je 58 predstavnika iz 20 „mediteranskih zemalja“. Na pitanje zašto je organiziran ovaj susret odgovorio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije kardinal Gualtiero Bassetti: „Ovom inicijativom nismo se htjeli svrstati s prorocima nedać...
Hrčak ID: 253711